Fokus på regnskaberne

I den kommende uge åbner de amerikanske selskaber op for deres kvartalsregnskaber. Rammer selskaberne indenfor skiven, så kan de give aktiestigninger i den kommende tid, hvilket kan løfte indeksene.

Vestas oplever en positiv ordreindgang for tiden og det har fået aktien til at stige og modstandsniveauet tester 600. Trods den positive tendens i aktiekursen så har de tre indikationsmodeller været i en faldende tendens frem til nu. MACD er ved at etablere en bundformation og RSI har testet 60 et par gange. Nærmeste modstandsniveau er 620 og herefter i niveauet 700, mens nærmeste støtteniveau er ved 500 og herefter i niveauet 440-450. Spekulativt køb.

G4S har fundet støtte i niveauet 16 efter aktien blev afvist i niveauet 18,5 i begyndelsen af marts. Bundformation og den begyndende stigning i aktiekursen har fået Bollingerkanalen til at etablere et købssignal på dagsniveauet. Det korte glidende gennemsnit er blevet brudt, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 16,7. På ugebasis er der divergens mellem signalmodellerne Bollinger og Parabolic, idet førstnævnte er i salg og sidstnævnte er i køb. Der er etableret en bundformation i to af de tre indikationsmodeller på ugebasis og det er RSI og Momentum, mens MACD fortsat er i en faldende tendens. Den spekulative investor samler op i aktien.

TK Development har etableret et nyt købssignal på dagsniveauet, idet både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit for 5 dage siden har etableret et ”Golden Cross”. Der er positiv tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 5,5 og herefter i niveauet 7,0, mens nærmeste støtteniveau er ved 3,5. Det er kun for den spekulative investor.

Jeudan opjusterer efter renteomlægning og har købt en ejendom, hvilket fik aktien til at stige med 1,5 pct. Overordnet har aktien bevæget sig vandret i niveauet 950 siden november. Det korte glidende gennemsnit er i marts kommet over det lange glidende gennemsnit.

Stigningen har givet et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis og har nu været i køb i 2 uger. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Torsdag var der fokus på Mærsk, som spaltede selskabet, således at Drilling aktiviteterne nu er i et selvstændigt børsnoteret selskab.

Den kommende uge byder på kvartalsregnskab fra Tryg om onsdagen. Fundamentalt må man forvente en stærk udvikling i selskabet, og det har været en mild vinter og investeringsafkastet er i top for de første 3 måneder.

Tryg-aktien fortsætter den stigende tendens og RSI bevæger sig rundt i niveauet omkring 90 og det har stået på siden begyndelsen af marts. Nærmeste modstandsniveau 195 og 215, mens nærmeste støtteniveau er ved 180 og herefter i niveauet 170. Langsigtet køb – foretrækker dog Alm. Brand bank til porteføljen.

Det danske indeks ser stærkt ud.

C25-indekset fortsætter den stigende tendens på ugebasis og er kommet over 1140. RSI og Momentum bevæger sig vandret på ugebasis og det har stået på siden marts måned. RSI er over 85. Nærmeste støtteniveau er ved 1100 og herefter i niveauet 1050-1060, mens nærmeste støtteniveau er ved 1170 og herefter i niveauet 1200.
Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og er begyndt at stige igen. Det danske marked ser interessant ud.

 

DK portefølje

Nordisk portefølje

 

 

Ny regnskabssæson står for døren

Torsdag bød på lidt blandede nøgletal fra USA. Antallet af nytilmeldt ledige var lavere end forventet. Markedsdeltagerne havde forventet 215.000 og det blev 202.000.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, Delta Air Lines, Fastenal Company, First Republic Bank samt MSC Industrial Direct Co.

Dow Jones Industial Average testede støtteniveauet omkring 25.500 og er siden handlet op i niveauet 26.384. Den positive tendens trækker op i Momentum på ugebasis. Det nærmeste støtteniveau er ved 25.000 og næste modstandsniveau er ved 27.000.

S&P 500 på ugebasis.

S&P 500 er handlet over 2850 og der er igen etableret købssignal på dagsniveauet. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er tæt på 80. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2700, mens det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2800. Nærmeste modstandsniveau er ved 2900-2920, mens næste støtteniveau er ved 2750 og herefter i niveauet 2650.
Momemtum på månedsniveauet er i en faldende tendens efter topformation i begyndelsen af marts.

Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite nærmer sig sin tidligere topformation fra september sidste år i niveauet 8100. De glidende gennemsnit holder fast i det ”Golden Cross”, som blev etableret i begyndelsen af marts. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7250 som en støttelinie og det korte glidende gennemsnit er i niveauet 7600. Ser man på MACD-kurven, er den ved at etablere en topformation på ugebasis. Momentum er faldet tilbage fra toppen i februar. Nærmeste støtteniveau er ved 7400 og herefter i niveauet 7000.
Strategi: Ændre til hold. 

