Græsk Tragedie igen på Plakaten

BØRSUDSIGTEN: Salgssignal i C20! Kraftigt udbrud i Guld! Rebound i Kina! Stærk marked  på Wall Street!

 

C20 indekset lukkede i går, tirsdag med et fald på 1,3 pct. (9,92 point) i indeks 760,03.

De europæiske aktiemarkeder lukkede med fald på mellem 2,1 pct. og 2,6 pct. for de tre europæiske hovedindeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede fra stigninger på 0,5 pct. til et fald på 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, onsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,8 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

Tager vi varsel af de amerikanske futures til morgen, ligger Wall Street til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., hvis Wall Street åbnede nu.

 

Strategi C20

BørsUdsigten’s (sekundære/mellemlange sigt) strategi for C20 / danske aktier er sælg.

BørsUdsigten har købt ved i 756 niveauet, og hjemtog gevinst, tirsdag, i 765 niveauet. Der blev åbnet en shortposition ved bruddet af 765 niveauet.

Timing af køb/salg på dagsniveauet, sker på baggrund af BørsUdsigten’s spekulative vurdering.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten salgsstrategi.

BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 756 niveauet, og der er hjemtaget gevinst bruddet af 765 niveauet (oppefra). Ved bruddet i 765 niveauet åbnes en shortposition.

Primært er BørsUdsigten’s langsigtede strategi køb for C20. Der hjemtages gevinst ved brud af 727 niveauet (200 dages glidende gennemsnit).

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen (risikostyring) af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Niveau for indeksvurdering: 760.

 

Dagens C20 Udsigt.

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere, nu til morgen, onsdag.

 

Den græske tragedie er sat på plakaten igen igen

På trods af store hjælpepakker og økonomisk støtte fra EU, Eurozonen, og IMF, er den græske tragedie igen sat på plakaten.

Det er usikkerhed omkring det græske præsidentvalg, der er blevet fremrykket og udskrevet af præsident Antonis Samaras, til indeværende måned og et evt. efterfølgende parlamentsvalg, der giver usikkerhed.

Der er tale om usikkerhed omkring Grækenlands fremtidige tilhørsforhold til EU og eurozonen, der kan give problemer

Det er problemer omkring yderligere strukturelle reformer i Grækenland, der er et krav fra Troikaen (EU, Eurozonelandene, og IMF) for udbetaling af en tranche mere i hjælpepakkerne, der sandsynligvis har udløst fremrykkelsen af et nyt præsidentvalg.

Der er en risiko for at Grækenland, rejser sig fra bordet, siger ”Tak for Hjælpen” og melder sig ud af det europæiske samarbejde, uden at betale for måltidet.

Det kan give kortvarige problemer i ECB – der har købt græske papirer, og eurozonen, hvor væksten vil blive bremset yderligere.

De græske aktier – og primært bankaktierne (der er holdt i live af ECB) – fik gevaldige ”øretæver” – og aktiemarkedet faldet med 12,8 pct.

Et nyt græsk drama er ved at udspille sig for vores øjne.

 

Wall Street

Wall Street lukkede uensartet i går, tirsdag.

Det amerikanske aktiemarked viste styrke ved, at komme ”tilbage” efter en negativ åbning på over 1 pct. stærkt inspireret af den europæiske markedsudvikling.

Dow Jones lukkede tirsdag med et fald på 0,3 pct. (51,28 point) i indeks 17.801,20.

S&P500 faldt med 0,0 pct. (0,49 point) i 2.059,82.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,5 pct. (25,77 point) i 4.766,47.

 

S&P500 (Markedsteknisk vurdering)

Ser vi på dagschartet for S&P500 (2.060), fik vi et lille købesignal i form af en inside reversal (lang hale / raket) på candlelightsignalet. Det er normalt et vendesignal, da ”frygten” bliver handlet ud af markedet. Det indikerer yderligere stigninger, eller en konsolidering.

Samtidig viser udviklingen at de amerikanske aktier ”couldn’t care less” over udviklingen i Grækenland / eurozonen.

Der er altså gode grunde til at verdens aktiemarkeder ikke vil korrelere i den nærmeste fremtid.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten taget gevinst i 2.070, og denne position genkøbes ved brud af 2.055. Inside dagen blev der købt og solgt ved bruddet af 2.052 niveauet.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en position i 2.062 niveauet, der udløses stop loss ved en lukning under 2.042 niveauet.

Primært (lang sigt)har BørsUdsigten en købsstrategi. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.944 niveauet (oppefra).

De korte indikatorer er nået neutralt niveau, min pilen peger ned.

Signalmodellerne ligger uensartet, med Bollinger og MacD, der ligger i sælg.

