Hvor skal markedet hen?

Markedet har endnu ikke fortalt os, om det er en Bull-trap eller om det skal yderligere op.
Mandag var der fokus på A. P. Møller-Mærsk, som tabte pusten grundet muligheden for øgede sanktioner, hvilket vil sænke fragtmængderne og efterspørgsel og oven i det stiger brændstofpriserne.  Teknisk er der salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis, og det blev etableret i slutningen af februar. De glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra og dermed er der etableret et ”Death Cross”. Den faldende tendens trækker ned i de tre indikationsmodeller: MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI er under 35 og MACD er under 0. Anbefaler at man tager gevinsten eller sætter et stop – loss.

Tirsdag var der fokus på Ambu som var en af de mest stigende aktier på det danske marked. På dagsniveauet er der etablerede købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 5 og 20 dage har etablerede et ”Golden Cross”. På ugebasis er alle modeller fortsat i salg. Den stigende tendens har dog trukket op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 40, mens MACD fortsat er under 0. Den stigende tendens kan ses i Momentum både på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 130 og herefter i niveauet 150, mens der er støtte i niveauet 90 og herefter i niveauet 80. Hold øje med aktien.

Onsdag var der fokus på regnskabsaktuelle Chr. Hansen, som havde en omsætning i 2. kvartal på 303,6 mio. euro mod 260,0 mio. euro i 2. kvartal 20/21. Resultat før skat blev på 58,5 mio. euro mod 46,1 mio. euro. Aktien har været i en faldende tendens siden august 2020, hvor aktiekursen var i 720. I februar og marts ramte kursen 460, hvilket tilbage i 2015 og 2016 har været en topformation. Der er etableret et købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger. Stigningen i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 55, mens MACD fortsat er under 0. Der er en stigende tendens i Momentum på både uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 580 og herefter i niveauet 610, mens der er støtte i niveauet 480 og herefter i niveauet 460. Aktien er på kandidatbænken.

Torsdag var der fokus på forsikringsaktierne som alle steg: Tryg med 2,15 pct., Topdanmark med 3,27 pct. og Alm. Brand 5,78 pct.
Alm. Brand tester modstandsniveauet 12 og bliver det brudt, bliver der etableret et købssignal i Bollingerkanalen. RSI har ramt 46, mens MACD fortsat er under 0. Momentum er stigende på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 13 og herefter i niveauet 14,5, mens der er støtte i niveauet 11 og herefter i niveauet 10,5.
Tryg har etableret et købssignal i midten af marts i Bollingerkanalen. RSI er kommet over 65 og MACD er over 0. Begge aktier ser interessante ud på det nuværende niveau, men vi foretrækker Alm. Brand.

I den kommende uge er der meget få regnskaber, da påsken melder sig. På det svenske marked er eneste store interessante selskab Ericsson.


C25-indekset
 er faldet tilbage i denne uge grundet den hårde retorik fra den amerikanske centralbank omkring de kommende renteforhøjelser. På dagsniveauet holder købssignalet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af marts.
På ugebasis har Bollingerkanalen været i køb i 3 uger. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra for 3 uger siden, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1840 som en modstandslinie. Den positive tendens i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 58. MACD er under 0. Momentum er stigende på ugebasis, mens modellen er faldende


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.