Fornyet Momentum i GN Store Nord

Aktien faldt og har nu fundet støtte i niveauet 115 og er de seneste par dage steget til niveauet 120. Stigningen har givet et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

Kursgrafen på dagsniv. med Gap og Golden Cross.

Kursgrafen på dagsniv. med Gap og Golden Cross.

Momentum stiger på ugebasis, mens MACD arbejder på at etablere en bundformation. Der er fortsat ”gap” i niveauet 130,4-138, som over tid skal lukkes.

MACD på ugebasis.

MACD på ugebasis.

På ugebasis er signalmodellerne fortsat i salg og det korte glidende gennemsnit er i niveauet 122, mens det lange glidende gennemsnit er i niveauet 136. Momentum på månedsniveauet er i gang med at etablere en bundformation. Anbefaler køb men aktien tages ikke med i porteføljen, da William Demant allerede er med.

Bemærk jeg har selv aktier i GN Store Nord.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.