Fortsat helikopterpenge til markedet

Den europæiske centralbank kunne torsdag love, at man vil sende yderligere mia. ud i systemet for at holde hånden under økonomierne i Europa.

Der var gang i MT Højgaard Holding mandag, hvor aktien er oppe med over 6 pct. Der blev etableret købssignal på ugebasis i midten af august. Der er en positiv tendens i aktiekursen, som har trukket RSI op i niveauet 86 og MACD er over 0. Nærmeste modstandsniveau er ved 190 og herefter i niveauet 205, mens der er støtte i niveauet 150 og herefter i niveauet 130. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Pandora kunne mandag meddele, at man har oplevet en positiv udvikling i salget i november og det var specielt på nettet, at Pandora havde medgang. Den positive meddelelse fik aktien til at stige og dermed fortsætter aktien i den stigende trendkanal. På dagsniveauet har Bollingerkanalen etableret et salgssignal. De tre indikationsmodeller er fortsat i en stigende tendens og RSI har ramt 70. Nærmeste modstandsniveau er 700 og herefter i niveauet 750, mens der er støtte i niveauet 550 og herefter i niveauet 515.

Månedens højdespringer er til dato NTG, som er steget med 20 pct. Aktien holder fast i den stigende tendens, som blev etableret i august, hvor aktiekursen blev handlet i niveauet 90. Bollingerkanalen er fortsat i køb både på dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 85 på ugebasis. Brug tilbagefald til opsamling.

Bang & Olufsend aktionærer har haft en stærk udvikling siden oktober, hvor aktiekursen testede de glidende gennemsnit ved månedsskiftet september/oktober, hvor kursen var i 12-13 og nu handles aktien i kurs 22-25. Der blev etableret købssignal i Bollingerkanalen i oktober. Der har været en stigende tendens i indikationsmodeller frem til slutningen af november, hvor Momentum faldt tilbage. RSI er over 80. Nærmeste støtteniveau er ved 20 og herefter i niveauet 14, mens der er modstand i niveauet 30 og herefter i niveauet 34. En noget risikobetonet investering.

Onsdag var der fokus på NKT, da finanshuset ABG opjusterede deres kursmål til 330 mod dagens kursniveau 240-250. Aktien ligger i en stigende trendkanal og det har stået på siden november. Der er etableret købssignal for 5 uger siden. RSI har ramt 80. Momentum er i en stigende tendens både på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 260 og herefter i niveauet 290, mens der er støtte i niveau 210 og herefter i niveauet 180.

Harboes Bryggeri fandt en bund i foråret 2020 i niveauet 50, og siden har aktien været i en stigende tendens. Specielt de sidste 3 uger har givet aktien luft under vingerne. Kursen ramte onsdag 77. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 90 og MACD er et godt stykke over 0. Der er ligeledes en positiv tendens i Momentum både på uge- og månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er 80-82 og herefter i niveauet 87-90, mens der er støtte i niveauet 70 og herefter i niveauet 65-66. Kom der en køber?

I denne uge kommer der lidt nordiske regnskaber. Mandag er det Compare-IT. Tirsdag er det Harboes Bryggeri og Dataproces Group. Onsdag er det Flügger Group og SkiStar.

Det danske indeks.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1550-1610. Der er igen etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1500 som en støttelinie. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 59 på ugebasis. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Udgivet
Kategoriseret som Trends mini
Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.