Går Grækenland konkurs i weekenden?

C20

De finansielle markeder har reageret negativt på grækernes manglende vilje for at opnå en aftale med landets kreditorer. De europæiske nøgletal viser, at der er en generel positiv tendens i økonomierne. Usikkerheden får investorerne tilbage i obligationerne, der har oplevet en stigende efterspørgsel de sidste par dage.

Coloplast nedjusterer forventningerne, hvilket skyldes udfordringer i britisk homecare-forretning. Derudover er den kroniske forretning i USA ramt af lavere aktivitet. Coloplast har også øget hensættelserne grundet tab på debitorer i Sydeuropa og undersøgelsen af det amerikanske justitsministerium.

Teknisk har Coloplast-aktien etableret en faldende tendens med topformation i april. Med bruddet af 500 ser aktien kedelig ud. Det nærmeste støtteniveau er ved 420-430, som var et støtteniveau tilbage i april 2014.

SP Group opjusterer derimod forventningerne, da de første 5 måneder har været mere positiv end forventet ved årets start. Den positive historie trak aktien op med 8,8 pct. Dermed holder aktien fast i den stigende trendkanal, der blev etableret ved årsskiftet. Aktien har givet et afkast på 24 pct. siden årsskiftet. Signalmodellerne er i køb på ugebasis og nærmeste støtteniveau er ved 250. Mangler man small-cap aktier, i porteføljne ser SP Group interessant ud.

TK Development leverede et regnskab for første kvartal med et underskud på 3,8 mio. kr. mod et overskud på 12,7 mio. kr. år før. Selskabet fastholder forventningerne til et positivt resultat før skat på 40 mio. kr. Aktien har været i en sivende tendens siden marts i år, hvor kursen var oppe i 10,8 og i dag handles aktien i niveauet 9,0-9,2. Der er etableret et ”Death Cross” på ugebasis og Momentum er faldende på månedsbasis, hvilket indikerer, at aktien ser kedelig ud på 3-4 måneders sigt.

Nordicom er fortsat presset økonomisk og nu fratræder to af selskabets bestyrelsesmedlemmer. Aktien har været i en faldende tendens siden slutningen af marts, hvor aktien blev handlet i niveauet 3,4, i dag er kursen 2 kr. Der er en faldende tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Tør man satse på, at Nordicom overleverer, bør man samle op i aktien.

Holder tendensen i D/S Norden, er aktien ved at etablere en bundformation. Det nærmeste modstandsniveau er ved 155. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et købssignal, mens kursen skal igennem 157 på ugebasis, før Bollinger går i køb. Signalmodellen Parabolic er gået i køb for 3 uger siden. Der er Momentum på både uge- og månedsniveauet. Den samme positive tendens ses i MACD og RSI på ugebasis. Anbefaler køb i aktien ved brud af niveauet 155, som er det første modstandsniveau.

Den kommende uge byder på regnskab fra Flügger og Egetæpper. Begge selskaber er afhængige af forbrugerefterspørgselen og for førstnævnte så påvirker vejret også udviklingen.

Flügger har en sivende tendens efter toppen i slutningen af marts i niveauet 425. Den sivende tendens har trukket ned i Momentum på ugebasis, mens der fortsat er en positiv tendens på månedsniveauet. Men et koldt forår kan påvirke resultatet negativt, så afvent regnskabet.

Egetæpper har bevæget sig vandret i niveauet 220-230. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen, og der er etableret en bundformation i MACD på ugebasis. Endvidere er der en positiv tendens i Momentum. Et brud af modstandsniveauet 235 giver aktien et købssignal.

C20
C20

C20-indeket har fortsat den faldende tendens fra sidste uge, og der er etableret et salgssignal på ugebasis efter kursen er brudt igennem niveauet 962. Den negative tendens i indekset trækker fortsat ned i indikationsmodellerne MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt nivauet 55 på ugebasis, hvilket er første gang siden februar. Salgssignalet indikerer, at man skal gennemgå sine aktier og eventuelt reducere eller sælge de svage aktier.

