God start på året

Det nye år er skudt i gang og de danske aktier er kommet godt fra start. De danske C20-indeks er steget med 2,15 pct.

A. P. Møller-Mærsk brød i denne uge igennem modstandsniveauet 11.500 og fortsætter den stigende tendens mod 12.000 og næste modstand er ved 12.500. Momentum er positiv på både uge- og månedsniveauet. Det lange glidende gennemsnit på ugebasis har ramt niveauet 10.000 som et støtteniveau.

Vestas har fået luft under vingerne efter de mange ordrer i slutningen af december. Teknisk fandt aktien en bund i midten af december i niveauet 400. Mandag brød kursen igennem modstandsniveauet 480, som også var et modstandsniveau i slutningen af november. Den stigende tendens trækker op i indikationsmodellerne MACD, Momentum og RSI på ugebasis. MACD er ved at bryde igennem den gennemsnitlige signalkurve nedefra. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie oppe i niveauet 500. Næste modstandsniveau er ved 550.

ALK-Abelló opjusterer forventningerne for 2016 og forventer nu en omsætning på 3 mia. og en EBITDA på 700 mio. kr. mod forventede 650 mio. kr. ALK-Abello er regnskabsaktuel den 7. februar. Opjusteringen trak aktiekursen op, som udløste et købssignal i både Parabolic og Bollingerkanalen. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens, mens Momentum på ugebasis har været i en stigende tendens siden september og den samme tendens ser man i MACD. Nærmeste modstandsniveau er ved 1050 og herefter er det niveauet 1100.

Parken og Nordisk Film går sammen om et e-sport hold. Nyheden fik Parken til at stige og kan aktien fastholde den positive tendens, bliver den faldende tendens brudt i løbet af en måneds tid. MACD er ved at etablere bundformation. Momentum har ligeledes etableret en bundformation på både uge- og månedsniveauet. Tag aktien med på kandidatbænken og køb ved brud af niveauet 75.

Bavarian Nordic er kommet godt fra start i år med en stigning på over 9 pct. Den positive start skyldes en førindbetaling af en kunde og muligvis gode resultater for Prostvac, som gør, at resultaterne bliver forsinkede, da patienternes liv bliver forlænget.

De sidste par dages stigning i aktiekursen trækker signalmodellerne i køb på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit etablerer et ”Golden Cros” i næste uge. Nærmeste modstandsniveau er 300 og herefter i niveauet 350. Den faldende tendens er blevet brudt og der er en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 265.

Der har været gang i et par af sidepapirerne her fra årsskiftet, blandt andet Torm og TK Development. Torm-aktien har været i køb i 3 uger og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Det første regnskab, der dukker op fra en dansk virksomhed er Chr. Hansen, der er klar med deres kvartalsregnskab den 11/1 og herefter er det Bang & Olufsen, der kommer den 13/1.

C20

C20-indekset holder fast i den stigende tendens og indekset nærmer sig niveauet 920-940. Den stigende tendens i indekset betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt af den stigende tendens nedefra. Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Bollingerkanalen har nu været i køb i 2 uger. Kurskanalen er fortsat i salg på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 820.

 

DK Portefølje
Køber B&O til porteføljen. Har sat Pandora på salgslisten.

Nordisk portefølje
Har fortsat Oriflame på salgslisten.

Bryder Dow Jones 20.000 i næste uge?

Dagens amerikanske nøgletal viste en positiv udvikling, hvilket var med til at trække indeksene op i USA. Derudover viste de amerikanske olielagre et pænt fald, hvilket kan være med til at holde olieprisen oppe i den nærmeste fremtid.

Den kommende uge byder på en række regnskaber fra JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Delta Air Lines, Infosys samt Global Payments.

Dow Jones på ugebasis

Dow Jones Industrial Averages holder sig over 19.800. RSI bevæger sig vandret i niveauet omkring 75-80 og det har stået på i 4 uger. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 19.500 og det lange glidende gennemsnit er i niveauet 18.700. Nærmeste modstandsniveau er ved 20.000 og nærmeste støtteniveau er ved 18.900-19.200. Bollingerkanalen har været i køb 9 uger.

S&P 500

S&P 500 tester fortsat modstandsniveauet 2260, men har endnu ikke haft Momentum nok til at bryde igennem. Det nærmeste støtteniveau er ved 2200, som var en topformation i august i 2016. Det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2240, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 2180. Overordnet er indekset i en fortsat stigende tendens og den øvre modstandslinie bliver testet. Bollingerkanalen har været i køb i 8 uger. En yderligere konsolidering i indekset kan sende indekset ind mod gennemsnittet i modellen.

Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite har ramt niveauet 5500 og holder fast i den stigende tendens og banker nu på 5500, men er endnu ikke brudt igennem. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Der er stigende bunde og toppe i både RSI og Momentum på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 5300 og det korte glidende gennemsnit er i niveauet 5400. Bryder indekset igennem 5500, så er næste modstandsniveau ved 5600, mens nærmeste støtteniveau ved 5350 og herefter i niveauet 5250.

Strategi: Ændre til hold på amerikanske aktier.

Japan på pause
Det japanske indeks har tabt hastighed i den seneste måneds tid. Modstandsniveauet 19.500 er svært at bryde igennem for det japanske indeks. RSI var i det overkøbte niveau i sidste uge, men opbremsningen i kursudviklingen har fået modellen til at falde tilbage.

Japan på ugebasis.

Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation på månedsniveauet, hvilket indikerer, at kursen skal tilbage i niveauet 18.500, hvor der var støtte i november/december. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 17.500, mens det korte glidende gennemsnit er i niveauet 19.000.
Strategi: Giver en hold-anbefaling på de japanske markeder.

Stockholm 30

OMX Stockholm holder fast i den stigende tendens, selvom året er startet meget svagt. Det svenske er det indeks, som er kommet dårligst fra start set i forhold til en række internationale indeks. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. RSI er i niveauet 60, så der er lagt op til stigninger i løbet af de kommende par måneder, da det svenske marked fortsat er meget bagefter både det danske, norske samt det finske i forhold til finanskrisen 2009. De svenske industri-aktier har ikke fået deres optur endnu her 8 år efter krisen. Nærmeste modstandsniveau er ved 1600 og herefter i niveauet 1650. Momentum har etableret en topformation på månedsbasis, men tendensen er fortsat positiv for indekset.
Strategi: Ændre til hold på svenske aktier.

Cloetta på ugebasis.

Ny mulighed i Cloetta. Aktien har taget en dyk fra 32 til 28,5. De tre indikationsmodeller har etableret en bundformation på ugebasis. RSI er gået fra 15 til 20 på 2 uger. På ugebasis er det korte glidende gennemsnit blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger som et modstandsniveau ved 30. På dagsniveauet er der etableret et køb i flere signalmodeller og de glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross”. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende på månedsniveauet, så aktien skal tages med på kandidatbænken. Bryder kursen igennem 29,5, så bør man samle op i aktien.

Dax 30

Frankfurt Dax 30 tester modstandsniveauet 11.600 og nærmer sig et gammelt modstandsniveau fra foråret/sommeren i 2015. Nærmeste modstandstandsniveau er ved 11.900-12.000. Der er en positiv tendens i de 3 indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveau 70, hvilket indikerer, at indekset er stærkt. Momentum er i en positiv tendens på månedsbasis. Der er støtte i niveauet 11.300 og herefter i niveauet 10.800.
Strategi: Holder på tyske aktier.

 

FLSmidth lægger godt fra land

Der har været et mindre rally i råvarepriserne i løbet af 2016. Men sidst i december blev der taget lidt gevinst hjem i råvarerne som priserne faldt tilbage.

FLSmidth-forretningen består af fire hovedforretninger til cementindustrien, mineindustrien, produktionsindustrien samt den ”nye” service forretning, som har svært ved at vokse.

Indtjeningen er fordelt med 25 pct. til cement, 15 pct. til miner, 27 til produktionsvirksomheder og 33 pct. til serviceforretningen.

Serviceforretningen har oplevet en stabil udvikling i det seneste kvartal. Men området mangler vækst, og der er ikke samme positive tendens i serviceforretning for FLSmidth, som man ser det hos Vestas.

Leverancerne til produktionsselskaber og branchen har været presset og er der fortsat. Markedet er presset, og man skal noget længere ind i væksten, før det bliver bedre i dette forretningsben.

Mine forretningen har oplevet et stort fald i ordreindgang på 63 pct. og forretningsområdet har givet et underskud i år. Der er ikke løbet mange ordrer indtil dato, så det må forventes, at 4. kvartal også bliver et vanskeligt kvartal.

