Hold øje med forbrugsaktierne

Et par af de svenske tøjsselskaber har ikke levet op til markedsforventningerne, og kursen er blevet sendt ned. Det er blandt andet Kappahl og RNB.

På det danske marked har vi IC Group, der har været igennem et frasalg af en række varemærker. Frasalg skal øge fokus på de mere lønsomme produkter, hvilket i de kommende år vil skabe en mere helstøbt forretning.

IC Group på ugebasis.

IC Group på ugebasis.

IC Group tester fortsat modstandsniveauet 195-200, som jeg skrev i sidste uges analyse. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 210 og herefter i niveauet 235.

Med modstandslinier.

Med modstandslinier.

BoConcept har allerede opjusteret, men der er mere i vente, hvis væksten holder. Aktien tester modstandsniveauet 140. Der er en positiv tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Nærmeste støtteniveauer er ved 125, mens første modstandsniveau er 150 og herefter i niveauet 160.

Byggmax Group

Byggmax Group

Blandt de nordiske aktier mener jeg, at man skal holde øje med Thule Group, Byggmax Group, Mekonomen samt Aarhuskarlshamm.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

,

Kommentarer er lukket.