EXIT USD!

BørsUdsigten: Skal olien højere op? Er Trenden fortsat Ned? Skal US renten yderligere op?

 

Wall Street lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,1 pct. til fald på 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede onsdag med stigninger på mellem 0,4 pct. og 0,8 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30,og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,3 pct. til fald på 1,1 pct. til morgen, torsdag. Undtaget råvaretunge Australien stiger med 0,5 pct.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,1 pct. og 0,3 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres åbne med fald på mellem 0,1 pct og 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, torsdag.

 

Kurspåvirkende faktorer i ugens løb!

Forbrugerpriserne (CPI) i USA nåede 7 pct., hvilket indikerer en hurtigere neddrosling (stramning) af den fremtidige pengepolitik. Inflation betyder, at man løber tør for penge – hvis man ikke kan få indkomsterne til at stige i samme takt.

Regnskabssæsonen begynder i morgen, fredag, med Citigroup, J.P. Morgan og Wells Fargo.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – plus 0,3 pct. (13 point) i 4.726, er der tale om en reversal, hvilket er et købesignal. Købesignalet er bekræftet endeligt ved bruddet af 4.700 niveauet.

BørsUdsigten har fortsat en ny målzone for S&P500 i 5.000 niveauet!

Reversal Nasdaq Composite er et købesignal efter lukningen over 15.075 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 4.675 niveauet (solgt i 4.775 niveauet). hjemtagelse af gevinst ved brud af 4.710 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 4.676 niveauet (solgt i 4.677 niveauet). Stop loss ved brud af 4.669 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 minus 1,0 pct. (277 point) i 28.489 (handles fortsat), er der tale om en negativ reversal, og en opbremsning af stigningstakten ved brud 28.495 niveauet

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 28.485 niveauet (solgt i 29.300 niveauet). Stop loss ved brud af 28.450 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position i 28.581 niveauet (købt i 28.628 niveauet). Genkøb ved brud af 28.894 niveauet. Strategi: Sælg

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 1,1 pct. (41 point) i 3.356 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om en genoptagelse af nedtrenden, ved bruddet af støtten i 3.567 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved bruddet af 3.567 niveauet (købt i 3.585 niveauet). Genkøb ved brud af 3.577 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) af en lang position ved bruddet af 3.595 niveauet (købt i 3.630 niveauet). Genkøb ved brud af 3.620 niveauet. Strategi: Sælg

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 –  plus 0,9 pct. (16 point) i indeks 1.735 – er der tale dannelse af en konsolidering i form af en Ø, efter bruddet af bundlinien i 1.850 niveauet.

Endvidere var er der tale om et EXIT niveauet i 1.750 niveauet, med en laveste notering i 1.745. Detv kunne det være interessant at købe “The Dip“; men med en tæt stop loss (;-D).

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.850 niveauet (købt i 1.805 niveauet). Genkøb ved brud af 1.745 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 1.820 niveauet (købt i 1.841 niveauet). Genkøb ved brud af 1.812 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,8 pct. (20 point) i indeks 2.399 niveauet, er der tale om en rebound.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 2.445 niveauet (købt i 2.310 niveauet). Genkøb ved brud af 2.400 niveauet (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.311 niveauet (solgt i 2.311 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.361 niveauet. Strategi: Køb

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 plus 0,4 pct. (69 point) i indeks 16.010, er der tale om et brud af den faldende trend, hvilket betyder mindst en opbremsning.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 15.950 niveauet (købt i 16.150 niveauet). Stop loss ved brud af 15.950 niveauet. Strategi: KØB (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 15.554 niveauet (solgt i 15.643 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 15.766 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10-årig Statsobligation (Bond) – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for renten på den 10 årige amerikanske statsobligation (1,741 pct.) er der tale om en opbremsning i en accelererende optrend efter en test af 1,80 niveauet.

