Hedgening

BØRSUDSIGTEN: Voldsom stigning i Olielagrene! Guld tester Modstand (gl. støtte)! Oversolgte Niveauer = Opbremsning?

 

C20 indekset lukkede i går, onsdag med et fald på 2,1 pct. (17,85 point) i indeks 832,68.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 1,0 pct. og 1,5 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med fald på mellem 0,4 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, torsdag. (Japan lukket)

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,4 pct., såfremt dørene skulle åbnes nu til morgen.

 

 

C20: Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (833), er der tale om en accelererende nedtrend. Bounce / rebounds skal benyttes til at sælge på.

Brud af 820 vil udløse et nyt kraftigt salgssignal for danske aktier, og brud af 820 vil ændre den langsigtede trend.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 920 niveauet og åbnet en shortposition. Der genkøbes / lukkes short ved brud af 860 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position i 900 niveauet. Stop loss ved brud af 900 niveauet (oppefra). Strategi: Køb

Primært (lang sigt) har BørsUdsigten solgt en lang position i 962 niveauet. Der genkøbes ved brud af 941 niveauet. Strategi: Sælg.

De korte momentumindikatorer har nået oversolgte vendeniveauer, hvilket kan indikere en opbremsning.

Signalmodellerne ligger i rent Sælg!

03c20ch
C20: Dagschart

 

 

Dagens C20 Udsigt.

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne nogenlunde uforandret nu til morgen, torsdag.

Der offentliggøres regnskaber fra GN Store Nord, og Skandinavisk Tobak. Endvidere cBrain, Lån & Sparbank, Fynske Bank, North Media og Bioporto.

 

 

Tanker

Når man beskytter sig mod nedsiden, betyder det at up-side muligheden bliver større.

Trump vil give fald og Hillary vil give business as usual!

Hvis man antager at sandsynligheden for et Trump valg er 30 pct. og Hillary (vi er på fornavn) giver 70 pct.  – og vi antager at udfaldsummet er 10 pct. Så vil aktierne falde med 7 pct. ved en Trump sejr, og kun stige med 3 pct. ved en Clinton sejr. Det må nogenlunde være mekanikken.

 

 

Wall Street

 

Wall Street lukkede lavere i går, onsdag.

Stimen af flotte regnskaber fortsætter – men aktiemarkedet honorerer ikke anstrengelserne for øjeblikket.

Senest et flot regnskab fra Facebook, der fordobler bundlinie til 1,09 USD pr aktie på en annonceomsætning på 6,8 mia. USD., men nedjusterer vækstforventningerne til 2017. Det resulterede i et fald på 7 pct. i eftermarkedet til kurs 118 fra 127 USD vel lukningen.

Helt som forventet fastholdt Fed renten på mellem 0,25 og 0,50 pct. ved dagens pressemøde. Der var dog dissens fra 2 medlemmer. Fed ser nu en inflation der går mod 2 pct., og har fortsat fokus på udviklingen på beskæftigelsen; og glæder sig over fortsat jobvækst. ADP tillane fra den private sektor viste et fald på 7K til 147K nye stillinger. I morgen, fredag, offentliggøres officielle beskæftigelsestallene for oktober.

Der offentliggøres antallet af førstegangssøgende til arbejdsløshedsunderstøttelse.

Dow Jones lukkede onsdag med et fald på 0,4 pct. (77,46 point) i indeks 17.959,64.

S&P500 falder med 0,7 pct. (13,78 point) i 2.097,94.

Nasdaq Composite falder med 0,9 pct. (48,01 point) i 5.105,57.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.097), formåede indekset ikke at neutralisere bruddet af støtten i 2.120 niveauet. Oftest ser vi en test af det gamle støtteniveau – før yderligere fald. I den nuværende chartformation har BørsUdsigten et prisobjektiv i 2.000 niveauet.

Fortsat EXIT for alle lange positioner både sekundært som tertiært udløst af bruddet af den horisontale støttelinie i 2.120 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten er der hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.140 niveauet. Der genkøbes / lukkes short ved brud af 2.125 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 2.120 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.155 niveauet (positionen købt i 2.040 niveauet). Der genkøbes ved brud af 2.145 niveauet. Der er åbnet en shortposition åbnes ved brud af 2.120 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.125 niveauet. Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst i 2.120 af den lange position Der blev købt i 2.016 niveauet. Der hjemtages gevinst (sælges) ved brud af 2.120 niveauet. Der genkøbes ved brud af 2.120 niveauet. Normalt ville BørsUdsigten bruge det 200 dages glidende gennemsnit. Strategi: Sælg.

De korte momentumindikatorer er nået oversolgte vendeniveuaer, hvilket underbygger en bounce op imod 2.120 niveauet før der sandsynligvis lægges op til yderligere nedtur.

Signalmodellerne ligger i rent sælg.

03spch

S&P500: Dagschart

 

 

Rente

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres uforandret i 1,80 pct. Den toårige rente falder med 0,01 pct. til i 0,82 pct., og den 30årige noteres 0,01 pct. højere i 2,57 pct.

Antallet af låneansøgninger faldt med 1,2 pct. fordelt med et fald på 0,4 pct. på finansiering af boliger og et fald på 2,0 pct. på refinansieringsdelen.

