Hvor skal vi hen?

Mandag var der rødt på markedet, da fredagens amerikanske arbejdsløshedstal var alt for gode, hvilket sendte kurserne ned på amerikanske aktier og det fortsætter mandag på de europæiske markeder. Det positive er, at energipriserne på gas, olie og kul falder.

ALK-Abello fortsætter den faldende tendens. Aktien er år til dato faldet med 28 pct. Nærmeste støtteniveau er i kurs 115 som er blevet testet i februar, juni og september/oktober. Der er salgssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit har etableret et Death Cross i sidste uge. RSI har ramt 35. Holder støtteniveauet, ser aktien interessant ud på niveauet (bemærk jeg ejer aktier i selskabet via Millionærklubben).

Tirsdag startede markedet i rødt, da de amerikanske markeder mandag lukkede i minus. Dagens store vinder blev Boozt der steg med 11,56 pct. og kursen ramte 44,76. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og der bliver etableret et Golden Cross i løbet af 1-2 dage.
På ugebasis er der fortsat salgssignal i alle modellerne. RSI er gået fra 20 til 40. Momentum er vendt rundt og har brudt det glidende gennemsnit nedefra. MACD er stadig under middelværdien 0.
Afvent udviklingen.

Chr. Hansen leverede onsdag et regnskab, der tog markedet på sengen. EBIT-margin ramte 26,8 pct. mod forventede 26,6 pct. De forventer at fastholde en positiv vækst i det kommende regnskabsår 22/23. Teknisk har aktien været i en faldende tendens siden juli/august 2020, hvor aktien blev handlet i niveauet 720 og onsdag var aktien handlet op i niveauet 420 mod tirsdagens lukning på 365. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerer et Golden Cross torsdag eller fredag. På ugebasis er der fortsat salgssignal i de fleste modeller. RSI er over 40 og der er en stigende tendens i Momentum. MACD er fortsat under 0 på ugebasis.

Torsdag var der fokus på Tryg som var med kvartalsregnskab, der viste et resultat før skat på 964 mio. kr. mod 1079 mio. kr. året før. Teknisk er aktien overordnet i en stigende tendens dog med en række sving op og ned i de enkelte kvartaler. Der er salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er brudt oppefra, men der er ikke etableret et Death Cross endnu. RSI har etableret en bundformation i 35, mens Momentum er i en faldende tendens. Forsikring er kedeligt, men en brik i en portefølje.

Rockwool tabte yderligere Momentum og tester nu støtteniveauet 1200, hvilket er niveauet fra 2019 som blev testet. Der er salgssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1600 som en modstandslinie. RSI er under 10 og MACD er under 0.
Nærmeste støtteniveau er ved 1400 og herefter i niveauet 1500, mens der er støtte i niveauet 1100 og herefter i niveauet 1000 som var en bund ved Corona-udbruddet.

Der kommer ikke nogle danske regnskaber fra danske selskaber, da der er efterårsferie. Derimod er der gang i den svenske regnskabssæson. Mandag er Sandvik, Elanders og Note med regnskab. Tirsdag er det Avanza Bank, Lyko Group samt ProfilGruppen. Onsdag er det Atlas Copco, BE Group, Handelsbanken samt Kinnevik. Torsdag kommer der tæt på 40 regnskaber som ABB, Holmen og Volvo. Fredag lukker med Hexpol, Husqvarna samt Stora Enso.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1400-1500. Der er fortsat salgssignal i de fleste modeller på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 1550 som en modstandslinie.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har etableret en bundformation i niveauet og har ramt 15, hvilket indikerer, at indekset er meget oversolgt. Momentum er faldende og det samme er MACD på ugebasis.
Nærmeste støtteniveau er fortsat ved 1400 og herefter i niveauet 1340-1350, mens der er modstand i niveauet 1550 og herefter i niveauet 1600. Afvent udviklingen.

DK Portefølje
D/S Norden er med i porteføljen på ny. Trends tager på efterårsferie og er tilbage igen den 28/10.

Nordisk portefølje
Hæver stop-loss på Munters.


Stadig høj inflation i USA

De amerikanske forbrugerpriser steg mere end ventet, hvilket fik markedet til at falde tilbage torsdag. Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. mod forventede 8,1 pct., mens antallet af nytilmeldt ledige blev på 228.000 mod forventede 225.000.

Regnskaber i den kommende uge: Tesla, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Bank of America, Danather, Abbott Laboratories, The Charles Schwab samt Philip Morris.

S&P 500 sluttede over 3600 torsdag med en stigning på 2,6 pct. Trods den store stigning er der fortsat salgssignal i indekset både på dags-  og ugeniveauet i alle modeller.
RSI har etableret en lille bundformation og er steget til 30, hvilket stadig viser, at indekset er oversolgt. Momentum og MACD er stadig faldende på ugebasis.

Nasdaq Composite holder sig fortsat over 10.000. Bollingerkanalen er i salg, mens de glidende gennemsnit har etableret et Death Cross i slutningen af august.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et Death Cross for 2 uger siden.
Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 30 og MACD er under 0. Momentum er i en faldende tendens.
Strategi: Ændre til hold på det amerikanske marked.

 

Det bevæger sig vandret
Det japanske marked bevæger sig fortsat vandret i 26.000-27.000. Der er salgssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit etablerede et Death Cross ved månedsskiftet august/september.

