Fools Rally – eller Bundformation?

BørsUdsigten: Brexit aftale blev Undskyldning til at købe? Holder Momentum?

 

C20 indekset lukkede mandag med en stigning på 2,1 pct. (18,81 point) i indeks 935,56.

De europæiske aktiemarkeder lukkede mandag med stigninger på mellem 1,0 pct. og 1,5 pct. for de 3 toneangivne indeks (FTSE100, CAC40 og DAX30) BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 1,5 pct. og 2,1 pct. for de tre index BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, tirsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De toneangivne amerikanske indeks indikeres, at åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., såfremt Wall Street åbnede nu til morgen.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (936), er der tale om en tertiær trendændring, og et brud af den lange sekundært faldende trend. Det indikerer mindst en lidt længere konsolidering, og bekræfter den midlertidige bundformation. Brud af 925 niveauet udløser spekulativt salgssignal, og indikation på en tertiær / spekulativ opbremsning.

Bruddet af 902 udløste et købesignal. Brud af 901 udløser et tertiært / sekundært salgssignal.

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 902 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 925 niveauet. Åbning af short ved brud af 901 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 907 niveauet.  Stop loss ved brud af den stigende trend 901 niveauet. Åbning af short ved brud af 897 niveauet. Strategi: Køb.

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 1.004 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.004 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne nogenlunde uforandret til morgen, tirsdag.

Der forventes 3die kvartals regnskaber i dag, tirsdag fra RTX (Q4), og First Farms. Onsdag, Ove Arkil. Victoria Properties, Atlantic Petroleum, og et Q4 resultat fra Intermail.

 

BørsUdsigten noterer at Donald Trump vil lægge told på de dele af en iPhone der er produceret i Kina. Det vil i realiteten lægge told på iPhones og laptops. Endvidere vil han sætte toldsatsen op med 25 pct. på en række varer fra Kina. Donald Trump glemmer blot at han skubber til yderligere aktiekursfald på Wall Street – somme tider tænker han ikke rigtigt – på grund af hævngerrighed.

Endvidere er der pres på Tesla, hvor salget i oktober går ned med 70 pct. i Kina. Det vil givet presse kursen i dag, tirsdag.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset steg indekset til 1.498 (plus 1,4 pct. (20,91 point), fik vi den forventede stigning efter vores dobbelt reversal. Bruddet af 1.485 niveauet vil udløste købesignal, og mindst en opbremsning / konsolidering af den faldende trend; men snarere en indikation om en test af 1.553 niveauet. Brud af 1.457 niveauet vil bekræfte nedtrenden.

Bruddet af 1.485 niveauet betød EXIT svenske aktier, men man skulle være klar til at vende rundt – og man havde fået en lille indikation ved vores “candlelight” formation.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 1.485 niveauet. Stop loss ved brud af 1.470 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.457 niveauet. Strategi: Køb. (ændret).

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 1.490 niveauet. Stop loss (og åbning af short) ved brud af 1.457 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30: Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30, (11.355 plus 1,5 pct. (162,03 point) tester indekset den faldende sekundære trendlinie. Holder vi os over 11.315 niveauet i dag, tirsdag, er det yderligere en bekræftelse på den sidelæns konsolidering, og mulighed for en bundformation. Der er åbnet et Gap mellem 11.190 niveauet og 11.317 niveauet, der forventes lukket indenfor den nærmeste fremtid.

BørsUdsigten har EXIT ved brud af 11.060 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.210 niveauet. Der er lukket (hjemtaget gevinst) af en spekulativ short ved bruddet af 11.210 (åbnet i 11.500 niveauet). Stop loss ved brud af 11.135 niveauet. Åbning af short ved brud af 11.060 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.400 niveauet. Stop loss ved brud af 11.080-60 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 11.080-60 niveauet (genoptagelse af den negative trend). Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, mandag.

Dow Jones lukkede med en stigning på 1,5 pct. (354,29 point) i indeks 24.640,24.

S&P500 lukkede med en stigning på 1,6 pct. (40,89 point) i indeks 2.673,45.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 2,1 pct. (142,87 point) i 7.081,85.

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.673), ligner det en mulig bundformation – men chartet er ikke overbevisende.

Lukningen over 2.640 niveauet i går, mandag vil neutraliserede salgssignalet. Der er fortsat mulighed for en W-formation; men der mangler lidt momentum før det er overbevisende. Lukning af gappet mellem 2.669 og 2.681 niveauerne er i gang. Modsat vil brud bekræftet brud af 2640 niveauet udløse et rent EXIT- og salgssignal.

