Er der dækket op til en overraskelse?

Det seneste kvartalsregnskab viste en fremgang i omsætningen i 3 kvartal på 26,2 pct. EBIT marginen faldet dog tilbage fra 9,3 pct. til 7,2 pct. Indtjeningen pr aktie fra kvartalet var på 1,84 mod 2,16 i samme kvartal sidste år. På årsbasis er indtjeningen pr. aktie på 2,97 mod året før på 1,43. Det sidste kvartal er vigtigt, da det indeholder julen og nytår og det bliver interessant at se, om der er solgt produkter med en højere indtjeningsbidrag og det kan løfte marginerne. Selskabet fremlægger regnskab på tirsdag.

Teknisk er der etableret et salgssignal i Duni for 4 dage siden på dagniveauet i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit etablerede et Death Cross for 7 dage siden.

På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og den nedre kanallinie ligger i niveauet 86,6 og bliver den brudt, skifter signalet i modellen fra køb til salg.

De glidende gennemsnit på 8 og 24 uge etablerede et købssignal i midten af december. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 83 som en støttelinie.

Kursen på Duni-aktien har bevæget sig vandret i niveauet 81-96 og det har stået på siden midten af oktober. Den vandrette formation har fået de tre indikationsmodeller til af falde tilbage på ugebasis. RSI er under 40. MACD er fortsat over middelværdien over 0. Momentum er ligeledes i en faldende tendens.

Der er støtte i niveauet 81 og herefter i niveauet 70, mens der er modstand i niveauet 102 og herefter i niveauet 120. En spekulativ position for et overraskende regnskab på tirsdag.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.