Holder Støtten i C20?

BØRSUDSIGTEN: USD Holder Niveauet! Guld Burde være i Frit Fald!

 

C20 indekset lukkede mandag med et fald på 0,9 pct. (9,23 point) i indeks 970,99.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 0,0 pct. og 1,4 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, tirsdag. Australien undtaget (substituerer amerikanske varer).

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med fald på mellem 0,4 pct. og 0,9 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med fald på mellem 0,9 pct. og 1,1 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (971), er der tale om en tertiær symmetrisk kileformation. Brud af toplinien i 978 niveauet udsender købesignal. Brud af 970 niveauet udsender et salgssignal, og en indikation om en ny test af den stærke støttelinie i 957 niveauet. Dette niveau er også EXIT niveau for alle lange positioner i de danske aktier.

Sekundært er der tale om en kileformation ligeledes med en bundlinie i 957 niveauet. Bryder indekset 957 niveauet på nuværende tidspunkt, er der tale om et meget stærkt salgssignal.

BørsUdsigten har derfor EXIT ved brud af 957 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 966 niveauet.  Stop loss ved brud af 970 niveauet (stigende trendlinie). Åbning af short ved brud af 957 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 978 niveauet. Stop loss ved brud af 957 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 970 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.006 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart (Investing.com)

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne lavere nu til morgen, tirsdag.

Handelskrig giver også muligheder, og mon ikke dansk landbrug er klar til at substituere amerikanske varer i Kina?

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.562 (minus 0,6 pct. (8,78 point), er der udløst et tertiært salgssignal ved bruddet af 1.570 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position (og åbnet en spekulativ shortposition) ved bruddet af 1.570 niveauet. Gnekøb og lukning af spekulativ short ved brud af 1.570 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Genkøb ved brud af 1.627 niveauet. Der er lukket en short (hjemtagelse af gevinst) ved bruddet af 1.572 niveauet. Strategi: Sælg. 

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede lavere, mandag.

Handelskonflikten mellem Kina og USA udvikler sig fortsat. Skal vi tolke udviklingen på chartene – vil en handelskonflikt gøre mindst ondt på USA.

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,4 pct. (103,01 point) i indeks 24.987,47.

S&P500 lukkede med et fald på 0,2 pct. (5,91 point) i indeks 2.773,75.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,0 pct. (0,65 point) i indeks 7.747,02.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.774), er der tale om en korrektiv bevægelse ned mod 2.750 – 35 niveauet. USD er fortsat stærk, og lægger låg over festlighederne.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af 2.784 niveauet. (positionen købt i 2.710 niveauet). Der genkøbes ved brud af 2.775 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af den faldende trend i 2.775 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 2.620 niveauet (solgt i 2.705 niveauet). Hjemtagelse af gevinst, (og åbning af short) ved brud af 2.750 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.655 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har ikke længere ”All In” / fuld eksponering på de amerikanske aktier.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. lavere i 2,88 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. lavere i 2,52 pct., og den 30årige rente noteres 0,03 pct. lavere i 3,01 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund faldt med 0,01 pct. til 0,39 pct. Den 2årige noteres uforandret i minus 0,64 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. højere i 1,17 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 06:54 i 6,41 (6,426) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,162 (1,159) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 109,8 (110,5). EUR/JPY noteres i 127,6 (128,1). EUR/DKK noteres til morgen i 7,452 (7,45). GBP/DKK 8,50 (8,527).

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,41), sætter vi flag på “flagstangen”, efter købesignalet ved bruddet af 6,35 niveauet. Næste modstandsniveau i 6,45 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 6,35 niveauet (solgt i 6,325 niveauet). Stop loss ved brud af 6,35 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. BørsUdsigten har lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 6,315 niveauet (åbnet i 6,35 niveauet). Åbning af ny short ved brud af 6,31 niveauet. Strategi: Sælg.

Faldet i USD betyder at de amerikanske investorer kan gå på “powershopping” i europæiske aktier – de er blevet relativt billigere!

Stigende USD burde betyde lavere prissætning af aktier på Wall Street. (korrelation). På den korte bane er det ikke altid tilfældet!

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag, i 1,283 (1.280) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.283), er der tale om et brud gennem bundlinien i 1.288 i basen og dermed et udbruds-/salgssignal. Udbruddet skal følges.

BørsUdsigten ser 1.235-00 niveauet, som en god mulighed, efter bruddet af 1.288 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.295 niveauet (købt i 1.297 niveauet). Der åbning en spekulativ short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt), og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet (købt i 1.301 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Køb 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminssikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres højere nu til morgen, tirsdag.

Der varmes op til OPEC mødet på fredag, hvilket giver sig udtryk i stor volatilitet.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 65,44 (63,88 USD) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 74,86  (72,95) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (75), er der tale om en bekræftet nedtrend efter bruddet af støtten i 75 niveauet. Der er tale om udbrud fra en base, og udbruddet skal følges! Købesignal ved brud af 76 USD. Brud af 76 niveauet vil udløse spekulativt købesignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss og åbnet en short ved bruddet af 75 niveauet (købt i 76 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 76 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 78 niveauet (positionen købt i 65,5 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 76,5 niveauet. Strategi: Sælg 

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres lavere til morgen, tirsdag med undtagelse af Australien.

De asiatiske markeder er ved at prise omkostningerne ved en handelskrig ind i aktiekurserne. Som sædvanlig vil aktiekurserne overreagere. På den korte bane kan handelskrigen betyde social uro – hvilket er noget specielt kineserne frygter.

Nikkei225 falder med 1,5 pct. (336 point) i indeks 22.344. Hang Seng falder med 2,3 pct. (698 point) i indeks 29.611. Kina’s CSI300 falder med 2,7 pct. (103 point) i indeks 3.650. Sydkoreas Kospi falder med 0,9 pct. (22 point) i indeks 2.355. Australien’s ASX200 stiger med 0,2 pct. (14 point) i 6.118.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.