Festlighederne på Wall Street Fortsætter (;-D))

 

C20 indekset lukkede onsdag med et fald på 0,9 pct. (9,33 point) i indeks 979,52.

De europæiske aktiemarkeder lukkede fra et fald på 0,1 pct. til en stigning på 0,3 pct. for de tre toneangivne europæiske aktieindeks (DAX30, FTSE100 og CAC40), som BørsUdsigten har valgt at følge.

Wall Street lukkede med stigninger på mellem 0,7 pct. og 1,4 pct. for vores 3 toneangivne indeks.

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, torsdag.

De toneangivne europæiske aktieindeks, ses åbne med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handler med indeksfutures til grund.

De amerikanske futures ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

 

C20: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (980), fik vi udløst et salgssignal ved bruddet af 989 niveauet. Spekulativt købesignal ved brud af 985 niveauet

Tertiært / spekulativt (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinstved bruddet af 989 niveauet.  Åbning af short ved brud af 970 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (og åbnet en shortposition) ved bruddet af 1.000 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 990 niveauet. Strategi: Sælg

Primært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 1.007 niveauet. Nyt købesignal ved brud af 1.007 niveauet. Strategi: Sælg

 

C20: Dagschart

Strategierne bruges til timing, risikostyring, og balancering af risikoen / muligheden i din aktiebeholdning, eller sagt på en anden måde, hvor mange aktier skal jeg ligge med i relation til den aktuelle markeds- risiko / potentiale.

Husk! TA er ikke en objektiv videnskab – men en måde til at identificere en mulig udvikling – baseret på de aktuelle handler og markedets psykologi!

 

Dagens C20 Udsigt

BørsUdsigten vurderer, at de danske aktier ved C20 indekset, vil åbne højere nu til morgen, torsdag.

 

OMX S30: Strategi og Vurdering.

Gentagelse (Sverige fejrede Nationaldag og holdt lukket)

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 indekset 1.559 (minus 0,4 pct. (5,68 point), er der sket en opbremsning i den faldende trend ved bruddet af 1.561 niveauet. Det betyder mindst en opbremsning. Brud af 1.550 niveauet, vil betyde en genoptagelse af den faldende trend.

Spekulativt/Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position (og lukket short) ved bruddet af 1.561 niveauet. (positionen solgt i 1.617 niveauet). Stop loss og åbning af spekulativ short ved brud af 1.550 niveauet. Strategi: Køb. 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.515) niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 1.627 niveauet. Strategi: Sælg. 

 

OMXS30: Dagschart

 

Wall Street

Wall Street lukkede højere, onsdag.

Handelsunderskuddet blev i april det laveste i meget lang tid og endte på minus 46,2 mia. USD.

Er Trumps politik begyndt at virke?

I så fald går det ud over verdenshandelen, og dermed den økonomiske vækst.

Dow Jones lukkede onsdag med en stigning på 1,4 pct. (346,41 point) i indeks 25.146,39.

S&P500 lukkede med en stigning på 0,9 pct. (23,55 point) i indeks 2.772,35.

Nasdaq Composite lukkede med en stigning på 0,7 pct. (51,38 point) i indeks 7.689,24.

 

 

S&P500: Vurdering og Strategi

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500 (2.772), er der tale om en flot accelererende optrend. Der er gode chance for, at vi når BørsUdsigten’s “kursmål” i 2.790-800 niveauet i løbet af de næste par dage. første salgssignal ved brud af 2.753 niveauet.

BørsUdsigtenfastholder vores EXIT niveau i det 200 dages glidende gennemsnit i 2.645 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt (og lukket short) ved bruddet af 2.710 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.753 niveauet. Åbning af short ved brud, af 2.735 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbti 2.620 niveauet (solgt i 2.705 niveauet). Hjemtagelse af gevinst, (og åbning af short) ved brud af 2.690 niveauet. Strategi: Køb 

Primært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 2.120. Der hjemtages gevinst ved brud af 2.645 niveauet. Strategi: Køb.

BørsUdsigten har igen ”All In” / fuld eksponering på de amerikanske aktier.

Så mangler vi blot et købesignal i USD for at få “a perfect bull”.

 

S&P500: Dagschart (Investing.com)

 

Renten

Renten på den amerikanske 10årige statsobligation noteres 0,03 pct. højere i 2,97 pct. Den toårige rente noteres 0,02 pct. højere i 2,52 pct., og den 30årige rente noteres 0,03 pct. højere i 3,12 pct.

Antallet af låneansøgninger steg med 4,0 pct. For hushandlerne lå ansøgningerne på 4,0 pct., og antallet af ansøgninger til refinansiering steg med 4,0 pct., hvilket indikerer lidt laver vækst.

