Fokus på Genmab. Lundbeck og Veloxis

Der er ved ugens begyndelse fokus på Genmab, Lundbeck og Veloxis.

Genmab er igen i fokus efter at have deltaget på en kræftkonference i USA denne weekend. Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden midten af 2014 på ugebasis. I 2016 og 2015 har udsvingene i aktiekursen dog fået Bollingerkanalen til at gå i salg tre gange og flere gange har kursen været under det lange glidende gennemsnit på ugebasis, hvilket også sætter alarmklokkerne i gang.

Rebound i Genmab.

Den positive tendens i aktiekursen, som der er i øjeblikket trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er over nul og RSI har ramt 55. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 1450 og herefter næste modstandsniveau ved 1560, mens der er støtte i niveauet 1350. Anbefaler at man afventer et brud af niveauet 1450-1460, før man tager en position aktier. Bemærk jeg har aktier i selskabet.

Lundbecks opkøb i Israel i weekenden har fået aktien til at stige tirsdag morgen. Aktien har været i en stigende tendens siden midten af 2015. Aktien faldt dog tilbage i forbindelse med valget af Donald Trump, men siden har aktien rettet sig.

MACD har etableret en top-formation.

Signalmodellerne er i køb og har været det siden november sidste år. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i december. Indikationsmodellerne er i faldende tendens på ugebasis, hvilket indikerer, at man skal være afventende. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, hvilket indikerer, at man skal  afvente udviklingen. Jeg ejer selv aktier i selskabet.

Veloxis går ind i Kina og Canada med partneraftaler, hvilket giver en forudbetaling på et par mio. kr. Aktien er i en faldende tendens og det har stået på siden den seneste topformation i juli 2016, hvor aktien blev handlet i 1,4, i dag handles aktien i 1,14. Den positive tendens de seneste par dage har ændret signal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis.

Veloxis på ugebasis. Golden Cross er tæt på.

De glidende gennemsnit er tæt på at bryde igennem nedefra, hvilket giver en positiv indikation for den fremtidige udvikling, Næste modstandsniveau er ved 1,20-1,22, som tilbage i januar var et modstandsniveau. Den spekulative investor samler op på niveauet.  

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, ,

Kommentarer er lukket.