Halvvejs!

BørsUdsigten: Ny Regnskabssæson Truer! Udsigt til Positiv Start! Små Købesignaler!

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,8 pct. og 1,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,0 pct. og 1,8 pct. til morgen, onsdag. Japan lidt lavere efter negativ Tankan rapport.

Europa lukkede tirsdag uensartet fra en stigning på 0,6 pct. til fald på 0,9 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct, når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen onsdag.

 

BørsUdsigten noterer,

at Joe Bidden melder ud, at hvis han bliver præsident, vil han sætte selskabskatterne op!

at sætte selskabskatterne op i den nuværende situation (høj arbejdsløshed), vil få negative konsekvenser på aktiemarkedet (-og samfundsøkonomien)

 

GENTAGELSE (for dem der ikke var med i går)

Hyperinflation & Stagflation!

Centralbankerne og Nationalbankerne sætter de økonomiske love og regler ud af kraft, ved at tilføre ubegrænset likviditet.

De trykker penge ud af intet, hvilket betyder at der kommer en latent inflation, der på et eller andet tidspunkt kan/vil føre til hyperinflation.

Det sker når befolkningen mister tilliden til penges værdi.

Normalt ville den nuværende situation betyde højere renter.

Det sker ikke, da befolkningen fortsat tror på pengenes værdi.

Politikkere og økonomer fokuserer på nettoprisindekset (forbrugerpriserne) – med og uden energi. Det ligger lavt for de laver selv sammensætningen, der måler priserne.

De glemmer den inflation, der ligger i stigende aktier, ejendomme og ikke mindst stigende obligationer. Endvidere ser vi stigende guldpriser og råvarer.

Den latente inflation viser sig også i den skævhed, at indlånene i danske banker når 1 billion DKK, hvorimod udlånene til virksomhederne falder.

Det er ulogisk!!!

Det er virksomhederne, der skal efterspørge/låne kapital for at skabe produktion og serviceydelser i et samfund/verden hvor økonomierne er i balance.

I gammel økonomisk teori er det ulogisk, og skaber ubalancer.

Centralbankchef Ben Bernanke reddede verden i Finanskrisen, ved at pumpe penge ud i systemet. Det var meget modigt gjort, da vi havde en krise af enorme dimensioner – Finanskrisen. Det var aldrig forsøgt tidligere!

Efterfølgende begyndte FED, at suge likviditet op igen; men det er blevet ødelagt NU.

Nu tror politikkere og økonomer, at man kan løse alle kriser på den måde!

En politikerskabt økonomisk krise i forbindelse med Covid-19 pandemien, og krav til de “uafhængige” centralbanker for lavere renter, er igen ved at køre verdens økonomien af sporet.

Når lande som Frankrig, Italien m.fl. ikke har gennemført nødvendige arbejdsmarkeds- og pensionreformer – som Gerhart Schröders tyske Harzreformer – hvem tror så at politikkerne vil være stand til at bremse udviklingen.

Den eneste måde, at betale pengene tilbage på, er ved inflation.

Hvem tror, at politikkerne vil være i stand til at bremse den?

BørsUdsigten tror ikke på det!

BørsUdsigten vurderer, at på et eller andet tidspunkt eksploderer denne situation i en Hyperinflation.

Den eneste måde at undgå inflation er ved at have et fixpunkt for værdien af penge eksempelvis guldfod.

Historien viser, at alle andre metoder har ført til inflation evt. hyperinflation.

Med stigende ejendomspriser, aktiekurser, råvarer, og ikke obligationer har vi nu en inflation – selvom statistikker og økonomer siger vi ikke har inflation – og vi har recession og stagnation – og STAGFLATIONEN truer!

Al økonomisk udvikling måles på statistisk. 

Husk! Der findes Statistik, Statistik og forbandet Løgn – eller som Winston Churchill sagde det: Jeg tror kun på den statistik jeg selv har fiflet med!!

Hvilke af dagens ledere eller statschefer har DU tillid til?

