GN Store Nord – holder bundformationen?

GN Store Nord-aktien har været i en faldende tendens fra toppen i juli/august, hvor kursen var i 560-580 og i begyndelsen af december ramte kursen 360 og siden er kursen steget til 400-410.

Der blev etableret købssignal i Bollingerkanalen i midten af december på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” i midten af december.

På ugebasis er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og det korte glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 450 som en modstandslinie.

Der er en positiv udvikling, der trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 61, mens MACD fortsat er under 0. Momentum på ugebasis har stigende bund og top, hvilket giver en positiv indikation. På månedsbasis er Momentum fortsat i en faldende tendens.

Nærmeste modstandsniveau er ved 440 og herefter i niveauet 495, mens der er støtte i niveauet 375- 380 og herefter i niveauet 350. Den spekulative investor samler op nu, mens den som venter på flere signaler venter til at MACD har passeret 0. Aktien er på kandidatbænken.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.