Fed ligger bag “kurven”!

Wall Street lukkede onsdag overvejende laver med fra en stigning på 0,1 pct. til et fald på 0,6 pct. for de tre indeks BørsUdsigten følger.

Asien noteres overvejende højere med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,9 pct. nu til morgen, torsdag. (Japan lukket)

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct. når vi lægger handelen med de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

C20 indekset ses åbne uforandret til lidt lavere nu til morgen, torsdag.

 

Fed ligger bag kurven – og ikke foran!

BørsUdsigten’s vurdering, om at Fed ikke vil sætte renten op i denne omgang ved to dages mødet der starter i dag, tirsdag, holdt stik.

Pengemarkedsrenten blev fastholdt i intervallet mellem 2,25 og 2,50 pct.  Årsagen er det at pengemarkedsrenten i givet fald vil komme over de 5 årige statspapirers rente på 2,41 pct., såfremt renteintervallet sættes op til mellem 2,5 – 2,75 pct. Dermed ville der være tale om en anerkendelse af at USA ligger i recession (BørsUdsigten’s vurdering). Den 10 årige statobligation lukkede i 2,53 pct. og den femårige midt i fed’s renteinterval i 2,33 pct.

BørsUdsigten vurderer, at Fed ligger bag “kurven” (økonomien). Årsagen er at de ikke standser tilbagerulningen af QE. De geninvesterer ikke de løbende indfrielser og afdrag de modtager, og trækker store beløb ud af den amerikanske økonomi og bremser væksten på et tidspunkt, hvor vi ligger eller nærmer os en recession. Tilbagerulningen af QE vil først blive sat i stå i september – og der vurderer BørsUdsigten at skaden er sket.

At centralbankchef Jerome Powell ligger bag “kurven” lægger låg på udviklingen på aktiemarkedet på den lidt længere bane. For øjeblikket tilføres aktiemarkedet likviditet fra udbytter og aktietilbagekøb – og det trækker op på den korte bane.

Vi fik kraftig advarsel fra regnskabet fra FedEx i går, onsdag, der viste et kraftig fald i samhandelen. Det tror BørsUdsigten mere på end statistikker.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 faldt med 0,3 pct. (8,34 point) til indeks 2.824,23.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500, er der udløst en spekulativ opbremsning i trenden. Det har udløst et “lille” salgssignal, og mindst en opbremsning i stigningstakten. Brud af 2.822 vil bekræfte salgssignalet – der på nuværende tidspunkt godt kan udvikle sig til en positiv fortsættelse.

Der blev udløst et tertiært købesignal ved bruddet af 2.815-20 niveauet. Der blev udløst et stærkt købesignal – der skal følges. Spekulativt/tertiært ligger vi i en optrend, hvor brud af 2.820 udløser et tertiært salgssignal.

BørsUdsigten vurderer, at et brud af de gamle toppe i 2.820 niveauet, og efterfølgende 2.930 niveauet, vil være aktuelt. BørsUdsigten’s målzone ligger i givet fald 3.000 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.745 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.820 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.820 niveauet. Stop loss ved brud af 2.785 niveauet. Strategi: Køb

 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede tirsdag, med et fald på 0,2 pct. (2,00 point) i 1.022,01.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der fortsat tale om en accelererende tertiær optrend. Købesignalet blev bekræftet ved bruddet af 995 niveauet. Næste målzone ligger i 1.030-35 niveauet. Salgssignal, tertiært, udløses ved brud af 1.016 niveauet. Sekundært salgssignal ved brud af 1.003 niveauet.

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Efter bruddet af den 4 mdr. gamle base i 940 ser BørsUdsigten ser en test af først 1.000 og efterfølgende 1.030 niveauet. (denne har været gentaget siden bruddet af 940 niveauet).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 995 niveauet. Stop loss ved brud af 1.015 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 939 niveauet. Hjemtagelse af gevinst trendfølgende ved brud af 1.003 niveauet. Strategi: KøbOMXC20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,6 pct. (9 point) i indeks 1.606 – er der udløst et spekulativt salgssignal i 1.610 niveauet. købesignal ved brud af 1.617 niveauet.

Bruddet af den stærke modstand i 1.590 niveauet giver momentum til en test af 1.675 niveauet. Bruddet af 1.590 niveauet SKAL følges på det sekundære niveau.

BørsUdsigten ser en større invers SHS formation, som værende igang, efter bruddet af 1.540-60 niveauet brydes. Det vil give en målzone i 1.700-25 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.610 niveauet (købt i 1.565 niveauet). Genkøb ved brud af 1.617 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.590 niveauet. Stop loss ved brud af 1.555 niveauet. Strategi: Køb 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede mandag med en fald på 0,3 pct. (185 point) i 11.604.

Ser BørsUdsigten på DAX30 er der udløst et stærkt købesignal ved bruddet af 11.650 niveauet.

Der er tale om en invers SHS chartformation under opbygning og bruddet af 11.650 niveauet vil bekræfte en ny og større SHS formation. Målzonen vil være 13.000 niveauet.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 11.670 niveauet (købt i 11.525 niveauet). Genkøb ved brud af 11.700 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 11.650 niveauet. Stop loss ved brud af 11.595 niveauet. Strategi: Køb 

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK krydset (6,534) er der tale om et brud af en stigende sekundær trendkanal. Sekundært salgssignal er udløst ved bruddet af 6,575 niveauet.

Tertiært salgssignal blev udløst ved bruddet af 6,63 niveauet – men BørsUdsigten valgte først at udløse dette ved bruddet af 6,61 niveauet.

BørsUdsigten vil, såfremt den stigende bundlinie holder – og det gør de tilsyneladende ikke, i givet fald se en målzone i 7,00-7,20 niveauet i løbet af de næste 12 mdr.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) ved bruddet af 6,61 niveauet (købt i 6,56 niveauet).  Genkøb ved brud af 6,57 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten solgt (stop loss) en lang position ved bruddet af 6,57 niveauet. (købt i 6,61 niveauet). Genkøb ved brud af 6,58 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Den fundamentale forklaring på den svækkede USD skal nok søges i den faldende rente – og udmeldingen fra Fed om 0 (nul) renteforhøjelser i indeværende år.

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.