Forvirring 2! (Vi prøver igen)

Shanghai Composite:

BørsUdsigten noterer, at Shanghai Composite tester toplinien fortsat den faldende konsolideringstrend, der oftest munder ud i en positiv fortsættelsesformation alternativt en dobbelttop. Bekræftet brud af 3.005 niveauet vil være første købesignal (testes NU)

Der er sket en opbremsning af i bouncen og der er tale om et udbrud og et salgssignal fra en sidelæns konsolidering ved bruddet af bundlinien i 2.973 niveauet. Chartformationen indikerer umiddelbart en mulighed for en positiv fortsættelse!

Salgssignal ved bruddet af 2.973 niveauet. Der er tillige udløst et salgssignal ved bruddet af 3.010 niveauet. Strategi: Sælg

Årsagen til at der ikke er panik på de kinesiske aktier, skyldes at den kinesiske centralbank stiller likviditet til rådighed – og at der er begrænsninger på salg af aktier!!!

 

Rentenedsættelse

Fed satte overraskende renten ned med 0,5 pct.

BørsUdsigten havde først ventet en rentesænkning ved næste FOMC møde den 17. og 18. marts og her “kun” på 0,25 pct.

Rentenedsættelsen var overraskende stor, og markedet tolkede det negativt – Står det virkeligt så slemt til, at vi skal have en rentenedsættelse på 0,5 pct. og så udenfor de normale rentemeldinger!

Trump fik sin store rentenedsættelse (;-D)

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

S&P500 lukkede tirsdag med et fald på 2,8 pct. (86,86 point) i indeks 3.003,37.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.003), er der tale om et “omsluttende” (engulfing) tilbageslag på vores candlelight. Der er fortsat tale om en kraftig tertiær nedtrend. Det 200 dages glidende gennemsnit er blevet brudt. Brud af 2.955 niveauet (bekræftet) indikerer mindst en opbremsning, og en test af det glidende 200 dages glidende gennemsnit i 3.049 niveauet.

Der er fortsat stor volatilitet i markedet, og indtil videre ses en konsolidering mellem 3.090 niveauet som toplinie og 2.910 som bundlinie. Der er altså tale om en handelsstrategi.

Bruddet af 3.320 niveauet har udløst EXIT signal for alle amerikanske aktier. Ny salgs set up  ved brud af 2.920 niveauet.

Der er udløst et lille “Death Cross”

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.955 niveauet (solgt i 3.365 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.973 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 3.283 niveauet. Genkøb ved brud af 3.225 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag med en stigning på 3,2 pct. (36,10 point) i 1.174,03.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.174), er der tale om en positiv rebound, der oftest betyder yderligere. Brud af 1.148 udløser første salgssignal. Bruddet af 1.148 niveauet vil indikere mindst en opbremsning af den faldende trend.

En lukningen over 1.132 niveauet signalerer mindst en opbremsning og et “lille” Fools Rally.

Der er fortsat tale om en negativ trend, og får man “A Fools Rally” skal man have in mente, at trenden fortsat er ned. Det betyder tætte stop loss / take profit!

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet 1.140 niveauet (solgt i 1.256 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.148 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.215 niveauet (købt i 1.100 niveauet).  Genkøb ved brud af 1.180 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,9 pct. (15 point) i indeks 1.695 – er der tale om en kraftig faldende tertiær trend. Brud af 1.703 indikerer mindst en opbremsning af den faldende trend.

BørsUdsigten vurderer, at man skal have en (positiv) konsolidering – før vi eventuelt får et nyt “ben” ned.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.680 niveauet. Stop loss ved brud af 1.680 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.812 niveauet. Genkøb ved brud af 1.808 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 1,1 pct. (128 point) i indeks 11.985 er der fortsat tale om en stærkt faldende trend.

EXIT blev udløst ved bruddet i 12.640 niveauet. Nyt salgs set up ved brud af 11.845 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss en lang position ved bruddet af 13.660 niveauet (købt i 13.700 niveauet). Genkøb ved brud af 12.040 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 13.402 (købt i 13.600 niveauet). Genkøb ved brud af 13.000 niveauet (nedefra). Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,701) til morgen, onsdag, er der fortsat tale om en tertiær negativ trend. Tertiært salgssignal ved bruddet af 6,91, og sekundært ved bruddet af 6,80 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,91 niveauet (købt i 6,775 niveauet). Genkøb ved brud af 6,71 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet (købt i 6,72). Genkøb ved brud af 6,77 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

I denne uge holder OPEC + Rusland møde i Wien, for at diskutere nedskæringer af kvoterne. Det sker for at få olieprisen op.

Ser BørsUdsigten på UK Brent (52,10 USD) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af bundlinien i 53,5 niveauet – og dermed er der udløst EXIT – for ALLE oliepositioner.

Bruddet af den tertiært faldende trend i 52 niveauet, indikerer mindst en opbremsning i af den faldende trend.

Der er udsendt både et lille og et stort “Death Cross” i et faldende gennemsnit. Det indikerer yderligere fald!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 52 niveauet (solgt i 59,30 niveauet) Stop loss ved brud af 52 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 60 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.