Fra salgssignal til købssignal

Torsdagens amerikanske nøgletal var noget blandede. Der var færre nytilmeldt ledige end ventet. Markedet havde forventet 425.000 og det blev 406.000, mens BNP-stigningen var mindre end markedet havde ventet. BNP steg med 6,4 pct. mod forventede 6,5 pct.

Amerikanske regnskaber i den kommende uge: Broadcom, Zoom Video, Lululemon Athletica, DocuSign, Slack Technologies, The Cooper Companies samt Five Below.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens og der er igen etableret et købssignal på dagsniveauet både i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på at etablere et ”Golden Cross” på dagsniveauet.


På ugebasis er der købssignal i alle modeller på ugebasis. Den positive tendens i aktiekursen trækker op de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 80 og den seneste bund ligger højere end den foregående.
Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er ved 4300, mens der er støtte i niveauet 4050.

Nasdaq Composite har etableret en dobbelt top på dagsniveauet med en top i februar og en i april. De glidende gennemsnit har igen etableret et ”Golden Cross” og der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen for 6 dage siden.
På ugebasis er der igen købssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 13.400 som en støttelinie.

Nasdaq på ugebasis.

Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet MACD og Momentum bevæger sig vandret, mens RSI er i en stigende tendens med højere bunde og toppe. RSI har ramt 65. Nærmeste modstandsniveau er ved 14.500 og herefter i niveauet 15.000, mens der er støtte i niveauet 13.000 og herefter i niveauet 12.600.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.