Hvad skal vi herfra?

Det står helt stille midt i en konjunkturopgang. Alle aktierne står mere eller mindre stille. Der er prispres i flere sektorer, hvilket gør, at investorerne er afventende. Den amerikanske nationalbank hævede som ventet renten og samtidig vil Trump lave flere handelssanktioner mod Kina, men lad os nu se, hvad det bliver til.

Der er stigninger i mindre selskaber som Skako, Rovsing og ChemoMetec. Skako har efter en pæn stigning i 2016 etableret en vandret formation i niveauet 70-100. Den vandrette formation trækker nu ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bollingerkanalen er fortsat i køb på basis, mens der er tæt på at blive etableret et ”Death Cross” på ugebasis i kursgrafen. Aktien skal over 100, før den ser interessant ud igen.

Rockwool holder fast i den stigende tendens, selvom Momentum har mistet pusten både på uge- og månedsniveauet. Der er divergens mellem signalmodellerne, idet Bollingerkanalen er i salg, mens Parabolic er i køb. MACD har etablerede en bundfomation efter en korrektion fra oktober til februar. Den samme positive tendens ses i Momentum på ugebasis, der har etableret en bundformation og er begyndt at stige. Nærmeste modstandsniveau er ved 1900 og herefter i niveauet 1950. Det bliver interessant at se, om man kan lokke et aktiesplit ud af bestyrelsen for at bevare omsætningen i aktien.

Hovedaktionæren i Parken bliver ved med at købe op, hvilket har lagt en hånd under aktien. Teknisk har aktien etableret et købsignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit etablerede ligeledes et ”Golden Cross” på ugebasis. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har passeret 65 og MACD er over 0. Momentum på månedsniveauet har fundet en bund og stiger. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Jeudan er en af de få ejendomsaktier, som er noteret på den danske børs. Aktien er steget med 18,5 pct. i år. Aktien etablerede købssignal i oktober i både Bollingerkanalen samt Parabolic. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på ugebasis i november. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. Nærmeste modstandsniveau er 900, som var toppen i 2006 før finanskrisen. Herefter er der modstand i niveauet 900 og 925, mens der er støtte i niveauet 850 og i niveauet 800.

Den kommende uge står påsken for døren og det påvirker antallet af regnskaber i denne uge. Firstfarms er regnskabsaktuel og tirsdag og onsdag er det Athena Investments og German High Street Properties. Torsdag kommer Onxeo.

Firstfarms toppede i august i niveauet 68-71 i forbindelse med den europæiske smør”krise”, som man oplevede blandt andet i Frankrig og til dels i det svenske. Det pressede prisen op på mælk og da Firstfarms ejer en række gårde med det tilhørende malkebesætninger så steg aktie. Siden er aktien faldet tilbage til støtteniveauet ved 48, hvilket er niveauet, hvorfra stigningen startede. Faldet i aktiekursen har sendt indikationsmodellerne ned og RSI var en tur i 0 og er nu i niveauet 8, så aktien er fortsat oversolgt. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 55 som en modstandslinie.

Det er C-25 GI indekset,.

C25-indekset er handlet under 1125 i år og nærmeste støtteniveau er ved 1100, som var bunden i december. Bollingerkanalen er i salg på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket indikerer, at man skal være afventende. Den faldende tendens i indekset trækker ned i de tre indikationsmodeller, hvilket fortæller os, at vi skal se os for.
 

DK Portefølje og Nordisk portefølje
Der er ikke foretaget nogen ændringer i den uge.

 

Markedet har talt

Markedsstemningen er vendt og det bliver interessant at se, om præsidenten forstår hvad det er, markedsdeltagerne siger til ham.

Fredagens amerikanske nøgletal var noget blandede, idet ordrer på langvarige forbrugsgoder steg i USA med 3,1 pct., i februar, mens salget af nye boliger faldt i samme måned. Overordnet er der en positiv tendens i de amerikanske nøgletal.

Den kommende uge byder på regnskaber fra Walgreens Boots Allicance, Red Hat Inc., Paychex, Worthington Industies, Cal-Maine Foods samt RH.

Dow med brud af støttelinien.

Dow Jones Industriel Average har etableret et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen for første gang siden november. Det lange glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket bekræfter den negative trend. Faldet i indekset trækker ned i Momentum på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau var ved 24.000-24.500 og herefter er det i niveauet omkring 23.500, som blev testet i oktober/november.

S&P med salgssignal.

S&P 500 er ligeledes brudt igennem det lange glidende gennemsnit og er faldet tilbage til niveauet 2600, som tilbage i oktober/november var en støtte i niveauet for indekset. Bollingerkanalen er gået i salg på ugebasis. Momentum og MACD har begge været i en faldende tendens siden månedsskiftet januar/februar. MACD er under 0, så modellen er i et bearhish-område.

Nasdaq hold købssignalet

Nasdaq Composite holder fortsat sit købssignal i Bollingerkanalen, men et brud af 7000 vil ændre det til salg på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7000 på ugebasis som en støttelinie. Der er etableret en faldende tendens i Momentum og MACD på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 7000 og herefter i niveauet 6600.

Strategi: De første salgsignaler i USA siden Trump.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.