Antallet af låneansøgninger indikerer en uforandret økonomisk vækst.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres falder med 0,05 pct. til 0,13 pct. Den 2årige rente noteres stiger med 0,01 pct. til minus 0,65 pct., og den 30årige noteres 0,04 pct. lavere i 0,75 pct.

 

 

Valuta

USD noteres kl. 08:45 i 6,691 (6,722) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,112 (1,107). USD/JPY noteres i 102,6 (103,8). EUR/JPY noteres i 114,2 (114,9). EUR/DKK noteres til 7,441 (7,441) til morgen. GBP/DKK i 8,263 (8,238).

BørsUdsigten notere et fald i USD. Det indikerer at nervøsiteten for en Trump sejr stiger. Der hedges råvarer og valuta.

 

 

USD/DKK: Vurdering og Strategi.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,69), fortsætter den faldende tendens. Gappet vurderes i valutasammenhæng , som ikke eksisterende.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 6,83 niveauet. Der genkøbes ved brud af 6,71 niveauet. Der er åbnet en short ved bruddet af 6,80 niveauet, og positionen lukkes / hjemtages gevinst ved brud af den faldende trendlinie i 6,71 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position i 6,65 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 6,68 niveauet. Der åbnes en sekundær shortposition ved brud af 6,68 niveauet. Strategi: Køb.

De korte indikatorer er nået oversolgte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger overvejende i sælg.

03usddkk
USD/DKK: Dagschart

 

 

Guld: Vurdering og Strategi

 

Guldprisen noteres til morgen, torsdag i 1.302 (1.292) USD pr troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.302), tester vi for øjeblikket det gamle støtteniveau i 1.300-10 niveauet. Bekræftet brud af 1.310 niveauet vil udløse et pænt købesignal. En afvisning vil sende guldprisen mod syd – tilbage mod 1.200 niveauet.

Det er normalt med en test af den gamle støtte nu modstand før vi skal ned igen. Normalt kører en konsolidering i form af en rebound træt, og presset kommer til at ligge på bundlinien, når de korte indikatorer når overkøbte niveauer.

Situationen er dog lidt unormal på grund af usikkerheden om valget. Den faldende USD understøtter stigende metalpriser – og udviklingen indikerer at valuta- og guldhandlere hedger sig mod en Donald Trump.

Benyt guldprisen til eksponering mod mineaktier.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1.268 niveauet. Der hjemtages gevinst og åbnes shortposition trendfølgende ved brud af 1.290 niveauet (oppefra). Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten der er genkøbt og lukket short (gevinsthjemtagning) ved bruddet af 1.268 niveauet. Der hjemtages gevinst trendfølgende ved brud af ved brud af 1.277 niveauet. Der åbnes short ved brud af 1.250 niveauet. Strategi: Køb.

De korte momentumindikatorer er nået overkøbte vendeniveauer.

Signalmodellerne ligger i rent køb.

03guldch

Guld: Dagschart

 

 

Olie: Vurdering og Strategi

 

Olieprisen noteres lavere til morgen, torsdag.

De amerikanske olielagre viste en voldsom stigning på 14,4 mio. tønder til 482,6 mio. tønder. Benzinlagrene faldt med 2,2 mio. tønder, og øvrige destillater faldt med 1,8 mio. tønder.

Nymex Crude, er senest noteret i 45,73 (46,30) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 47,37 (47,81) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (47,3), er der tale om en accelererende nedtrend. Salgssignalet ved bruddet af 48,5 niveauet er bekræftet. Næste konsolideringsniveau ses i 45,5 niveauet.

BørsUdsigten har spekulativt / tertiært solgt en position i 52 niveauet. Der er åbnet en short position ved bruddet af 51 niveauet. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 48,0 niveauet. (nedefra). Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 51 niveauet. Der genkøbes ved brud af 49,5 niveauet. Der er åbnet en sekundær shortposition ved bruddet af 50 niveauet. Der hjemtages gevinst (lukkes) ved brud af 48,5 niveuaet. Strategi: Sælg.

Momentumindikatorerne er nået oversolgte vendeniveauer, hvilket kan indikere en opbremsning i den faldende trend.

Signalmodellerne ligger i rent Sælg.

03oilch

UK Brent: Dagschart

 

 

Asien

 

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet til morgen, torsdag.

Japan holder lukket

Nikkei225 holder lukket i indeks 17.135. Hang Seng falder med 0,2 pct. (46 point) i indeks 22.764. Kina’s CSI300 stiger med 1,0 pct. (34 point) i indeks 3.367. Sydkoreas Kospi stiger med 0,3 pct. (5 point) i indeks 1,984. Australien ASX200 falder med 0,1 pct. (3 point) i 5.225.

 

Alle noteringer en god time før lukketid.
Analyse & Graf: Vikingen

 
Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

 

Få Styr på Markedsrisikoen?

Mere aktuel end nogensinde – Timing is everything

BørsUdsigten er et risikostyringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Short (Baisse) bruges for at optimere kursudsvingene i porteføljen. På grund af risikoen ved shortpositioner bruges de mest i den spekulative del af porteføljen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.