Renten på den tyske 10årige Bund lå steg med 0,10 pct. til 0,46 pct. Den 2årige noteres 0,05 pct. højere i minus 0,62 pct., og den 30årige noteres 0,06 pct. højere i 1,14 pct.

 

Valuta

USD noteres kl. 07:02 i 6,312 (6,348) DKK for 1 USD. EUR/USD noteres i 1,18 (1,173) for 1 EUR. USD/JPY noteres i 109,9 (109,9). EUR/JPY noteres i 129,7 (128,9). EUR/DKK noteres til morgen i 7,445 (7,443). GBP/DKK 8,48 (8,512).

 

USD/DKK Teknisk chart og vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,31), er der tale om en negativ trend (konsolidering), der oftest giver udslag i en positiv fortsættelse. Brud af 6,325 giver et spekulativt købesignal og indikation om mindst en opbremsning.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,42 niveauet (købt i 6,29 niveauet). Genkøb ved brud af 6,325 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 6,385 niveauet (købt i 6,00 niveauet). Genkøb ved brud af 6,45 niveauet. Der er åbnet en short ved brud af 6,35 niveauet lukning (hjemtagelse af gevinst) ved brud af 6,325 niveauet. Strategi: Sælg.

Bemærk, at en stigende USD godt kan lægge låg på Wall Street, og Emerging Markets / Råvarer. Modsat burde stigende USD resultere i højere aktiekurser i Europa / Asien.

 

USD/DKK: Dagschart

 

Guld: Vurdering og Strategi

Guldprisen noteres til morgen, fredag, i 1,297 (1.299) USD pr. troy ounce (31.1 g).

Ser BørsUdsigten på dagschartet for guld (1.297), har vi ikke fået det frie fald man kunne have forventet efter bruddet af ”Neckline” i 1.310/00, og den bekræftede topformationen. Brud af 1.288 vil bekræfte nedtrenden.

BørsUdsigten tolker, at det vi ser nu, er en test af den gamle støtte, nu modstand, i 1300/10 niveauet, før vi skal yderligere ned. BørsUdsigten ser 1.235-00 niveauet, som en god mulighed.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position (- og lukket short) ved bruddet af 1.297 niveauet (nedefra). Stop loss ved brud af 1.297 niveauet. Åbning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt og lukket short ved bruddet af 1.301 niveauet. (solgt/åbnet i 1.325 niveauet). Stop loss og åbning af short ved brud af 1.288 niveauet. Strategi: Køb 

Benyt guldprisen/chartet (skattekortet (;-D) til eksponering mod guldmineaktier / guldaktiver. Husk at tjekke med USD chartet om der skal afdækkes / terminssikres

Så mangler vi blot et købesignal i USD!

 

Guld: Dagschart.

 

Olie: Vurdering og Strategi

Olieprisen noteres markant uforandret til lavere nu til morgen, torsdag.

Olielagrene steg med 2,1 mio. tønder. Benzin steg med 4,6 mio. tønder, og andre destillater med 2,2 mio. tønder.

Nymex Crude/WTI, er senest noteret i 65,04 (65,83 USD) pr. tønde. UK Brent kvaliteten noteres i 75,89 (75,97) USD pr. tønde.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brentkvaliteten (75,9), er der tale om en kileformation, hvor presset kommer fra oven. Brud af 75 niveauet vil udløse et salgssignal.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt og lukket short (hjemtagelse af gevinst) ved bruddet af 76 niveauet. Stop loss og åbning af short ved brud af 75 niveauet.

Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 78 niveauet (positionen købt i 65,5 niveauet). Der er åbnet en short ved bruddet af 77,5 niveauet. Genkøb og lukning af short ved brud af 80 niveauet. Strategi: Sælg 

Olieaktier handles efter signalerne fra den underliggende råvare. I dette tilfælde UK Brent.

 

Brent: Dagschart.

 

Asien

De asiatiske aktiemarkeder noteres højere til morgen, torsdag.

Nikkei225 stiger med 0,9 pct. (212 point) i indeks 22.838. Hang Seng stiger med 0,5 pct. (149 point) i indeks 30.319. Kina’s CSI300 falder med 0,1 pct. (5 point) i indeks 3.832. Sydkoreas Kospi stiger med 0,7 pct. (17 point) i indeks 2.471. Australien’s ASX200 stiger med 0,6 pct. (33 point) i 6.058.

Alle noteringer en rigtig god time tid før luk, så der er IKKE tale om lukkenoteringer.

 

Analyse & Graf: Vikingen

 

Allan Thestrup – BørsUdsigten allan@borsudsigten.dk

Tlf. 2258 0126

 

Ansvarsfraskrivelse:

Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer. BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

 

 

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen)

Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet.

Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.