Fortsat Momentum i S&P500!

BørsUdsigten: Fortsat Opbremsning i USD! Skal Olie yderligere OP?

 

Wall Street lukkede mandag fra en stigning på mellem 1,3 pct. til et fald på 0,4 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede mandag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de tre toneangivne børser BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med stigninger på mellem 0,4 pct. og 2,4 pct. til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,9 pct. og 1,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne højere, nu til morgen tirsdag.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (9 point) i 3.360 – er der fortsat tale om en tertiær optrend. Bruddet af 3.275 niveauet er en indikation om, at den gamle top (ATH) i 3.395 niveauet skal testes. Der er igen kommet momentum i chartet tertiært (;-D)

Der er fortsat tale om en langsigtet optrend, er det normalt en god strategi, at købe på tilbageslag (Buy the Dip) – men naturligvis ALTID have sit stop loss klar.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.240 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.340 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.145 (solgt i 3.008 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.249 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (plus 1,8 pct. (409 point) i 22.739) er der tale om en sekundær sidelæns konsolidering. med en toplinie i 23.000 og en bundlinie i 21.975 niveauerne.

Tertiært er der tale om en positiv konsolidering der udmøntede sig i en positiv fortsættelse.

Første tegn på en konsolidering skete ved bruddet af det 24. og 50. dages glidende gennemsnit. Der er udløst købesignal ved bruddet af 22.500 niveauet, og bruddet af 22.535 er det bekræftede signal for køb. Brud af 23.000 niveauet annullerer den mulige dobbelt top.

Nikkei225 har tabt momentum de seneste 2 måneder. Tertiært er der udløst købesignal ved bruddet af 22.250 niveauet.  Brud af 23.000 niveauet udløser nyt sekundært købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 22.250 niveauet (solgt i 22.675 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud ud af 22.500 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position i 22.535 niveauet (købt i 22.600 niveauet). Genkøb ved brud af 23.000 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei 225: Dagschart

 

Shanghai Composite 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (plus 0,4 pct. (14 point) i 3.393 – handles i skrivende stund), er der tale om en tertiær optrend, der er bekræftet ved bruddet af 3.335 niveauet. Den sekundære konsolideringsformation i form af et flag med en bundlinie i 3.185 niveauet, og en toplinie i 3.450 niveauet, indeholder tegningen til en tertiær W formation, og en test af den gamle top i 3.450 niveauet. Nyt købesignal (bekræftelse) er udløst ved bruddet af 3.390 niveauet (endnu ikke bekræftet, da indekset fortsat handles)

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.275 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.390 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.335 niveauet (solgt i 3.185 niveauet). Stop loss ved brud af 3.190 niveauet. Strategi: Køb

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 (plus 0,4 pct. (5 point) i indeks 1.291) er der tale om en sidelæns konsolidering.

Bruddet af 1.294 niveauet udløste nyt spekulativt købesignal. Bruddet af det 24 dages glidende gennemsnit i 1.294 niveauet, har udløst et sekundært salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.294 niveauet (solgt i 1.337 niveauet). Stop loss ved brud af 1.280 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.294 niveauet (købt i 1.181 niveauet). Genkøb ved brud af 1.315 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering.

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,5 pct. (8 point) i indeks 1.749, er der tale om et positivt udbrud af en konsolidering (tertiær fortsættelsesformation). Salgssignal ved brud af 1.733 niveauet. Der er tale om en tertiær sidelæns konsolidering med toplinie i 1.763 niveauet, og en bundlinie i 1.733 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.727. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.733 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.732 niveauet (købt i 1.675 niveauet). Genkøb ved brud af 1.763 niveauet. Strategi: Sælg

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 0,1 pct. (13 point) i indeks 12.688), er der tale om et brud af en tertiær sidelæns konsolidering i 12.680 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 12.650 niveauet. Genkøb ved brud af 12.700 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten Genkøbt ved bruddet af 12.375 niveauet (solgt i 12.707 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.540 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,338) til morgen, tirsdag, er der tale om en opbremsning af en negativ trend. Brud af 6,315 niveauet indikerer en test bundlinien i 6.265. Brud af 6,265 udløser nyt salgssignal, og brud af 6,355 niveauet bekræftet udløser købesignal. BørsUdsigten “gætter” på at fortsættelsen er negativ.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 6,625 niveauet. Genkøb ved brud af 6,355 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss af en lang position ved bruddet af 6,87 niveauet (købt i 6,895 niveauet). Genkøb ved brud af 6,513 niveauet. Strategi: Sælg

Salgssignalerne og bruddet af bundlinien betyder at man skal terminsikre sine USD relaterede aktiver og indtægter, eller låne penge i samme valuta.

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (45,2) til morgen, tirsdag, er der tale om et brud af den sekundær sidelæns konsolidering i 43,5, hvilket har udløst købesignal. Ny toplinie i 45,3 niveauet og ny bundlinie i 43 niveauet.

BørsUdsigten noterer, at der er tale om en meget lang konsolidering. Udbruddet af konsolideringen er derfor meget kraftig, og sandsynligvis starten på en acceleration – eller sagt på en anden måde: BørsUdsigten gætter på at olien skal stige yderligere ud fra chartet!

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 41,5 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 44,3 niveauet (oppefra). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 38 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 43,8 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.