Glidende Crash!

BØRSUDSIGTEN: Masser af Børsnoteringer = Last Hurrah! Guld i frit fald! Støtteniveauer Brudt! Investor dilemma handelskonflikt vs. halvårsregnskaber!

C20 indekset lukkede mandag med et fald på 0,3 pct. (2,93 point) i indeks 958,84.

De europæiske aktiemarkeder lukkede lavere med fald på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,8 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (959), er chartet tilbage og teste den gamle støtte nu modstand i 957-60 niveauet. Bruddet at 957 niveauet var EXIT niveau for alle danske aktier. Der genkøbes og lukkes short ved brud af 965 niveauet.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 977 niveauet.  Der genkøbes ved brud af 963 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 957 niveauet. Lukning ved brud af 965 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten solgt (stop loss) en lang position ved bruddet af 957 niveauet. genkøb ved brud af 977 niveauet. Der er åbnet en ny short åbnes ved brud af 957 niveauet. Strategi: Sælg.

Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

NB! NB! – Gentagelse fra fredag morgen.

BørsUdsigten vurderer, at man skal være for udgående af danske aktier, og afvente køb. Naturligvis er der aktier der er interessante; men man skal medregne at “odds” er imod, og man skal regne med en afdæmpning af positive reaktioner. (Læs hvis du ligger med en bred dansk portefølje, er der størst sandsynlighed for, at du taber penge. Der kan kun tjenes penge som stockpicker og køb/beholdning af enkelte aktier)

BørsUdsigten vurderer, at ligger man med “udbytteaktier” skal de helst være defensive – eller vise vækst. Strategien vil være at sælge på bounce. Der tages en evt. gearing ud af markedet!

C20: Dagschart (Investing.com)

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, tirsdag.

EXIT signal  betyder: At man skal være mere for udgående end indgående. Korte spekulationer, og evt forsikring ved “baissepositioner” for de mest risikovillige.

BørsUdsigten forventer nedjusteringer på trods af flotte halvårsresultater, i den kommende tid. Årsagen er forsigtighed fra virksomhedernes ledelse for ikke at skuffe.  virksomhederne kommer med deres gæt på de økonomiske konsekvenser af Told-konflikten. Samtidig for ledelserne en mulighed for at undskylde fejltagelser og dårlig ledelse (;-D)

 

BørsUdsigten skrev sidste tirsdag:

Glidende Crash?

Handelskonflikten mellem Kina og USA, Europa og USA udvikler sig fortsat.

BørsUdsigten vurderer ikke, at der kommer et direkte aktiecrash; men vi kan komme til at se et glidende fald, indtil der går spekulation i halvårsresultaterne. Offentliggørelse af Q2 regnskaber begynder om 2 – 3 uger, og inden da forventer BørsUdsigten at se en korrektiv bevægelse. Ikke engang et dansk verdensmesterskab i fodbold vil kunne ændre på det (;-D). Årsagen til at vi sandsynligvis ikke ser et crash, er at der fortsat er rigelig likviditet, at hændelsen er annonceret, og at der ikke bliver taget væsentlig kreditskabelse ud af aktiemarkedet.

Modsat bliver BørsUdsigten ikke overrasket, såfremt der kommer lidt spekulation i nogle af halvårsregnskaberne. BørsUdsigten tror dog, at selskaberne – på grund af oplægget til handelskrig – vil være tilbageholdende med  opjusteringer, og dem der kommer vil give en indikation på hvor påvirket ledelsen forventer, at de pågældende selskaber vil blive ramt af handelskonflikten. Kommer der opjusteringer er det et meget stærkt signal til markedet!

Det vil derfor være en god ide, at følge med i selskabernes udmeldinger om påvirkning af den eskalerende handelskonflikt.

Ovennævnte er i ugens løb blevet bekræftet – og BørsUdsigten vurderer at der er tale om en længere “glidetur”.

Et glidende crash, kan gøre mere skade på beholdningerne end et direkte fald, da man i flere tilfælde fristes til at genkøbe for tidligt – eller undlader at stoppe sig ud.

BørsUdsigten vurderer, at der er stor risiko, ved at ligge gearet i det nuværende marked, hvis man ikke er meget langsigtet investor.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.541 (minus 1,2 pct. (18,02 point), ligger vi i en spekulativ optrend, der oftest udvikler sig til en negativ bevægelse, hvorfor brud af den stigende trend i 1.541 skal følges.

bruddat af 1.550 niveauet et købesignal. Testen af 1.500-490 niveauet er udskudt indtil videre. Brud af 1.527-25 niveauet vil bekræfte en yderligere nedtrend. Det ligner en fortsat nedtrend. Der er mange modstandsniveauer op til 1.590 niveauet.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten fået udløst stop loss og åbnet en short ved bruddet af 1.550 niveauet. Genkøbt (og lukning short (gevinsthjemtagelse) ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Der genkøbes ved brud af 1.565 niveauet. Der er lukket sekundær short ved brud af 1.550 niveauet. Der genåbnes en short ved brud af 1.525 niveauet. Strategi: Sælg.

