Hold øje med Kina

Dat danske hoved indeks.

Hvordan går det med Kina? Der bliver fortsat holdt øje med vækstudviklingen i det store land mod øst. Det vil hjælpe på væksten, hvis Kina kan fastholde sin nuværende vækstudvikling.

FLSmidth blev onsdag opjusteret af Morgan Stanley, som nu har sat et kursmål på 395 mod 352 tidligere. Der er etableret et købssignal i begyndelsen af april i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et på ”Golden Cross”. På ugebasis er begge signalmodeller fortsat i salg og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 320 som en modstandslinie. Den stigende tendens i aktiekursen har fået de tre indikationsmodeller til at stige på ugebasis. RSI har ramt niveauet 58, mens MACD stadig er under 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 330 og herefter i niveauet 375-380, mens nærmeste støtteniveau er ved 280-295 og herefter i niveauet 240- 250. Anbefaler at man afventer udviklingen.

G4S stiger torsdag på opkøbsrygter i markedet. Det skulle være det canadiske selskab Garda World Security. Teknisk etablerede G4S en bund i niveauet 15-15,5 i december og aktien kørte op i niveauet 18,5, hvor kursen ramte et modstandsniveauet 18,5 og herefter faldt aktien tilbage til støtteniveauet 16 og med torsdagens historie er aktien handlet op i niveauet 18,75-18.90.

Brug tilbagefald i aktien til at samle op.

Trygs regnskab viste fremgang i både forsikringsresultat og investeringsresultat, hvilket fik aktien til at stige med over 3 pct. Det betyder, at aktien teknisk fastholder den stigende tendens og har etableret en ny all time. Nærmeste støtteniveau er i niveauet 180-182, mens nærmeste modstandsniveau er ved 205 og herefter i niveauet 215. RSI har ramt niveauet 80 på ugebasis og Momentum og MACD er fortsat i en stigende tendens. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens. Teknisk ser aktien stærk ud.

NKT har genvundet sit Momentum og tester nu modstandsniveauet 140. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis for 5 uger siden, og det lange glidende gennemsnit er blevet testet som en støttelinie i slutningen af april og har modstået presset. RSI er kommet op i niveauet 75. Fastholder køb i aktien.

Carlsberg er fortsat i den stigende tendens og har ramt 850 i denne uge, hvilket er første omgang, at aktien er oppe i det niveau igen efter aktierne år tilbage foretog et aktiesplit.

Índikationsmodellerne viser, at MACD er ved at etablere en topformation, mens Momentum er i en faldende tendens og RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 90. Nærmeste modstandsniveau er ved 895 mens nærmest støtteniveau er ved 795. Der er et ”gap” i niveauet 757,40-768,60, hvilket gør, at man skal holde øje med omsætningen, for begynder den at falde, betyder det, at køberne er på vej væk.

Byggmax er faldet over 60 pct. siden toppen ved årsskiftet fra 2015/2016, hvor aktien blev handlet i niveauet 85 mod torsdagens kurs i niveauet 84. Aktien fandt en bund i slutningen af marts i år og kursen var i 30. Den stigende tendens i aktien betyder, at de to glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross”. Mangler noget omsætning i aktien til at bekræfte den positive tendens. Den spekulative investor samler op i aktien.

Den kommende uge byder ikke på kvartalsregnskab fra Danmark men derimod fra en række svenske selskaber. Tirsdag er det ejendomsselskabet Kungsleden. Onsdag er det Beijer Electronics, BillerudKorsnäs, Byggmax, Ericsson samt Nederman. Torsdag kommer Sandvik.

Dat danske hoved indeks.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1120-1140, og det har stået på siden midten af marts. På dagsniveauet er der købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1130. På ugebasis er der købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 80 og det har stået på siden marts. Nærmeste støtteniveau er ved 1100 og herefter i niveauet 1060-1070. Nærmeste modstandsniveau er ved 1170 og herefter i niveauet 1190.

 

DK portefølje
Hæver stop-loss på Coloplast og Ørsted.

Nordisk portefølje
Spin-off i Schibsted gør at aktien er faldet og vi har et nyt selskab i porteføljen Adevinta Ser.

 

* Er det en topformation?

De amerikanske nøgletal viste sig igen fra den positive side. Antallet af nytilmeldt ledige blev lavere end ventet. Der var forventet 210.000 og det blev 196.000. Producentpriserne steg 0,6 pct. mod forventede 0,3.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Johnson & Johnson, Bank of America, PepsiCo, NetFlix, CitiGroup, Abbott Laboratories, IBM, Morgan Stanley, Goldman Sachs samt BlackRock.

Dow Jones Industial Average er blevet afvist ved modstandsniveauet 26.400, mens nærmeste støtteniveau er ved 25.500 og herefter i niveauet 25.000. RSI er fortsat over 80 på ugebasis, mens Momentum er faldet lidt tilbage. Det indikerer, at der er en begyndende divergens mellem modellerne.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og tester modstandsniveauet 2900. Men der er divergens mellem de tre indikationsmodeller. Der er fortsat køb på dagsniveauet og det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2850.

S&P 500 på ugebasis.

På ugebasis der er købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. Den nedre støttelinie for Bollingerkanalen er i niveauet 2750, mens det lange glidende gennemsnit på ugebasis er i niveauet 2700. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet der er etableret en topformation i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD fortsætter den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 3050-3100, men nærmeste støtteniveau er ved 2800.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens og tester nu modstandsniveauet omkring 8000. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 7700, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7300. Bollingerkanalen på ugebasis har sin nedre støttelinie i niveauet 7450. RSI har ramt niveauet 85.

Bryder kursen igennem igennem 8000-8100, så er næste modstandsniveau ved 8500, mens nærmeste støtteniveau er ved 7600.