Etableres der en W-formation vil målzonen ligge i 3.000 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) (og åbnet short) ved bruddet af 2.695 niveauet. Genkøb og lukning af begge short ved brud af den faldende trend 2.673 niveauet (Testes NU).  Strategi: Sælg. 

Sekundært har BørsUdsigten har genkøbt ved bruddet af 2.685. Stop loss ved brud af 2.640 niveauet. BørsUdsigten har lukket vores sekundære shortposition (hjemtaget af gevinst) ved bruddet af 2.685 niveauet. Der åbnes ny short ved brud af 2.640 niveauet. Strategi: Køb. 

Primært har BørsUdsigten solgt en lang position i 2.777 niveauet. Genkøb ved brud af 2.760. Strategi: Sælg. 

S&P500: Dagschart

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres med en stigning på 0,01 pct. i 3,06 pct. Den toårige rente noteres til en stigning på 0,01 pct. i 2,83 pct., og den 30årige rente noteres til et fald på 0,01 pct. i 3,31 pct.

Renten på den tyske 10årige Bund noteres 0,02 pct. højere i 0,36 pct. Den 2årige noteres 0,01 pct. højere i minus 0,58 pct., og den 30årige noteres 0,02 pct. højere i 1,02 pct.

Til sammenligning ligger den 10årige rente i:

Grækenland i 4,35 (4,52) (4,52) (4,61) (4,64) (4,52) (4,52) pct.

Italien i 3,26 (3,40) (3,45) (3,47) (3,61) (3,59) (3,49) pct.

Noget tyder på en løsning på Italiens budgetkonflikt med Eurozonen. Under alle omstændigheder er der tale om pæne rentefald!

 

Valuta

USD noteres kl. 06:15 i  6,582 (6,575) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,134 (1,135) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 113,5 (113,2), EUR/JPY noteres i 128,7 (128,5). EUR/DKK noteres til morgen i 7,462 (7,462). GBP/DKK 8,436 (8,432)

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,582), er der fortsat  tale om en tertiær positiv trend med en højere top på det tertiære / spekulative niveau. Den faldende tertiære trend brudt i 6,555 niveauet, og udløste en konsolidering, og et lille købesignal. Brud af 6,585 vil bekræfte et vendesignal, og yderligere stigninger til den gamle top i 6,65 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 6,545 niveauet (solgt i 6,61 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,56, og åbning af short ved brud af 6,54. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten fået udløst stop loss (solgt) ved bruddet af 5,56 niveauet. (købt i 6,60 niveauet). Genkøb ved brud af 6,65 niveauet. Der er lukket en short (hjemtaget gevinst) ved bruddet af 6,545 niveauet. Åbning af ny short ved brud af 6,515 niveauet. Strategi: Sælg. 

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, tirsdag, i 1,229 (1.225) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.229 er vi i gang med en konsolidering (flag på flagstang), før det endelige angreb på 1.238 niveauet.

Tertiært udløstes købesignal ved bruddet af den faldende toplinie i 1.220 niveauet. Sekundært udløses købesignal ved brud af 1.238 niveauet. Brud af 1.238 niveauet giver en ny målzone i 1.300 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.208 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.225 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1215 niveauet. Genkøb ved brud af 1.238 niveauet. Der åbnes en short ved bruddet af 1.210 niveauet. Strategi: Sælg 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminsikres

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi 

Olieprisen noteres uforandret til morgen, tirsdag.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 51,37 (51,15) USD pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 60,34  (60,15) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (60,3), er der fortsat tale om en accelererende negativ trend. Opbremsning ses ved brud af den tertiære trend i 61 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 66,5 niveauet. Der er åbnet en spekulativ short ved brud af 65,5 niveauet. Genkøb og lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 61,0 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet short) ved bruddet af den stigende sekundære trendlinie i  i 82,5 niveauet (positionen købt i 73 niveauet). Genkøb ved brud af 64,5 niveauet. Lukning af short (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 62 niveauet. Strategi: Sælg.

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

UK Brent: Dagschart

 

Asien 

De asiatiske aktiemarkeder noteres overvejende højere til morgen, tirsdag.

Nikkei225 stiger med 0,8 pct. (179 point) i indeks 21.991. Hang Seng falder med 0,2 pct. (49 point) i indeks 26.328. Kina’s CSI300 stiger med 0,2 pct. (5 point) i indeks 3.146. Sydkoreas Kospi stiger med 0,8 pct. (17 point) i indeks 2.100. Australien’s ASX200 stiger med 1,0 pct. (57 point) i 5.728.

Alle noteringer en god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer!

 

Analyse & Graf: Investing.com             

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ov6ennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.