 

NB! Ovennævnte er skrevet en tidlig morgentime – og der tages forbehold for fejl og udeladelser i Erasmus Montanus argumentationen (;-D) 

 

Hong Kong

Hong Kong holder lukket i dag, onsdag

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.352 plus 0,2 pct. (51 point) nu til morgen, tirsdag (handles fortsat) blev den tertiært stigende trend brudt i 24.760 niveauet. Bruddet udløste spekulativt salg, og mindst en fortsat konsolidering. Bruddet af 24.260 niveauet bekræftede salgssignalet, og udløste et sekundært salgssignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 24.760. Genkøb ved brud af 24.600 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt en sekundær position ved bruddet af 24.260 niveauet (købt i 23.500 niveauet). Genkøb ved brud af 25.000 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (3.012 plus 0,9 pct. (27 point) til morgen (handles fortsat), er der tale om et nyt tertiært købesignal ved bruddet af 2.975 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.975 niveauet. Stop loss ved brud af 2.975 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.865 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.932 niveauet. Strategi: Køb

Nikkei225

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (22.215 minus 0,5 pct. (101 point) er der udsendt et salgssignal ved bruddet af 22.325 niveauet. Købesignal ved brud af toplinien i 22.600 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 22.325 niveauet. Genkøb ved brud ud af 22.325. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position i 22.403 niveauet. Genkøb ved brud af 23.600 niveauet.

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler.

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – (3.100 plus 1,5 pct. (47 point) for ugen blev det til et fald på 1,0 pct. og for måneden en stigning på 1,5 pct. At til dato er der tale om et fald på 4,0 pct.) – skete der et brud af den faldende tertiære trendlinie, og dermed en positiv fortsættelse, der bliver endelig bekræftet ved brud af 3.145 niveauet.

Brud af 3.075 har udløst købesignal og en opbremsning af den negative trend.

BørsUdsigten vælger at indlægge en sidelæns sekundær konsolidering med en bundlinie i 3.000 niveauet og en toplinie i 3.250 niveauet. Konsolideringsniveauerne er ikke bekræftet!

BørsUdsigten ser en risiko – efter salgssignalet på chartet – for udvikling af en dobbelt top! På kort sigt en midlertidig topformation.

Er det tilfældet ser BørsUdsigten bunden meget lang nede i første omgang i 2.200 niveauet og i anden omgang i omkring 1.200 niveauet (laveste notering under finanskrisen var 666).

BørsUdsigtens inflationsteori taler imod et brud af bundlinien (;-D)

BørsUdsigten skal have en rebound op over 3.250 niveauet for at annullere det negative “set up” og en endelig bekræftelse ved bruddet af 3.400 niveauet!

EXIT signalet bekræftes ved brud af 3.000 niveauet, og det er testet 1 gang, men endnu ikke bekræftet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.075 niveauet (solgt i 3.200 niveauet). Stop loss ved brud af 3.050 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.008 niveauet. Genkøb ved brud af 3.145 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 i 1.243 – minus 0,1 pct. (1 point), er der tale om en tertiær kileformation. Brud af 1.250 niveauet udløser et spekulativt/tertiært købesignal.

EXIT ved brud af 1.200 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.268 niveauet. Genkøb ved brud af 1.250 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.239 niveauet (24 dages glidende gennemsnit) – TESTES NU. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede det i 1.664 minus 0,4 pct. (7 point), er der tale om en tertiær konsolidering med en toplinie i 1.680 niveauet, og en bundlinie i 1.632 niveauet.

BørsUdsigten ser en mulig sidelæns konsolidering med en toplinie i 1.735 niveauet og en bundlinie i 1.575 niveauet (Konsolideringen er ikke bekræftet)

EXIT niveau ved 1.575 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.650 niveauet (købt i 1.595 niveauet). Genkøb ved brud af 1.675 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) ved bruddet af 1.650 (købt i 1663 niveauet). Genkøb ved brud af 1.685 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (12.311 plus 0,6 pct. (79 point), er der tale om et brud af den falden trend i kileformationen, hvilket udløser et spekulativt købesignal. BørsUdsigten afventer dog et brud af 12.315 niveauet. Endelig bekræftelse af forsættelsesformationen ved brud af 12.500 niveauet.

Der er muligvis tale om mulig midlertidig topformation i form af en dobbelt top. Bekræftelse ved brud af den gamle bund i 11.600 niveauet (Exit).

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 12.340 niveauet. (købt i 11.915 niveauet). Genkøb ved brud af 12.315 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 10.900 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.156 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,64) til morgen, onsdag, har chartet udsendt et tertiært købesignalnyt salgssignal i 6,62 niveauet, og der er angreb på toplinien i 6,64 niveauet. Brud vil bekræfte købesignalet. Salgssignal ved brud af 6,625 niveauet.

Sekundært er valutakrydset gået over i en konsolidering (ubekræftet) med en toplinie i 6,67 niveauet, og en bundlinie i 6,585 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved brud af 6,62 niveauet (solgt i 6,65 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,675 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (41,6) til morgen, onsdag, er der tale om en konsolidering. Toplinie i 43,5 niveauet og bundlinie i 40 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Genkøb ved brud af 41,5 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 40 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

Copyright © 2017 AktieRådet.
All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.