10SPCH
S&P500: Dagschart

 

Rente

Renten på den amerikanske 10 årige statsobligation faldt med 0,04 pct. til 2,22 pct. Den toårige faldt med 0,01 pct. til 0,62 pct., og den 30 årige falder med 0,04 pct. til 2,87 pct. Den tyske 10 årige Bund falder med 0,03 pct. til 0,68 pct.

Der er planlagt auktion over de 10 årige amerikanske statspapirer.

BørsUdsigten noterer, at den græske tragedie spiller igen i et teater nær dig!

 

Valuta

USD noteres kl. 05:49 i 6,004 (6,044) for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,239 (1,231) for 1 USD. USD/JPY noteres i 118,9 (120,3). EUR/JPY noteres i 147,4 (148,1).

USD/DKK

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,005), tester vi den horisontale støtte i 6,00 niveauet, og måske også de sekundære stigende trendlinie i 5,99 niveauet. Brud af dette niveau udløser salgssignal.

BørsUdsigten har tertiært genkøbt ved bruddet af 5,98 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af den stigende sekundære trendlinie i 5,99 niveauet. Brud af 5,99 niveauet udløser et salg / åbning af shortposition.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt den lange position ved brud af 5,90 niveauet, og der hjemtages gevinst ved brud af 5,99 niveauet. Der åbnes en short position ved brud af 5,99 niveauet.

De korte indikatorer er nået neutrale niveauer; men pilen er ned.

Signalmodellerne ligger i rent køb.
10USDDKK
USD/DKK: Dagschart.

Guld

Guldprisen noteres til morgen (06:35), tirsdag i 1.235 (1.201) USD pr troy ounce (31.1035 g).

Guldprisen bevæger sig in en flot sekundær trendkanal. Brud af 1.250-60 niveauet, vil udløse nyt købesignal, samt trendændring på det sekundære niveau.

BørsUdsigten vurdering på den ultra korte bane (timechartet), at det lignede en positiv fortsættelsesformation i guldprisen viste sig at holde stik!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.205 niveauet. Der hjemtages gevinst ved brud af 1.210 niveauet ovenfra.

Sekundært har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1.210 niveauet. Stop loss lægges ved brud af 1.210 niveauet.

 

Olie

Olieprisen noteres højere til morgen, onsdag.

BørsUdsigten vurderer, at vi godt kan få en opbremsning / konsolidering på det nuværende niveau.

Nymex Crude, er senest noteret i 63,25 (62,61) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 66,34 (65,52) USD pr. tønde.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres uensartet, nu til morgen, onsdag.

Vær opmærksom på at Japan går til valg den 14. december, hvor der skal stemmes om Abeconomics, der står for en særdeles lempelig pengepolitik, og ønsket om lidt højere inflation (svækkelse af JPY)

Indtil videre er det lykkedes at svække JPY og få stigninger i Nikkei225.

Ændrer valget sammensætningen af regeringen, kan det betyde at vi igen ser en stigende JPY og et faldende Nikkei225. Denne svækkelse kan ske alene på usikkerheden hen over julen.

Nikkei225 falder med 2,3 pct. (401 point) i indeks 17.413. Hang Seng noteres 0,6 pct. (138 point) højere i 23.624. Kina’s CSI300 ligger 3,8 pct. (119 point) højere i 3.226. Sydkoreas Kospi falder med 1,3 pct. (25 point) i indeks 1.946. Australien ASX200 ned med 0,5 pct. (24 point) i 5.259.

Alle noteringer en god time før lukketid.

 

Teknisk Vurdering OMXC20

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 indekset (760), fik vi et salgssignal ved bruddet af 667 niveauet. I første omgang indikerer det en opbremsning af den stigende trend.

Tertiært / spekulativ (kort sigt) har BørsUdsigten taget gevinst (sælg) af den lange position ved bruddet af 765 niveauet. Der er ved bruddet åbnet en shortposition.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten købt i 756 niveauet. Der er hjemtaget gevinst (solgt) ved bruddet af 765 niveauet. Der åbnes en shortposition ved brud af 755 niveauet.

Primært har BørsUdsigten en købsstrategi. Der tages gevinst ved brud af det 200 dages glidende gennemsnit i 727 niveauet (oppefra)

10C20CH

C20: Dagschart

RSI9 indikatoren ligger i neutralt niveau, med en pæn pil ned!

Signalmodellerne ligger i rent køb, bortset fra en advarsel fra MacD modellen, der udløst salg i går, mandag.
Analyse & Graf: Vikingen

Allan Thestrup – BørsUdsigten

allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126 mellem 10:00 og 11:00


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.