EXIT?

BørsUdsigten: Støtteniveauer Brudt! Vi Tester Trendens Styrke!

 

Wall Street lukkede onsdag lavere med fald på mellem 0,4 pct. og 0,5 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres lavere med fald på mellem 0,3 pct. og 1,6 pct. til morgen, torsdag. (ikke lukkenoteringer).

De europæiske aktier lukkede med fald på mellem 0,3 pct. og 0,8 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 0,3 pct. og 0,6 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,1 pct. til 0,3 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, torsdag.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede onsdag med et fald på 0,4 pct. (11,42 point) i indeks 3.108,46.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.108), ligger vi fortsat i en flot bekræftet sekundært stigende trendkanal, på trods at opbremsningen og det lille spekulative salgssignal. Brud af 3.107 niveauet udløser salgssignal både tertiært som sekundært. (Testes NU)

Gappet mellem 3.097 niveauet og 3.105 niveauet, er blevet lukket helt som forventet.

Efter den nye tangering af All Time High, forventer BørsUdsigten fortsat en videre bevægelse op imod 3.300 niveauet, naturligvis med konsolideringer hen af vejen.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 3.081 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud 3.107 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.948 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.107 niveauet. Strategi: Køb

Der er ikke længere tale om “A Perfect Bull“, da USD er dog gået i salg på den korte bane.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede onsdag med et fald på 1,4 pct. (15,50 point) i 1.085,50.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, viste svagheden sig, og der blev udløst et rent salgssignal ved bruddet af 1.099 niveauet. Det indikerer mindst en opbremsning

Efter bruddet af ATH i 1.060 niveauet, ser BørsUdsigten fortsat et prisobjektiv på 1.150 niveauet, efter en eller flere konsolideringer.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.099 niveauet (købt i 1.083 niveauet). Genkøb ved brud af 1.101 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.091 niveauet. (købt i 1.050 niveauet). Genkøb ved brud af 1.108 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – minus 0,8 pct. (14 point) i indeks 1.729 – blev salgssignalet ved udbruddet af den tertiære konsolidering ved bruddet af 1.763 niveauet, og bekræftet ved et nyt, nu sekundært salgssignal, i 1.733 niveauet. Bruddet af 1.733 niveauet betyder EXIT af svenske aktier på kort og mellemlang sigt!

Der er tale om en test af trendens styrke!

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.763 niveauet (købt i 1.749 niveauet). Genkøb ved brud af 1.743 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.733 niveauet (købt i 1.635 niveauet). Genkiøb ved brud af 1.773 niveauet. Strategi: Sælg. (ændret)

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – minus 0,5 pct. (63 point) i indeks 13.158 – blev vores inside reversal bekræftet med en lavere lukning. Det lagde pres på på bundlinien i 13.135 niveauet. Bekræftet brud vil udløse et rent salgssignal og EXIT både sekundært, som tertiært. Der er fortsat tale om en sidelæns konsolidering med en toplinie i 13.295 niveauet og en bundlinie i 13.135 niveauet. Jo længere tid konsolideringen tager, jo større bevægelse kan forventes. Udbrud SKAL følges!

BørsUdsigten vurderer, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet. (All time high 13.583 niveauet (jan 2018).

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.947 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.135 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 12.473 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.135 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,748) til morgen, torsdag, ligner det fra morgenen en konsolidering og et lille vendesignal på vores candlelight vurdering. Der er fortsat tale om en konsolidering og en test af støtten i 6,74 niveauet. Normalt er der tale om en positiv fortsættelses formation efter en test af BørsUdsigtens støtteniveau – tidligere modstand i 6,74 niveauet.

Umiddelbart vurderer BørsUdsigten at vi kan få et tilbageslag ned mod 6,74 niveauet, hvilket vi også har fået. Brud af 6,69 niveauet udløser EXIT.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 6,785 niveauet (købt i 6,71 niveauet). Genkøb ved brud af 6,755 niveauet. (Testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,745 (solgt i 6,79 niveauet). Stop loss ved brud af 6,74 niveauet. (Testes NU). Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (62,30 USD) til morgen, torsdag, fik vi en bounce fra et falsk salgssignal. Der skete et brud af bundlinien af den sekundær kileformation i den sekundære stigende trendkanal. Brud af toplinien i 63,30 niveauet udløser et rent købesignal. Vores candlelight signal er et vendesignal, og et brud af 62,3 niveauet er et meget stærkt købesignal.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 62,5 niveauet (købt i 60,5 niveauet). Genkøb ved brud af 62,3 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 60 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 61 niveauet. Strategi: Køb.

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.Rådet. All rights reserved.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.