 

DK Portefølje
Coloplast nedjusterede forventningerne til det kommende regnskabsår og aktien blev solgt. På salgslisten er Topdanmark og Royal Unibrew. Hæver stop-loss på Pandora. 

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
Carlsberg 140905 531,00 613,00 650 580 15% 29%
Chr. Hansen 131011 193,00 320,00 390 330 66% 68%
Jyske Bank 150417 316,10 326,10 355 310 3% -3%
Novo Nordisk 140131 216,50 369,50 400 345 71% 48%
Pandora ( ½ position) 130227 148,35 701,00 770 670* 373% 75%
Royal Unibrew 141205 214,00 231,00 260 237 8% 23%
TopDanmark 150612 181,60 177,60 195 179 -2% -3%
Vestas 141110 224,00 322,00 345 300 44% 28%
Solgt
Coloplast 120111 169,50 462,00 575 510 173% 137%
Alm. Brand 140902 31,20 43,40 51 45 39% 33%
GN Store Nord 140724 145,20 145,70 165 147 0% 34%

Nordisk Portefølje
Det blev farvel til Bactiguard. På salgslisten er Husqvarna og SSAB. Hæver stop-loss på Rockwool. 

Selskab Købsdato Købskurs Aktuel kurs Målkurs Stop-loss Kurs-udvikling Indeks-udvikling
ConCordia 150529 17,80 17,50 20 17 -2% -3%
Cloetta 120111 16,00 25,60 28 24 60% 137%
Elekta 150612 55,60 54,15 60 54 -3% -3%
Husqvarna B 141107 54,00 61,25 74,5 63 13% 26%
ICA-Gruppen 150417 303,70 290,00 340,0 285 -5% -4%
Rockwool B 150205 759,00 1028 1100 945 35% 21%
SSAB A 150508 50,20 45,9 58 46 -9% 0%
Swedol 150213 15,80 18,8 21 15 19% 18%
Solgt
Oriflame 150123 121,00 129,3 145 132 7% 23%
Bulten 141107 68,80 86,75 107 91 26% 31%
Bactiguard 150602 12,65 10,50 15 12 -17% -2%

 

Rebound for det amerikanske marked

De fleste nøgletal for torsdag viste fremgang, da der var færre nye ansøgere til understøttelsen og en positiv udvikling i Philadelphia, mens forbrugerpriserne steg mindre end ventet. Med Grækenland der er på vej mod afgrund søger investorerne nye markeder, hvilket kan løfte det amerikanske marked.

Den kommende uge byder på regnskaber Walgreens Boots Alliance, Nike, Monsanto, Bed Bath & Beyond.

Coffee Holding er tæt på at etablere et ”Golden Cross” i næste uge. Der er ligeledes en stigende tendens i Momentum på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i aktien.

Dow Jones
Dow Jones

Dow Jones er igen over 18.000 og den stigende tendens i de sidste to uger har løftet Momentum og RSI på ugebasis. RSI er i 57. Det lange glidende har støtte  i niveauet 17.900. Signalmodellen Bollinger holder fast i salgssignalet, som blev etableret for 3 uger siden. Bryder indekset igennem 17.800, så er næste støtte niveau ved 17.200.

S&P 500
S&P 500

S&P  500 er ligeledes i en stigenden trend, og det giver en positiv tendens i Momentum på ugebasis. Stigningen i Momentum  betyder, at den faldende tendens er brudt. RSI har ligeledes etableret en bundformation og stiger som Momentum på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit har støtte  i niveauet 2090. Næste støtteniveau er ved niveau 2050.

NASDAQ

Nasdaq Composite har taget et hop op over 5100, hvilket er første gang indekset er over det niveau. Den positive tendens trækker op i Momentum og RSI på ugebasis. Stigningen betyder ligeledes, at købssignalet i Bollingerkanalen holder, som man har set fra midten af februar. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 4950 og næste støtte niveau er ved 4800.
Strategi: Fastholder hold-anbefalingen.

