FLSmidth snød shorterne

Det er cement divisionen, der overraskede positivt med et øget resultat før finansielle poster og skat på 39 mio. kr. Endvidere er ordreindgangen i cement divisionen bedre end ventet, men lavere end året før.

Customer Service divisionen havde fremgang i omsætningen, men resultatet blev lavere end året før og med den mistede ordre fra Nigeria vil det påvirke divisionsoverskuddet negativt for i år. Minerals division mistede omsætning i de første 3 måneder af året. Valutaeffekten har også været positiv for FLSmidth.

Bollingerkanalen på dagsniveauet.

Bollingerkanalen på dagsniveauet.

Teknisk steg aktien med 8,8 pct., hvilket betyder, at kursen igen er over det lange glidende gennemsnit, der ligger som en støttelinie i niveauet 289. Stigningen i aktiekursen trækker op i Momentum og RSI på ugebasis. Bollingerkanalen er i salg på ugebasis og først ved brud af niveauet 309 går modellen i køb.

MACD på ugebasis.

MACD på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er 310 og herefter er der modstand i niveauet 340, der blev testet i april 2013, endvidere er der et ”gap” i niveauet 343,70-345,7 fra den tid. Anbefaler spekulativt køb af aktien på niveauet.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.