Exit eller blive?

Europas og Kinas aktiemarkeder ser kedelige ud, mens USA og Austrialien fortsat ser interessante ud og omkring nullet ligger det russiske og indiske marked. Der er uensartet tendens, hvilket øger forvirring hos investoren.

Mandag er Ambu igen den mest stigende aktie i det danske C25 indeks. Der har været pæne udsving i aktien i den seneste tid, men tendensen er fortsat intakt. Momentum på månedsniveauet har etableret en topformation, men derfor kan aktien godt fortsætte den stigende tendens et par måneder endnu. Nærmeste støtteniveau er 200 og herefter i niveauet 180, mens nærmeste modstandsniveau er ved 240 og herefter i niveauet 265.

Harboes årsregnskab tirsdag viste en fortsat svag udvikling i selskabets omsætning, og det betyder ligeledes, at der er en negativ udvikling i EBITDA for regnskabsåret, der er gået. Det kedelige resultat fik aktien til at falde ned til støtteniveauet ved 84-86. Faldet betyder, at de glidende gennemsnit er blevet brudt, men faldet har ikke ændret signal i Bollingerkanalen eller i Parabolic.

Faldet betyder, at de tre indikationsmodeller har etablerede en topformation og er faldet tilbage. Det varme forår har Harboe ikke kommenteret i det seneste regnskab og det skaber lidt usikkerhed i aktien.

Chr. Hansen tabte over 7 pct. torsdag efter præsentation af halvårsregnskabet. Med dagens fald er aktien nede og teste støtteniveauet ved 580, som var en topformation i januar. Bryder kursen igennem det støtteniveau, så kan man se et tidligere i niveauet 550. Momentum har etableret en topformation på ugebasis og den stigende trends ser ud til at være brudt.

Flüggers årsregnskab viser et mindre fald i omsætningen grundet det kolde forår og stigende råvarepriser, mens EBIT viste en mindre stigning fra 43,7 mio. kr. i forrige år til 57,5 mio. kr. i år. Stigningen i driftsresultat skyldes en nedgang i salg- og distributionsomkostningerne, som blandt andet kan tilbageføres til butikslukninger og færre reklamer.

Teknisk har aktien etableret en svagt stigende tendens på ugebasis efter testen af niveauet 335-340 i januar/februar i år. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i midten af maj. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic etablerede ligeledes et købssignal i midten af april. Momentum på månedsbasis viser en stigende tendens. Bryder kursen igennem 370, så ser aktien interessant ud på det nuværende niveau.

Rockwool holder fast i den stigende tendens fra slutningen af april, hvor aktien blev handlet i 1900 og i dag er kursen i niveauet 2410-2430. RSI har ramt 100 på ugebasis og dermed er der lagt op til en korrektion eller en konsolidering i aktien. Momentum på månedsniveauet peger fortsat opad, så man skal bruge tilbagefaldene i markedet til at samle op.

Vestas har i den seneste tid modtaget en række ordrer, hvilket er positivt for ordrebogen. Men det har ikke trukket aktiekursen op tværtimod så er aktien faldet tilbage og holder tendensen, så er der etableret et salgssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller og Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens. Vestas er ikke interessant på nuværende niveau.

Den kommende uge er der ikke regnskaber fra danske selskaber. Der kommer regnskab fra svenske Dustin Group om torsdagen, mens 2 stk. ejendomsselskaber præsenterer fredag: Diös og Fabege.

C20 på ugebasis.

C25-indekset er faldet yderligere tilbage i ugen, der er gået og tester støtteniveauet 1090. Ugens fald betyder, at Bollingerkanalen er gået i salg på ugebasis efter 1½ måned i køb. De glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt oppefra, og der er etableret et ”Death Cross” på ugebasis.

Der en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 50 på ugebasis og  MACD er under 0. Momentum på månedsniveauet fortsætter den faldende tendens. Man afventer udviklingen i markedet.