På ugebasis er der salgssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Death Cross. De faldende kurser trækker fortsat ned i de tre indikationsmodeller. RSI er under 40 og MACD er under 0.
Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 28.000 og herefter i niveauet 29.000, mens der fortsat er støtte i niveauet 26.000 og herefter i niveauet 25.500.
Strategi: Giver en Hold-anbefaling på japanske aktier.

OMX Stockholm 30 holder sig over støtteniveauet 1800. De seneste par dages faldende tendens har fået Bollingerkanalen til at gå i salg. De glidende gennemsnit ligger side om side på dagsniveauet. Der blev etableret et Death Cross i slutningen af august.
På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et Death Cross i slutningen af februar og dermed har indekset været i en faldende tendens i 8 måneder.

RSI er under 25 og der er en faldende tendens i Momentum.
Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter 1960-1980, mens der er støtte i niveauet 1750, hvis 1800 bliver brudt.
Den svenske arbejdsløshed fortsætter den faldende tendens og ramte niveauet 6,6 pct. For et år siden var det tal 7,5 pct.
Strategi: Hold på svenske aktier.

Saab har etableret nyt købssignal på dagsniveauet, da de glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross på dagsniveauet. Bollingerkanalen har etableret et købssignal i midten af september.
På ugebasis er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 385 som en modstandslinie.


RSI har været i en stigende tendens den seneste måned og har ramt 52. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra i Momentum-modellen. MACD har ligeledes etableret en bundformation.
Nærmeste modstandsniveau er ved 420 og herefter i niveauet 440, mens nærmeste støtteniveau er ved 335 og næste støtteniveau er ved 310. Aktien ser interessant ud.

Frankfurt DAX holder sig fortsat over 12.000. Købssignalet i Bollingerkanalen på dagsniveauet er fortsat intakt, men den nedre kanallinie bliver testet i øjeblikket og bliver den brudt, skifter signalet til salg.
De glidende gennemsnit ligger fortsat over kursudviklingen, hvilket bekræfter den faldende tendens.
RSI har ramt 20, hvilket indikerer, at indekset er oversolgt. MACD er under 0 og Momentum er i en faldende tendens.

Bliver støtteniveauet 12.000 brudt, er næste støtteniveau ved 11.500, mens der er modstand i niveauet 13.000 og herefter i niveauet 13.500.
Industriproduktionen steg mere end ventet i august, da produktionen steg med 1,5 pct., hvilket betyder, at der er en årlig stigning på 2,5 pct.
Strategi: Hold på det tyske marked.

Teknisk kommentar til 2 aktier
De 2 aktier er D/S Norden og Matas.
D/S Norden i en rebound og med nyt signal. På dagsniveauet er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har igen etableret et købssignal med et Golden Cross.
På ugebasis har Bollingerkanalen genetableret sit købssignal og det lange glidende gennemsnit på 24 uger blev testet, men ikke brudt og ligger nu som en støttelinie i niveauet 310.

Der er divergens mellem indikationsmodellerne MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI er stigende og har ramt 60. MACD har lavet en bund over middelværdien 0, mens Momentum fortsat er i en faldende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 430 og herefter i niveauet 500, mens der er støtte i niveauet 340 og herefter i niveauet 300. Vi køber aktien til porteføljen (bemærk jeg ejer aktien i selskabet).

Matas har været i en faldende tendens siden toppen i november, hvor aktien blev handlet i niveauet 133,50. og torsdag blev aktien handlet i niveauet 69-70,05.
På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et Golden Cross.
På ugebasis er der salg over hele linien og kursen skal over 78, før der etableres et nyt signal i modellen. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 72 som en modstandslinie og mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 78.

RSI er i 35 på ugebasis og MACD er under middelværdien 0. Momentum er ligeledes i en faldende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 78-80 og herefter i niveauet 85, mens der er støtte i niveauet 65 og herefter i niveauet 60. Afvent udviklingen.

Nyt signal i olien
Guldet bevæger sig vandret i niveauet 1650-1700, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne ikke er nervøse nok.

SEK/DKK: den svenske krone fortsætter den faldende tendens og rammer 67,5. Man skal tilbage til 2009 for at finde den svenske krone i det niveau. Måske man skal et smut til Sverige og handle ind til jul?

EUR/USD: har genoptaget den faldende tendens og er nu under 0.98. RSI har ramt 30, hvilket indikerer, at krydset fortsat er oversolgt.

Metalmarkedet: Bevæger sig vandret for de fleste industrimetaller. Det eneste som stiger er bly.

Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en uensartet tendens i flere afgrøder. Kaffe og kakao har været faldende i ugen der er gået, mens der er en stigende tendens i sojabønner og majs. De amerikanske tømmer priser stiger også af.

Brent Spot stiger igen og der er etableret købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit på 105 som en modstandslinie på ugebasis. Stigningen trækker op i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI har ramt 48. Nærmeste modstandsniveau er ved 100 og herefter i niveauet 105, mens der er støtte i niveauet 90 og herefter i niveauet 85. Torsdag meddelte de kinesiske myndigheder, at man igen indfører skærpede coronakrav i Shanghai og det har før sat sig i olieprisen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.