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, mandag.

Last Hurrah!

BørsUdsigten noterer, at der er masser af nye børsnoteringer, hvilket også var tilfældet ved det sidste crash i 2007/08.

Det indikerer, at vi er i slutningen af en cyklus, og måske allerede over den!

Som Al krig er den uforudsigelig, og vi ved ikke hvilke våben der tages i brug!

Alle advarselslamper burde være tændt NU!

BørsUdsigten vurderer at man skal benytte bounces og de kommende flotte halvårsregnskaber til at sælge på!

Dow Jones lukkede mandag med en stigning på 0,2 pct. (35,77 point) i indeks 24.307,18.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,3 pct. (8,34 point) i indeks 2.726,71.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,8 pct. (57,38 point) i indeks 7.567,69.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.727), ligner det fortsat opbygningen af en midlertidig topformation i form af en SHS formation (skulder hoved skulder). Bekræftelse af formationen ved bekræftet brud af neckline (bundlinie) i 2.690 niveauet. Neutralisering ved brud af 2.790 niveauet.

BørsUdsigten har EXIT for de amerikanske aktier ved brud af 2.580 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position – og lukket short (hjemtaget gevinst (åbnet i 2.744 niveauet) ved bruddet af 2.720 niveauet (solgt 2.770 niveauet). Stop loss, og åbning af spekulativ short ved brud af 2.698. Strategi: Køb (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 2.757 niveauet (købt i 2.620 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 2.757 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 2.738 niveauet. Strategi: Sælg 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.661 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten noterer at USD ligger i en tertiær / spekulativ optrend i vores flagformation.

Situationen betyder, at man skal afvente køb af amerikanske aktier, og være mere for udgående (sælge), naturligvis med genkøb for øje.

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,01 pct. højere i 2,86 pct. Den toårige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,53 pct., og den 30årige rente noteres 0,01 pct. højere i 2,99 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund steg med 0,02 pct. til 0,32 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. lavere i minus 0,69 pct., og den 30årige noteres 0,09 pct. højere i 1,10 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 07:03 i 6,405 (6,398) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,163 (1,165) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 110,8 (110,7). EUR/JPY noteres i 128,9 (127,6). EUR/DKK noteres til morgen i 7,452 (7,451). GBP/DKK 8,413 (8,429).

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,363), er der tale om en tertiær kileformation i vores “flag”. Den stigende bundlinie ligger i 6,385 niveauet, og toplinien der skal brydes ligger i 6,45 niveauet. Bundlinien i flaget ligger i 6,365 niveauet. Udbrud SKAL følges!

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) bruddet af 6,43 niveauet. Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af short ved brud af 6,385 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,365 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag, i 1,239 (1.250) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.239), ligger vi fortsat i en spekulativt / tertiær accelererende nedtrend, på trods af den spekulative opbremsning.

BørsUdsigten har et prisobjektiv i 1.235-00 niveauet, efter en bekræftet topformation, med en neckline i 1.288 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten solgt ved bruddet af den stigende trendlinie i 1.295 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved bruddet af 1.288 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af den faldende trendlinie i 1.251 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten solgt, og åbnet short ved bruddet af 1.288 niveauet (købt i 1.301 niveauet). Genkøb og lukning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Sælg

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres uensartet nu til morgen, tirsdag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 74,69 (73,40 USD) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 77,88  (78,53) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (74,4), er der tale om en fortsættelse af den bekræftede nedtrend efter bruddet af støtten i 75 niveauet. Der er tale om udbrud fra en base, og udbruddet skal følges!

Olieprisen brød modstanden i 77,5 niveauet, og var næsten oppe og annullerer SHS formation (brud af 80 niveauet), for at falde tilbage til 78 niveauet.

Fundamentalt er USD 80 slet ikke en umulighed ved de rette omstændigheder, som yderligere produktionsnedgang i Nigeria, Angola og ikke mindst Venezuela. En boykot af Iran vil medføre yderligere prisstigninger. Det er den situation Trump prøver at undgå!

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (77,9), er der tale om et angreb på 80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 75 niveauet. Hjemtagelse af gevinst og åbning af short ved brud af 77,5 niveauet (testes NU). Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 75 niveauet. Stop loss og åbning af short ved af 77,5 niveauet. Strategi: Køb.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende lavere til morgen, tirsdag.

Nikkei225 falder med 0,1 pct. (26 point) i indeks 21.786. Hang Seng falder med 1,8 pct. (527 point) i indeks 28.428. Kina’s CSI300 falder med 0,1 pct. (3 point) i indeks 3.405. Sydkoreas Kospi stiger med 0,2 pct. (5 point) i indeks 2.276. Australien’s ASX200 stiger med 0,5 pct. (32 point) i 6.210.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.