 

DK portefølje
På salgslisten er Schouw. 

Nordisk portefølje
På salgslisten er KABE Husvagner og Trelleborg.

 

Er økonomien gået i stå?

Dagens økonomiske nøgletal fra USA vist en svag udvikling i BNP. Det private forbrug var ligeledes svagere end ventet. Antallet af nytilmeldte var lidt højere, end markedsdeltagerne havde forventet.

Den kommende uge byder på regnskaber fra National Beverage, PriceSmart, Herman Miller, Lennar Corp., samt Sorrento Therapeutics.

Dow Jones Industrial Average har testet støtteniveauet ved 24.000 og det bliver interessant at se, om det støtteniveau kan holde. Det næste støtteniveau er ved 23.500. Tilbagefaldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 25.000 og herefter i niveauet 25.500.

S&P 500

S&P 500 holder fast i den stigende tendens trods de sidste 9 dages fald. På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret et ”Death-Cross” og Bollingerkanalen er gået i salg. På ugebasis er der fortsat købssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis, men faldet i indekset de sidste par dage har fået kursen til at bryde under det lange glidende gennemsnit på ugebasis, hvilket giver en vis signalforvirring. Faldet i indekset betyder, at de tre indikationsmodeller alle er faldende på ugebasis. RSI er nede i niveauet omkring 58, mens MACD stadig er over 0. Momentum på månedsniveauet er i en faldende tendens og det har stået på siden vinteren. Støtteniveauet omkring 2700 skal helst holde, ellers er næste støtteniveau ved 2650 og herefter ved niveauet 2600, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2800.

Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite er faldet tilbage til støtteniveauet 7400, som også blev testet i maj. Trods tilbagefaldet i indekset så er det inde i en stigende tendens, som nu har stået på siden sommeren 2016. Bollingerkanalen holder fast i sit købssignal, og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7300 som en støttelinie. Faldet i indekset kan ses i Momentum og RSI på ugebasis. RSI er over 60, hvilket indikerer, at indekset fortsat er bullish.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

Japan taber pusten

Det japanske indeks er fortsat i den faldende tendens efter topformation i midten af juni. På dagsniveauet betyder det, at der er etableret salgssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra. De tre indikationsmodeller har alle etableret en topformation, hvilket bekræfter opbremsningen i markedet. Det lange glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” for 4 uger siden.

Topformation i Japan.

Faldet i indekset betyder, at det lange glidende gennemsnit bliver testet som en støttelinie. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i køb, men brud af niveauet 22.300 vil ændre signalet i Bollingerkanalen, mens der først sker en signal ændring ved brud af niveauet 21.200. Momentum på månedsbasis peger fortsat nedaf.
Strategi: Hold på japanske aktier.

OMX Stockholm 30 tester støtteniveauet 1520 onsdag og har siden rettet sig og handles nu i niveauet over 1540. Faldet har dog ændret signalet på dagsniveauet, som nu er i salg i Bollingerkanalen. På ugebasis er der divergens mellem Parabolic og Bollingerkanalen på ugebasis, idet førstnævnte er gået i salg, mens sidstnævnte først er i køb og kursen skal under 1540, hvor den nedre støttelinie ligger.

Hold støtteniveauet i S30.

Momentum på månedsniveauet har været i en faldende tendens siden februar 2017.
Strategi: Hold på de svenske aktier.

MTG B holder fast i den stigende tendens efter en mindre korrektion i marts og april, hvor aktien faldt fra 390 til 330, men siden har aktiekursen rettet sig og nu handles den i niveauet 370-380. Stigningen betyder, at der er etableret et ”Golden Cross” på ugebasis og signalmodellerne siden slutningen af maj/begyndelse af juni har været i køb. Den positive tendens er i MACD, Momentum og RSI på ugebasis.

MTG i stigende tendens.

