Hæver stop-loss på Coloplast

Coloplast justerer forventningerne i lokal valuta. Det er blandt andet stomi-forretningen der har en skuffen udviklingen i toplinien, mens Urologi vokser som ventet. Coloplast fastholder en EBIT-margin på 34 pct.

MACD-modellen har igen etableret en bundformation og er begyndt at stige. Den samme positive tendens ses i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er handlet op over 70. Siden august i år har RSI været oppe over 50, hvilket indikerer en Bullish RSI med stigende kurs til følge.

Kursgrafen på ugebasis.

Kursgrafen på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en dobbelt bund og er tæt på et bryde igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver en positiv indikation i aktien.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Nærmeste støtteniveau er ved kursniveauet 500 og nærmeste målkurs er ved 620. Hæver derfor stop-loss til kurs 500 og fastholder aktien i porteføljen.

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.