Hæver målkurs og stop-loss på Ørsted

Ørsted fortsætter den stigende tendens og derfor hæves målkursen og stop-loss. Ørsted har fortsat Radius på salgslisten og ingen ved, hvordan det bliver skudt af. Man kunne lave en børsnotering, hvor staten får en ejerandel på 51 pct., mens at kunderne hos Radius bliver tilbudt de øvrige 49 pct.

Bollingerkanalen på ugebasis.

Aktien har været i en  stigende tendens siden april 2017, hvor kursen stod i niveauet 250-270 og i dag handles aktien i niveauet 510. Den positive tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 90 og MACD er lagt over 0. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens.

Grafen på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau (målkurs) er ved 580  og stop-loss er ved niveauet 470. Fastholder køb på aktien.

RSI har ramt 95. på ugebasis.

 

 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.