Den samme positive tendens ses i Momentum på månedsniveauet, som har etableret en bundformation og stiger. Nærmeste modstandsniveau er ved 390, som også blev testet i januar/februar. Bryder kursen igennem det modstandsniveau, så er næste modstandsniveau ved 440 og herefter i niveauet 495. Anbefaler køb på det nuværende niveau.

I salg på ugebasis.

Frankfurt Dax er faldet tilbage til støtteniveauet 12200 og har nu været i en faldende tendens siden midten af juni. Faldet har udløst salgssignal i signalmodellerne Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Det har fået de 3 indikationsmodeller til at etablerer en topformation og de er alle i en faldende tendens. Den samme faldende tendens kan man se i Momentum på månedsbasis. Nærmeste støtteniveau er ved 11.800, mens nærmeste modstandsniveau er ved 13.800.
Strategi: Ændre til hold på tyske aktier.

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er Ørsted, IC Group og Bang & Olufsen
Ørsted har testet det lange glidende gennemsnit, som ligger i niveauet 380 og holder tendensen, ser det ud til at have klaret det som en støttelinie. Der er divergens mellem Momentum og RSI på ugebasis, idet RSI har etableret en bundformation på ugebasis og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra og bekræfter en begyndende positiv tendens.

Ørsted med støttelinie.

Bollinerkanalen er i salg på ugebasis og går først i køb på ugebasis og når kursen er over niveauet 410. Nærmeste modstandsniveau er 420 og herefter i niveauet 450. Fastholder køb på aktien og selskabet i porteføljen.

IC Group holder fast i den stigende tendens, som blev etableret i slutningen af april. Stigningen fik Bollingerkanalen til at gå i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af maj. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 75.

IC Group på ugebasis.

Nærmeste modstandsniveau er 170 og herefter 175 og igen ved 180, mens nærmeste støtteniveau er ved 150-155. Den spekulative investor samle op i aktien på det nuværende niveau.

Bang & Olufsen har været i en faldende tendens siden januar, hvor aktien toppede i niveauet 185-190 og nu handles aktien i niveauet 135-138. Faldet betyder, at der blev etableret et ”Death Cross” i midten af maj. Signalmodellerne har været i salg de sidste 2-3 måneder. Den faldende tendens i aktiekursen har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Bang og Olufsen

Faldet i aktiekursen har ligeledes trukket ned i Momentum på månedsniveauet, hvilket bekræfter, at hastigheden er gået ud aktien. Støtteniveauet 135 har tidligere været testet og hvis niveauet ikke holder, så er næste støtteniveau 120, mens nærmeste modstandsniveau er ved 160 og herefter i niveauet 170-175. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken.

Guldet fortsætter den faldende tendens

Guldet fortsætter den faldende tendens og har nu ramt niveauet 1250 og dermed har man ramt niveauet fra december 2017. Faldet har trukket ned i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 20. Signalmodellerne er alle i salg og det indikerer, at man skal afvente udviklingen i guldet.

EUR/USD: Bevæger sig vandret i niveauet 1,16-1,17 og det har stået på siden starten af måneden.

SEK/DKK: Er igen faldet tilbage og har nu ramt niveauet 71,5 og det er samme niveau, som blev testet i april. Nærmeste støtteniveau er ved 70, mens nærmeste modstandsniveau er ved 72,5.

Metalvaremarkedet: Er overordnet i en faldende tendens. Det er kun bly og nikkel, som bevæger sig vandret, mens de øvrige industrimetaller er i en faldende tendens.

Landbrugsmarkedet: Er fortsat i en faldende tendens i flere kornsorter, mens der er en positiv tendens i sukker og mælke futures.

Oleirpisen.

Brent Spot stiger igen og nærmer sig en test af modstandsniveauet 80, som blev testet i midten af maj. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er faldende, mens der er en stigende tendens i RSI og Momentum på ugebasis. Bryder kursen igennem 80, er næste modstandsniveau ved niveauet 85-86.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.