G4S – Brexit eller ej

G4S-aktien ser ud til at have fundet en bund i niveauet 14-14,5 i begyndelsen af september.

Kursgrafen på dagsniveauet.

På dagsniveauet er aktien i gang med det andet  købssignal i Bollingerkanalen og det samme gør sig gældende for de glidende gennemsnit, som er i gang med deres anden ”Golden Cross”.

Nyt købssignal i Bollingerkanalen.

Stigningen i aktien betyder, at der er købssignal i signalmodellerne Bollinger og Parabolic og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og holder den stigende tendens i aktien, så bliver der etableret et ”Golden Cross” i aktien. Stigningen trækker op i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. MACD er over 0, mens RSI har ramt 62. Momentum på månedsniveauet er ligeledes i en stigende tendens.

MACD over 0 på ugebasis.

Aktien er overordnet i en stigende tendens, hvilket bekræfter, at aktien ser interessant ud. Nærmeste modstandsniveau er ved 18-18,5 og herefter i niveauet 20,5-21, som var en bund tilbage i marts- april 2018.

RSI er over 60.

Nærmeste støtte 15,5 og herefter i 14, som var bunden i september og man skal tilbage til 2016 for at finde aktien ned i denne kurs. Den spekulative investor samler op i aktien.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.