En inflation på 7 pct. vil fremrykke en strammere pengepolitik i form af en hurtigere tilbagerulning af QE og rentestigninger. Det betyder lavere vækst i form af dyrere lån og knaphed på penge (vækst i omsætning).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position i 1,753 niveauet (købt i 1.406 niveauet). Genkøb ved brud af 1,747 niveauet (Testes nu). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 1,462 niveauet (solgt i 1,567 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,576 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet) og Vice Versa!

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,503) til morgen, torsdag, er der tale om et brud af en lang sidelæns konsolidering. Bundlinie (støtte) i 6,54 niveauet er blevet brudt. Bruddet skal følges, da der er udløst et EXIT signal!

Der lægges op til “a death cross” i løbet af ugen (salgssignal).

BørsUdsigten vurderer, at stigende inflation bør give lavere valutakurs, da købekraften forringes.

BørsUdsigten vurderer, at man skal lukke (terminssikre) ALLE sine USD positioner, og så længe renten er lav låne i USD.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt (udløst stop loss) af en lang position ved bruddet af 6,577 niveauet (købt i 6,60 niveauet). Genkøb ved brud af 6,59 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,405 niveauet (solgt i 6,389 niveauet). hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,54 niveauet. Strategi: Køb

 

USD/DKK: Dagschart

 

Kobber – Strategi og Vurdering – Nyt chart

Ser BørsUdsigten på dagschartet for kobber (4,524 USD) til morgen, torsdag. er der tale om et lille opbremsning, efter et stærkt udbrud af den sidelæns konsolidering med en toplinie i 4,47 niveauet. Det udløste et rent købesignal.

Kobberlagrene hos LME på laveste Niveauer i 5 År

Lagrene i LME (London Metal Exchange) noteredes onsdag lavere med 100 tons i 83.925 tons, mod 260.000 tons for 3 mdr. siden. Lagrene har testet 5 års laveste i 76.000 / 80.000 tons niveauet!!!

Er der tale om en konsolidering mellem 75K og 90K?

Lagrene i CME (Chicago Merchandise Exchange) steg onsdag med 630 tons i 75.391 tons. CME er lillebror. Shanghai ikke medtaget.

30 day LME Copper Warehouse Stocks Level

 

5 year LME Copper Warehouse Stocks Level

BørsUdsigten vurderer, at det er et spørgsmål om tid før markedet reagerer! (men der IKKE nogen direkte korrelation mellem pris og lager). Der KAN dog gå PANIK i markedet!

BørsUdsigten noterer, at priserne er steget stærkt i den tid vi har fulgt lagerudviklingen i LME; men der er tale om aktuelle tal og futures (priser), hvorfor der ikke umiddelbart kan udledes korrelation.

BørsUdsigten tror ikke på at lagrene går i nul (men man ved aldrig). Spekulanter og industrielle købere – vil i givet fald forsøge opkøb i kobber, og FOMO og frygt for prisstigninger / disruptions (mangel) kan få markedet til at købe.

BørsUdsigten understreger, at vi IKKE har kendskab til levering af solgte futures, hverken futurenes længde eller mængde! Store leverancer kan have en negativ effekt på kobberprisen, og få lagrene til at stige fremadrettet!

Det betyder, at der er stor risiko ved Casen – og faldende priser kan indikerer kommende leveraner, når futureskontrakterne bliver exercised/leveret. Der er altså ikke lighedstegn mellem lagre og pris på den korte bane!

Ovennævnte er kun en indikation på udviklingen i copper, da der også er asiatiske metalbørser (Shanghai)

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,38 niveauet (solgt i 4,42 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 4,43 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 4,32 niveauet (solgt i 4,32 niveauet). Stop loss ved brud af 4,366 niveauet. Strategi: Køb

Vær opmærksom på, at kobber handles “around the clock”, hvorfor signalerne ændres løbende.

Kobber: Dagschart

 

UK Brent – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (84,4) til morgen, torsdag, er der tale om en yderligere trendstigning.

Ser vi på de glidende gennemsnit er der tale om et lille golden cross.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 82,0 niveauet (købt i 72,9 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 83,7 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 74,8 niveauet (solgt i 83,6 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 78,1 niveauet. Strategi: Køb

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.