Nasdaq Com. som test modstandsniveauet 7990.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD fortsætter den stigende tendens, mens Momentum har etableret en topformation i begyndelsen af marts og den samme tendens ses i RSI. RSI har ramt niveauet 80. Momentum på månedsniveauet har tabt pusten en smule, men er ikke brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen endnu.
Strategi: Ændre til hold.

Japan stiger fortsat

Det japanske indeks fortsætter den stigende tendens, men er ikke brudt igennem modstandsniveauet 22.000. Der er køb i grafen på dagsniveauet både for Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit.

Nikkei møder modstand i niveauet 22.000.

På ugebasis har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross” for 2 uger siden. Signalmodellerne har været i køb siden midten af februar. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet omkring 65. Nærmeste støtteniveau er ved 21.000, mens nærmeste modstandsniveau er ved 22.500 og herefter i niveauet 23.500-24.000. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet, idet den er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra.
Strategi: Bryder kursen igennem 22.000, ser det interessant ud.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og nærmer sig en test af niveauet 1650. De to signalmodeller er begge i køb. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis ligger i niveauet 1525 som en støttelinie. Signalmodellerne har været i køb siden januar og den nedre støttelinie er ved 1560 for Bollingerkanalen. Der er divergens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD stiger, mens RSI og Momentum fald på ugebasis. RSI har ramt 70.

Stockholm.

Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveuaet og det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket giver en positiv indikations af det svenske marked.
Strategi: Køb på svenske aktier.

Cloetta har etableret en bundformation i niveauet 22,5-23 fra midten af januar og frem til marts og siden er aktien steget og handles nu i niveauet 24,5-25. Der er etableret købssignal på ugebasis i de to signalmodeller Bollingerkanalen og Parabolic for 2-3 uger siden. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger. Stigningen i indekset trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Dobbelt bund.

RSI har ramt 60, mens MACD er over 0. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien. Nærmeste modstandsniveau er ved 26,5 og herefter i niveauet 28,5, som tidligere både har været et støtte- og modstandsniveau. Anbefaler køb på niveauet. Aktien er taget med i portefølje

Frankfurt Dax 30 holder fast i den stigende tendens og indekset er fredag brudt igennem modstandsniveauet 12.000 og der er lagt op til yderligere vækst i indekset, da Momentum på månedsniveauet fortsat er i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er ved 12.600 og herefter 13.000. RSI og MACD fortsætter den stigende tendens, mens Momentum på ugebasis har taget en mindre pause.

DAX over 12.000

Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 11.300, som kan ses som et støtteniveau. I marts blev niveauet 11.400 testet som støtte.
Strategi: Brug tilbagefaldet til at samle i indekset.

 

Teknisk kommentar til 2 aktier

De 2 aktier er Scandinavian Tobacco Group og Bavarian Nordic.

Scandinavian Tobacco Group (STG) har været i en faldende tendens siden månedsskiftet februar/marts. På dagsniveauet blev der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret en ”Death Cross”. Faldet har sendt aktien ned i niveauet 76-78, hvilket også var bunden ved årsskiftet og holder niveauet, bliver det til en dobbelt bund. Der er salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis og kursen skal over 83, før der bliver etableret et nyt købssignal.

Hold niveauet.

Indikationsmodellerne er faldende på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen. Den samme faldende tendens ses i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 89 og herefter i niveauet 96-98, mens nærmeste støtteniveau er ved 76-78 og herefter i niveauet 72. Aktien tages med på kandidatbænken.

Bavarian Nordic forsøger at etablere en stigende tendens i december, og der blev etableret en bundformation i niveauet 120 og næste bund var i niveauet 128 i slutningen af marts. Kursen skulle nu gerne op i niveauet 162 for at holde sig inde i den stigende trendkanal. Der er salgssignal i signalmodellerne på ugebasis og indikationsmodellerne falder tilbage.

Den store mulighed i biotek?

Momentum på månedsniveauet holder fast i den stigende tendens og er ved at bryde i det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste støtteniveau er ved 120, men nærmeste modstandsniveau er ved 155 og herefter i niveauet 170, som var en bund i april. Tager aktien med på kandidatbænken.

 

Olieprosen fortsætter den stigende tendens

Guldet holder fast i støtteniveauet ved 1290 og herefter 1260, mens der er modstand i niveauet 1330. Der er fortsat en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet.

Guld står stille.

EUR/USD: ser ud til at have fundet en bund i niveauet 1,12 og er nu handlet op i niveauet 1,13. Stigningen betyder, at der er etableret et købssignal på dagsniveauet.

SEK/DKK: falder tilbage efter en måned med en positiv tendens. Faldet på dagsniveauet har givet et nyt salgssignal i krydset, mens på ugebasis holder Bollingerkanalen fast i sit købssignal. Der er en positiv tendens i valutakrydset på ugebasis.

Metalvaremarkedet: er noget grumset idet bly, nikkel og tin falder, mens aluminium og kobber bevæger sig vandret. Der er stadig en stigende tendens i zink.

Landbrugsmarkedet: Flere afgrøder stiger eller konsoliderer sig i niveauet. Det er kun sukker, som falder af de store afgrøder.

Stærk udvikling i olien.

Brent Spot fortsætter den stigende tendens og har passeret 70. Der blev etableret et ”Golden Cross” på ugebasis for 5 uger siden. RSI har ramt 80 og MACD fortsætter den stigende tendens. Momentum er ligeledes i hopla på månedsbasis og holder fast i den stigende tendens fra årsskiftet. 72 er en tidligere bund fra august, hvilket kan gå hen og blive et modstandsniveau i den nuværende optrend.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.