Hvorfor er markedet gået i stå?

Nordkorea, billige dollar eller hvad er undskyldningen i denne uge for at markedet siver? Det tyske valg ser på papiret ud til at være klart.

Parken Sport & Entertainment fastholder forventningerne til en omsætning på ca. 1.235 mio. kr. til 1.255 mio. kr. og et resultat før skat på 40 til 55 mio. kr. Teknisk holder aktien fast i den stigende tendens, og det er på trods af tilbagefaldet i sidste uge, da FCK tabte til FK Qarabag og dermed missede Champions League. De tre indikationsmodeller har alle etableret en bundformation og signalmodellerne er i køb. Det lange glidende på ugebasis ligger i niveauet 88-90 og er blevet brudt i denne uge, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Ny mulighed i G4S? Aktien har taget et dyk på 4 kr. og handles nu i niveauet 23,5, som tilbage i tiden har været støtteniveau. Faldet i aktien har fået signalmodellerne til at gå i salg, og der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bryder kursen igennem 24, så ser aktien interessant og svag ud.

De danske og norske piloter i SAS har varslet strejke, hvilket ikke er gode nyheder for selskabet. SAS-aktien har været i en stigende tendens fra april til midten af juli, men har siden tabt pusten og været i en faldende tendens, og nu handles aktien i niveauet omkring 14 mod 16 i midten af juli. De tre indikationsmodeller har etableret topformationer grundet tilbagefaldet i kursen. Den stigende tendens i de tre indikationsmodeller er dog ikke brudt. Støtteniveauet omkring 14 skulle gerne holde. Bliver strejken afblæst, så er der en opsamlingsmulighed.

Barclays har i denne uge indledt dækningen af NKT Holding med undervægt og kursmål 370 mod niveauet 495-510, som aktien blev handlet i inden analysen.  Faldet under 500 betyder, at aktiekursen nu tester støtteniveauet 480-490. NKT Holding ser ikke interessant ud på nuværende niveau.

Per Aarsleff opjusterede forventningerne, og det fik aktien til at stige op til niveauet 170-175. Stigningen har trukket Bollingerkanalen i køb. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder tendensen, så er der et ”Golden Cross” i løbet af 1-2 uger. Anbefaler derfor køb på niveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 180-185 og herefter i niveauet 200-205. Der er en positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsniveauet, hvilket understøtter den positive udvikling.

Dong Energy-aktien tabte pusten torsdag, da Goldman Sachs satte 1,78 pct. til salg af Dongs samlede aktiekapital. Aktien har været i en stigende tendens siden midten af marts, hvor aktien var i kursniveauet 250-260.  I slutningen af marts etablerede Bollingerkanalen et købssignal og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis.

Den danske regnskabssæson er slut for denne gang, og vi skal frem til den 12/9, før der igen dukker et dansk regnskab op og denne gang er det fra Flügger.

Bliver modstand brudt?

C20-indekset har bevæget sig vandret i niveauet 980-1020 de sidste 3 måneder, men torsdagens handel sendte kursen op over 1020. Det er de indekstunge aktier Novo Nordisk, Pandora, Carlsberg og Genmab, som trak op. Stigningen i indekset betyder, at der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Det nærmeste modstandsniveau er ved 1090 og herefter i niveauet 1140, mens nærmeste støtteniveau er ved 980 og herefter i niveauet 970. Signalmodellerne er i køb og de går først i salg ved brud af niveauet 960 og 980.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.