 

Nikkei tager en pause

Det japanske marked bevæger sig vandret i niveauet 20.000-20.500, hvilket får de tre indikationsmodeller til at falde. Momentum har været i en faldende tendens siden marts. Den samme topformation ser man i RSI og MACD. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er begge i køb på ugebasis. De nedre støttelinier i signalmodellerne er i niveauet 19.000-19.500, hvilket er et godt stykke fra den nuværende kurs. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation og er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra.
Strategi: Hold på det japanske indeks.

Nikkei
Nikkei

OMX S30 er brudt igennem støtte 1580 og hænge nu i niveauet 1560 som er bund fra maj. Det svenske marked er lukket i dag pga. Midsommar og derfor får markedet ikke fredagens rebound med.

Stockholm 30
Stockholm 30

Faldet i indekset betyder, at salgssignalet fastholdes i signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic. Den faldende tendens har trukket ned i de tre indikationsmodeller. Sidste uges dobbelt bund i Momentum bestod ikke prøven, men blev brudt med ugens fald.

RSI er nede i det oversolgte niveau på ugebasis og har ramt 26. Den langsigtede tendens er fortsat stigende, så faldet i de svenske aktier virker som en overreaktion i forhold til den positive indtjeningsudvikling, der har været i selskaberne.

Strategi: Fasthold – hold på svenske aktier.

Hennes & Mauritz
Hennes & Mauritz

Hennes & Mauritz viser omsætningsfremgang i den seneste måned. Teknisk følger H&M-aktien det svenske indeks. Signalmodellen Bollinger er i salg og de glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross”. MACD har været faldende siden marts, men hastigheden er aftagende, hvilket indikerer, at et bundformation kan etableres i løbet af de kommende par uger. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er svagt stigende. Et brud af niveauet 333 giver en købssignal i aktien.

Frankfurt, Dax
Frankfurt, Dax

Frankfurt, Dax 30 holder sig fortsat over 11.000 og indekset har nu forsøgt at etablere én bundformation og indekset skal over 11.500, før den faldende tendens er brudt. Bollingerkanalen på ugebasis holder fortsat fast i købssignalet på ugebasis, mens Parabolic holder fast i salgssignalet fra sidste uge. De glidende gennemsnit har etableret et ”Death Cross” på ugebasis, mens der er etableret en bund i Momentum. RSI er kommet under 30. Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation, hvilket giver en positiv indikation for de kommende måneder.
Strategi: Hold på tyske aktier.

 

Brdr. Hartmann ødelægger Sydamerika-væksten

Det går ikke godt i Brasilien og Brdr. Hartmann købte tidligere på året to fabrikker af hovedaktionæren i Brasilien.

I det seneste kvartalsregnskab fra maj viste selskabet en fremgang på det amerikanske kontinent. Omsætningen var på 239 mio. kr. mod 72 mio. kr. året før. Driftsresultatet sluttede på 36 mio. kr. for første kvartal 2015 mod 13 mio. kr. i samme periode året før. Udviklingen skyldes de tilføjede aktiviteter og udnyttelsen af den udvidede produktionskapacitet i Nordamerika.

I Europa var omsætningen uforandret og driftsresultatet er ramt af hensættelser, der vedrører specifikke kundeforhold i Østeuropa.

Brdr. Hartmann
Brdr. Hartmann

Teknisk tester aktien modstandsniveauet 265 i juni, og i dag handles aktien i niveauet 240-245. Endvidere er der etableret en topformation i både Momentum, MACD og RSI på ugebasis. RSI har ramt niveauet 50. På månedsniveauet er der ligeledes etableret en topformation i Momentum, men det glidende gennemsnit er ikke brudt oppe. Holder støtteniveauet ved 240, så kan aktien ser interessant ud på sigt. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

GN Store Nord: Holder dobbelt bunden?

