Fortsat Optrend i C20

BørsUdsigten: Lægger de Amerikanske Regnskaber et nyt Niveau?

 

Wall Street lukkede mandag med fald på 0,1 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres uensartet fra stigninger på op til 1,8 pct. og fald ned til 0,5 pct. til morgen, tirsdag. (ikke lukkenoteringer)

De europæiske aktier lukkede med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., når vi lægger de morgenens handel med de europæiske indexfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lidt lavere nu til morgen, tirsdag.

 

Regnskabssæson:

Tirsdag offentliggør Johnson & Johnson regnskab (fokus på salget af Genmabs Darsalex). Storbankerne JP Morgan, Citigroup (afhængig af verdensøkonomien), Wells Fargo (boliger) og investeringsbanken Goldman Sachs.

Onsdag Netflix og Alcoa;

Torsdag Ericsson (der drager fordel af sanktionerne mod Huawei.

Fredag Sandvik – så må vi se om de også skuffer (FLS nedjusterede fredag), Schlumberger.

På industri og produktionsfronten, skal vi nok vænne os til at regnskaberne vil vis fald eller i bedste fald stagnation.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede mandag med et fald på 0,1 pct. (4,12 point) i indeks 2.966,15.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (2.970), er der tale om et brud symmetrisk kileformation, og dermed et købesignal. Der er opstået et gap mellem 2.949 og 2.963 niveauerne, der forventes lukket i den nærmeste fremtid.

Chartsituationen kan fortsat udvikle sig til en topformation ved brud af 2.840 niveauet. Der er dog en mindre støtte i 2.885 niveauet. Lille købesignal ved brud af 2.920 niveauet. Sekundært købesignal ved brud af 2.950 niveauet, og et stort købesignal ved brud af 3.027 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.920 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.963 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.948 niveauet. Stop Loss ved brud af 2.885 niveauet. Strategi: Sælg

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 1,3 pct. (13,12 point) i 1028,96.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, er der tale om et købesignal efter bruddet af 1.014. Der er nu tale om en bekræftet optrend, efter bruddet af 1.024 niveauet. Sekundært er der tale om en optrend.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten købt en lang position ved bruddet af 1.014 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.016 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Genkøb ved brud af 1.053 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,0 pct. (1 point) i indeks 1.653 – er der tale om en accelererende tertiær positiv trend. Accelerationen betyder at sandsynligheden for en negativ fortsættelse bliver mindre sandsynlig. Der er tale om er seriøst angreb på den gamle top i 1.667 niveauet.

Tertiært salgssignal ved brud af 1.632 niveauet. Sekundært er der fortsat tale om en negativ konsolidering. Det positive er, at en sådan formation ofte udmunder i en positiv fortsættelse, hvilket skete  ved et bruddet af 1.627 niveauet. Endelig bekræftelse ved brud af 1.667 niveauet.

Der er fortsat tale om en sekundær “kopformation” – men også en mulighed for en invers større W-formation, med et potentiale til 1.900 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten har genkøbt en lang position ved bruddet af 1.603 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.633 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.635 niveauet. Stop loss ved brud af 1.602 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 0,2 pct. (25 point) i indeks 12.487 – er der tale om en acceleration, et stærkt købesignal ved det bekræftede brud af 12.100 niveauet. Købesignalet blev bekræftet ved bruddet af toplinien i vores kopformation 12.475 niveauet. Brud af 12.450 niveauet indikerer mindst en opbremsning.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.213 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.249 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.473 niveauet. (solgt i 12.225 niveauet). Stop loss ved brud af 12.040 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,77) til morgen, tirsdag. noteres at den sekundære stigende trendlinie er blevet brudt i 6,79 niveauet, og udløst et salgssignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 6,80 niveauet. Genkøb ved brud af 6,785 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,79 niveauet. (købt i 6,74 niveauet). Genkøb ved brud af 6,85 niveauet. Strategi: Sælg

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (58,8) til morgen, tirsdag, er der lige tale om en tertiær konsolidering. Brud af 60,60 niveauet udløse fornyet købesignal. Brud af 58,70 vil udløse tertiært salgssignal (testes NU).

Tertiært har BørsUdsigten solgt (stop loss) ved bruddet af 59,5 niveauet. Genkøb ved brud af 59,3 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 60 niveauet (solgt i 64,2 niveauet). Stop loss ved brud af 57,6 niveauet. Strategi: Køb.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.