FLSmidth på kandidatbænken

FLS afholdt den 26/8 ekstraordinær generalforsamling, hvor de blev bemyndiget til at udvide aktiekapitalen. Spørgsmålet er, om man med lidt held kan lave en bookbuilding og få afsat hele kapitaludvidelsen til institutionelle investorer uden af skulle give en al for høj rabat.

Golden Cross på dagsniveauet.

Aktiekursen ramte 210 i midten af august og handles nu i niveauet 230. Stigningen de sidste par dage betyder, at der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på dagsniveauet har etableret et ”Golden Cross” for en dag siden.

Me nyt signal.

På ugebasis er der fortsat salgssignal og kursen skal over 250, før der bliver etableret et købssignal i Bollingerkanalen. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 250 som en modstandslinie.

Med dobbelt bund.

Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis, mens MACD er ved at etablere en bundformation.
Den samme positive tendens ses også i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 270-280 og herefter i niveauet 300, mens der er støtte i niveauet 210 og herefter i niveauet 190. Aktien tages med på kandidatbænken.  


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.