Cementforretningen har oplevet en stabilisering af ordreindgangen og omsætningen. Der var stor fremgang i ordretilgangen, hvilket er positivt for koncernen. Fremgangen kommer fra Nordafrika, Mellemøsten og Asien. Men der er også en positiv tendens i USA og en del af Latinamerika.

Fundamentalt forventer FLSmidth en omsætning i niveauet 17-18 mia. kr., hvilket er 1 mia. mindre end det realiserede i 2015. Selskabet forventer en EBITA margin på mellem 7 og 8 pct. for 2016 mod en realiseret margin på 8 pct i 2015. Fundamental-modellen indikerer, at en fair pris pr. aktie er i niveauet 360-365, hvilket giver et potentiale på over 16 pct.

FLSmidth

Teknisk har aktien været i en konsolideringsfase fra midten af november og frem til nu i niveauet 280-300. Tirsdag tog aktien et hop op i niveauet 310 og er dermed brudt ud af den vandrette formation. Den stigende tendens i aktien har trukket op i RSI, som har ramt niveauet 82.

Nærmeste modstandsniveau er ved 325 og herefter i niveauet 340, som tilbage i juni/juli var en topformation. Nærmeste støtteniveau er ved 280-285. Momentum på månedsniveauet er i en stigende tendens og bekræfter, at aktien ser interessant ud. Det er mange år siden, at aktien har været i en optrend  og de sidste mange år er det blevet til meget frem og tilbage i samme niveau. Man bør samle op i aktien ved tilbagefald.

 

 

Teknisk kommentar til 2 aktier

De 3 aktier er: Lundbeck og  Santa Fe Group

Lundbeck genfandt melodien i løbet af november og aktiekursudviklingen kom tilbage i den stigende trendkanal. På dagsniveauet betød det, at Bollingerkanalen igen går i køb på dagsniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af december.

Lundbeck

På ugebasis er der ligeledes etableret et købssignal på ugebasis i kurskanalen fra begyndelsen af november. RSI er kommet op over de 90 på ugebasis. Momentum falder på både uge- og månedsniveauet, men er begge fortsat i en stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er 310 og herefter er det niveauet 330. Nærmeste støtteniveau er ved 280 og i 270.  Afvent udviklingen.

Santa Fe Group

Santa Fe Group har fundet støtte i niveauet 54-55 og holder dermed fast i den langsigtede trend som peger opad. Det hele startede med bundformation i august/september 2015, bunden i juni/juli og nu i december. Alle tre gange har bunden været højere, mens modstandsniveauet 70 ikke er blevet brudt. De tre indikationsmodeller på ugebasis viser alle en stigende tendens, hvilket indikerer, at aktien har et potentiale for yderligere stigninger. Nærmeste modstandsniveau er ved 61-62 og herefter i niveauet, som tidligere har været testet som støtte- og modstandsniveau. Herefter er næste modstandsniveau ved 68-70. Signalmodellerne er i salg på ugebasis og først ved brud af niveauet 62 så går Bollingerkanalen og Kurskanalen i køb.

Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og stiger. Tør man, kan man samle op i aktien på niveauet.

 

Kan olieprisen holde?

Guldet har etableret en bundformation og stiger igen. Den faldende tendens er endnu ikke brudt og den bliver først brudt, når kursen går igennem 1200. Der er etableret en bundformation i MACD og Momentum på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i guldet.

EUR/USD har været nede og kysse 1.04 og er nu handlet op 1,06. Der er etableret en bundformation på ugebasis. Der er etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,08.

NOK/DKK holder fast i niveauet omkring 82,5 og i den seneste tid har valutaen bevæget sig i niveauet 81,5-83. Momentum er fortsat i en stigende tendens på månedsniveauet, hvilket indikerer, at det skal højere.

SEK/DKK har ramt niveauet 78 og trenden peger opad. Den stigende tendens trækker op i MACD og Momentum. Signalmodellerne er i køb på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 78,5 og herefter i niveauet 79,6

Metalvaremarkedet har tabt pusten henover og er faldet tilbage. Det bliver derfor interessant at se hvilke råvarer, som hurtigst kommer tilbage.

Landbrugsmarkedet viser en positiv tendens. Der er vækst i kaffe, sukker, majs, hvede og palmeolie, mens kakao falder. Det kan give en øget indtjening for producenterne af disse producenter.

Olien på ugebasis.

Brent Spot fortsætter den stigende tendens og tester modstandsniveauet 58. Nærmeste modstandsniveau er ved 60 og herefter i niveauet 63,5.

 

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.