Teknisk har selskabet etableret en dobbelt bund på dagsniveauet omkring 137, og det fik aktien til at hoppe op i niveauet 151-152, hvor der tilbage i marts lå et gammelt modstandsniveau. I første omgang blev kursen afvist i niveauet, og aktien er handlet ned i niveauet 145. Bollingerkanalen har etableret et købssignal  for 2 uger siden, mens Parabolic først går i køb ved brud af niveauet 153.

GN Store Nord
GN Store Nord

Den positive tendens i aktiekursen har trukket op i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Men de glidende gennemsnit på ugebasis har ikke tegnet et tydeligt signal endnu. Anbefaler at afventer udviklingen.

GN Store Nord oplever en positiv udvikling i salget af produkter, som relaterer til Apple-brugerfladen. Det har styrket forventningerne om et godt salg i USA, endvidere har GN Store Nord fortsat et positivt salg af høreapparater, da man sælger til de lavere segmenter.

Det var headset division Netcom, der havde en negativ vækst i de første 3 måneder af året. Men væksten i det økonomiske klima i blandt andet USA kan trække salget op i de kommende måneder.

Det seneste kvartalsregnskab fra slutningen af april viste fremgang i omsætningen på 206 mio. kr. Resultat før skat sluttede på 252 mio. kr. mod 236 mio. kr. i samme periode. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

Grækenland rammer råvarepriserne

Uroen har ramt metalmarkedet, mens priserne på fødevare er stort set uforandrede. Korn har tabt Momentum, mens soyabønner stiger. Holder prisen på kaffe, kan der etableres en dobbelt bund.

EUR/USD bevæger sig vandret i niveauet 1,11-1,14. Der er en positiv trend, hvilket betyder, at modstandsniveauet 1,14 igen bliver testet. RSI har ramt 70, og det indikerer, at der er styrke i tendensen.

NOK/DKK faldt tilbage oven på gårsdagens rentesænkning i Norge. Den bevæger sig fortsat vandret i intervallet 0,84 -0,86. Momentum på månedsniveauet har etableret en bund, hvilket indikerer en stigende tendens i løbet af de kommende par måneder.

SEK/DKK har ramt niveauet 81 og den stigende tendens trækker op i MACD. Momentum og RSI på ugebasis. Parabolic er stadig i salg på ugebasis, mens Bollingerkanalen er i køb og har været siden februar. Forventer en stigende tendens i den svenske krone og næste modstandsniveau er ved niveauet.

Metalmarkedet også ramt af Grækenlands-uroen, hvilket har fået priserne til at falde. Det er de 6 industriråvarer, som alle er faldet: kobber, aluminium, bly, kobber, nikkel, tin og zink, som er faldet tilbage.

Guldet er brudt ud af den faldende tendens og tester modstandsniveauet 1200. Der er en positiv trend i Momentum. Nærmeste modstandsniveau er ved den gamle top fra maj i niveauet 1230.

Nordsø olien
Nordsø olien

Brent Spot har en svagt sivende tendens, og nærmeste støtteniveau er ved 62. Der er en faldende tendens i olieprisen, der har fået en faldende tendens i MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Den nedre støttelinie i Bollingerkanalen har støtte i niveauet 63,4. Det lange glidende gennemsnit har sin støtte i niveauet 60.

Ugens short solgte aktier i det danske marked

BlueCrest Capital Management har en short position på 0,61 pct. i Genmab.

LMR Partners LLP har en short position på 1,14 pct. i Auriga Industries.

Marshalle Wace LLP har en short position på 0,81 pct. i FLSmidth.

OCH-ZIFF Management Europa Ltd. har en short position på 0,59 pct. i William Dement.

Sunrise Partners Ltd. Partnership har en short position på 0,51 pct. i Auriga Industries.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.