Fortsat pæne Aktiemarkeder!

BørsUdsigten: 40 VLCC’ere på vej mod USA med olie fra Saudiarabien!

Wall Street lukkede mandag med uensartet fra minus 0,5 pct. til en stigning på mellem 0,8 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,0 pct og 1,4 pct. pct. til morgen, tirsdag. (Nikkei225 noteres op med 0,2 pct.)

Europa lukkede fredag fra en stigning på mellem 0,1 til et fald på 1,3 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem på mellem 0,2 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ses åbne lidt lavere, nu til morgen tirsdag.

 

Hong Kong

Ser vi på dagschartet for Hang Seng (24.190), er der tale om en sekundær konsolidering med en toplinie i 24.700 niveauer, og en bundlinie i 23.500 niveauet. Den accelererende tertiær trend i 24.300 niveauet er blevet brudt. Næste støttelinie i 23.900 niveauet (optrend)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 23.800 niveauet (solgt i 24.550 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 24.190 niveauet (testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt i 23.700 niveauet (solgt i 26.100 niveauet). Stop loss i 23.500 niveauet. Strategi: Køb

 

Shanghai Composite:

Ser vi på dagschartet (2.879) for Shanghai indekset er der tale om et brud af en tertiær optrend i 2.855 niveauet og en ny sidelæns tertiær konsolidering.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.820 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.870 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.786 niveauet (solgt i 3.025 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.833 niveauet. Strategi: Køb

 

 

S&P500 Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet i S&P500 (2,930) er der fortsat tale om en tertiær stigende trend. Brud af 2.900 niveauet vil bekræfte konsolideringen. Toplinien ligger på 2.950 niveauet og bundlinie i 2,817 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.860 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.900 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.900 niveauet. Stop loss ved brud af  2.833 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (1.188 – plus 1,5 pct. (17,31 point), er der tale om en tertiær positiv trend, der accelererede gennem toplinien (den gamle top) i 1.181 niveauet, Det udløser fornyet købesignal, annullering af den mulige topformation.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.155 niveauet (solgt i 1.071 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.173 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.181 niveauet. Stop loss ved brud af 1.140 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30 lukkede den i 1.556 minus 0,4 pct. (7 point), er der ved  tale om en test af en tertiær stigende trend.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.530 niveauet (solgt i 1.565 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.545 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.538 niveauet (købt i 1.550 niveauet). Genkøb ved brud af 1.600 niveauet. Strategi: Sælg 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (10.825) er der tale om en test af den gamle modstand nu støtte i 10.750 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 10.750 niveauet. Stop loss ved brud af 10.750 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 10.600 niveauet (købt i 10.000 niveauet). Genkøb ved brud af 11.100 niveauet. Strategi: Sælg.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,898) i dag, tirsdag, er der tale om en sekundær konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet og en bundlinie i 6,80 niveauet. Den tertiære optrend er blevet brudt og vi har fået en tertiær konsolidering med en toplinie i 6,92 niveauet og en bundlinie i 6,88 niveauet. Brud af den stigende trend i 6,89 niveauet udløser et lille salgssignal. Brud af 6,92 udløser et stort købesignal!

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,885 niveauet (købt i  6,845 niveauet). Genkøb ved brud af 6,90 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,895 niveauet. Stop loss ved brud af 6,865 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (29,8) til morgen, tirsdag, er der tale om en tertiær konsolidering med en toplinie i 31,5 niveauet og en bundlinie i 29 niveauet. Presset ligger på bundlinien i 29 niveauet.

Sekundært er der tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 34 niveauet og en bundlinie i 19 niveauet.

Er det NU at olieprisen skal stå sin prøve?

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet 26,3 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 29 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 31,5 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

HUSK! Det er farligt at ligge med aktier hen over regnskabet – Q1 vil give nogle gedigne overraskelser, men Q2 i juli og august vil give et mere retvisende billede!

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.