Flot regnskab fra Royal Unibrew

Nye produkter og en positiv integration af den tilkøbte bryggerivirksomhed Hartwall i Finland trækker EBIT-margin op på 12,1 mod 10,2 i forhold til sidste år. Med de positive resultater for første  halve år så vælger Royal Unibrew at opjustere forventningerne. Selskabet forventer nu en omsætning på 5,9-6,1 mia. kr. mod forventede 5,75- 6,050 mia. kr. EBIT er blevet hævet til 790- 840 mio. kr. mod tidligere 665-715 mio. kr.

Med købet af Hartwall vil Royal Unibrew sætte fokus på Estland, hvor man ikke er i dag.

Vejret i Norden har været godt, mens det har været kedeligt i Baltikum (specielt i juni). Men da omsætningen er størst i Nordvesteuropa, så fik det ikke betydning i regnskabet.

Maltdrikke-markedet viser en positiv vækst i omsætningen på 14 pct. fra første halvår 2013 til 2014, mens EBIT sluttede på samme niveau. Det skyldes øgede investeringer i markedsføring og ekspansion på nye markeder.

Teknisk er aktien kommet op over kurs 1000. Stigningen har trukket op i de tre indikationsmodeller MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI er over 70, så det er med større risiko, at man går ind i aktien nu, da potentialet er lidt begrænset.

De glidende gennemsnit har genetableret deres ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum er stigende på månedsniveauet og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver en positiv indikation.

Køber man den nu, er det i forventning om et aktiesplit. 

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar