Fortsat “Santa Rally”!!

BørsUdsigten: NYE ATH! Fortsætter USD faldet?

 

Wall Street lukkede tirsdag med stigninger på mellem 0,3 pct. og 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede tirsdag fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,6 og 2,0 pct. til morgen, onsdag. Shanghai minus 1,1 pct.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct., når vi i lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen, onsdag.

 

BørsUdsigten har fået løst vores IT-problem – så alle chart er opdateret!

 

S&P500 – Strategi og Vurdering  

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (10 point) i 3.702, er der tale om en fortsættelse af den positive tertiære trend. Der er noteret NY All Time High i 3.702 niveauet igen – igen. Brud af 3.677 niveauet udløser tertiært salgssignal, og 3.600 niveauet sekundært.

Chartformationen indikerer en test af 4.000 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.582 niveauet. (solgt i 3.576 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.677 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.400 niveauet (solgt i 3.408 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.600 niveauet. Strategi: Køb

NB! Nu mangler vi blot en stigende USD for at have “a perfect bull”. Det bemærkes at USD ligger i en accelererende nedtrend. Det vil sige at investeringer i Amerikanske Aktier bliver toppen taget af eventuelle stigninger, da USD bliver devalueret. Det betyder at  skal lånefinansieres eller terminssikres i samme valuta (USD).

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,3 pct. (339 point) i 26.802 – handles fortsat) er der tale om en opbremsning / sidelæns konsolidering efter bruddet af den tertiært stigende trend. Salgssignal ved udløst ved bruddet af 26.650 niveauet. Det ligner fortsat en positiv fortsættelsesformation.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 25.650 niveauet. (købt i 25.650 niveauet). Genkøb ved brud af 26.825 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 23.700 niveauet (solgt i 23.360 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 25.928 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 0,6 pct. (19 point) i 3.392 – handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en konsolidering i form af en positiv fortsættelse, selvom noterede bunde viser svaghedstegn. Umiddelbart ligner det en puster før et nyt angreb på ATH i form af den horisontale toplinie i 3.450 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er dannet et lille golden cross, der bekræftes når det 24 dages glidende gennemsnit skærer det 50 dages ditto, fra neden.

Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, er fortsat intakt. Der er tale om en konsolidering over 6 måneder, hvorfor bevægelsen ved et brud kan blive kraftigt. Udbrud SKAL følges! Udbruddet bliver oftest kraftigt, og der er momentum til yderligere stigninger / brud!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 3.410 niveauet (købt i 3.371 niveauet). Genkøb ved brud af 3.410 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.307 niveauet (solgt i 3.293 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.382 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 1,0 pct. (13 point) i indeks 1.394, er der tale om en tertiære konsolidering, med en toplinie i 1.410 niveauet, og en bundlinie i 1.370 niveauet. Der er dannet et lille “golden cross”

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.400 niveauet). Stop loss ved brud af 1.383 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.385 niveauet (solgt i 1.383 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.370 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,9 pct. (18 point) i indeks 1.926 niveauet, er der tale om en negativ konsolidering, der netop er mundet ud i en positiv fortsættelse. Tertiært købesignal er udløst ved bruddet af 1.918 niveauet, og bekræftelse ved brud af 1.938 niveauet.

BørsUdsigten vurderede i går, tirsdag, at der vil blive udløst købesignal, hvilket holdt 100 (;-D)

Der indikeres mindst en opremsning / sidelæns konsolidering i 1.938 niveauet (Alla Tiders Högsta (ATH). Brud af 1.938 indikerer en målzone i 2.100 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.918 niveauet (solgt i 1.925 niveauet). Stop loss ved brud af 1.906 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.802 niveauet (solgt i 1.820 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.856 niveauet. Strategi: Køb

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,1 pct. (7 point) i indeks 13.278), er der tale om en negativ konsolidering, der oftest udmunder i en positiv fortsættelse . Bruddet af toplinien – nu bundlinie – i 13.225 niveauet udløste et rent købesignal. Testen af den gamle modstand, nu støtte, i 13.225 niveauet giver en rigtig god indikation af, hvor længe der går før angrebet på den gamle ATH, der ligger 13.785 niveauet. Trenden bekræftes ved brud af 13.393 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.630 niveauet (solgt i 12.850 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.225 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 12.731 niveauet (solgt i 12.942 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.000 niveauet. Strategi: Køb 

 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,13) til morgen, onsdag, er der tale om en opbremsning / konsolidering af den negative trend efter bruddet af 6,235, og der er udløst EXIT.

BørsUdsigten ser en test af 6,00 niveauet, indenfor de næste 1-2 måneder.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 6,30 niveauet (købt i 6,305 niveauet). Genkøb ved brud af 6,15 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position i 6,275 niveauet (købt i 6,32 niveauet). Genkøb ved bekræftet brud af 6,235 niveauet. Strategi: Sælg

Chartet viser, at man skal lukke alle sine lange USD positioner. Amerikanske aktier afdækkes ved lån i samme valuta!

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (48,7) til morgen, onsdag, er der tale om et brud af støtten i 48,8 niveauet, hvilket udløser salgssignal. Chartformationen kan være en positiv fortsættelsesformation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 48,8 niveauet (købt i 48,7 niveauet). Genkøb ved brud af 48,8 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,6 niveauet (solgt i 42,1 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 45,9 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.ved.All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.