Japan tilbage på sporet

Efter en kortvarig test af niveauet 21.000 så er indekset hoppet op i niveauet 21.700. Der er etableret købssignal på dagsniveauet og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”.

Det japanske indeks.

Signalmodellerne holder fast i sit købsssignal på ugebasis, som blev etableret i midten af februar. Der er ligeledes en positiv tendens i MACD og RSI på ugebasis. RSI er over 60 og MACD er over 0. Momentum på månedsniveauet har etableret en bundformation og det glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket indikerer, at markedet ser interessant ud.

Strategi: Giver markedet en hold-anbefaling.

OMX Stockholm 30 er igen over 1600 og der er igen etableret et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet og samtidig har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross” på dagsniveauet.

Det svenske indeks på ugebasis.

På ugebasis holder signalmodellerne ligeledes deres købssignaler og Bollingerkanalen har sin nedre kanallinie i niveauet 1550. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1525 og det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 1580.
Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis og RSI har ramt 72 på ugebasis, hvilket viser, at modellen fortsat er bullish. Momentum på månedsniveauet fandt støtte ved det glidende gennemsnit og stiger nu igen.

Strategi: Køb på svenske aktier.

Elos Medtech har en markedsværdi på 500 mio. sek. En af de store aktionærer har købt en større portion aktier i ugen, der er gået, hvilket har fået aktien til at stige. Det har fået aktien til at etablere et købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen og Parabolic holder fast i købssignalet.

Interessant mindre svenske medico selskab.

De glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross” Stigningen i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 70 og MACD er over 0. Der er en positiv tendens i Momentum, der er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er i 80 og herefter i niveauet 85m mens nærmeste støtteniveau er ved 65 og herefter i niveauet 60. Anbefaler køb på niveauet.

Frankfurt Dax 30 fortsætter den stigende tendens og tester modstandsniveauet 12.000 og næste modstandsniveau er ved 12.500, mens nærmeste støtte er i 11.200. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 11.250 som en støttelinie, mens det korte glidende gennemsnit er i niveauet 11.500.

DAX er brudt igennem 12.000 her til eftermiddag.

Der er fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er i 65 og modellen holder af i den stigende tendens sammen med Momentum, der stiger på uge-  og månedsniveauet.

Strategi: Brug tilbagefaldet til at samle op i indekset

 

Teknisk kommentar til 2 aktier

De 2 aktier er: Netcompany og FLSmidth.

Netcompany har bevæget sig vandret i niveauet 220-240. I midten af februar blev der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og det samme gør sig gældende for Parabolic. Stigningen i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis og MACD er over 0, mens RSI har ramt 65. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross”.

Netcompany test modstandsniv.

Nærmeste modstandsniveau er ved 260 og herefter i niveauet 310, mens nærmeste støtteniveau er ved 215 og herefter i niveauet 200. Anbefaler køb på niveauet.

FLSmidth bevæger sig vandret i niveauet 300-320. På dagsniveauet er der etableret købssignal i både Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross”.

Har FLSmidth fundet bunden.

På ugebasis er der fortsat salgssignal på ugebasis og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 320 som en modstandslinie og bryder kursen igennem modstandsniveauet, så er næste modstandsniveau ved 350 og herefter i niveauet 380, mens nærmeste støtteniveau er ved 295 og herefter i niveauet 260. Bollingerkanalen på ugebasis går i køb ved brud af niveauet 315, mens Parabolic-modellen først går i køb ved brud af niveauet 320.

Momentum på månedsniveauet ser ud til at have etableret en bundformation og det glidende gennemsnit er tæt på at bryde igennem nedefra. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

Salgssignal i guldet      

Guldet fortsætter den faldende tendens. Investorerne er ikke interesserede i guldet for tiden, hvilket indikerer, at markedsdeltagerne ikke er bange for en recession i den kommende tid.

Gold på vej ned.

EUR/USD: bevæger sig vandret i niveauet 1,12-1,125. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum stiger, mens RSI og MACD falder.

SEK/DKK: holder fast i den stigende tendens og nu handles krydset i niveauet 71,5-72. Der er etableret en bundformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er over 0 og RSI er over 40 på ugebasis.

Metalvaremarkedet: oplever et tilbagefald i bly og nikkel, mens kobber og aluminium går vandret og der fortsat er en stigende tendens i zink.

Landbrugsmarkedet: Overordnet er der en positiv tendens i de fleste afgrøder. Tømmer har taget et mindre dyk og fundet i niveauet 360.

Olien på vej op.

Brent Spot fortsætter den stigende tendens og tæt på 70. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 80 og MACD er ved at etablere en topformation. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens. Næste modstandsniveau er ved 75.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.