Er bunden fundet?

Det tyske superbrand Volkswagen fortsætter den faldende tendens. Man skal generelt holde sig fra bilproducenten i den kommende tid, da man ikke kender omfanget af skandalen endnu.

Gode nyheder fra flere af medicinal-aktierne. Novo Nordisk har modtaget de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af lanceringen af Tresiba, hvilket er positivt for den fremtidige indtjening for Novo Nordisk.

Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet  360-400 siden juni, mens den langsigtede trend fortsat er stigende. RSI har ramt niveauet 23, hvilket er det laveste niveau siden 2008, hvor RSI var i 18. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Parabolic er i salg og Bollingerkanalen er i køb. Momentum er svagt stigende og brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Det indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Endvidere kom Alk-Abello med en positiv nyhed om, at deres japanske partner Torii har fået godkendt tabletvaccine mod husstøvmideallergi i Japan. Det betyder, at selskabet opjusterer forventningerne til EBITA fra 250-300 mio. kr. til 350-400 mio. kr. Teknisk har aktien etableret et nyt købssignal på dagsniveauet i blandt andet Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er tæt på et ”Golden Cross”. Der er etableret en bundformation i Momentum og RSI på ugebasis, hvilket giver en positiv indikation for en test af niveauet 850-860. Bliver modstandsniveauet brudt, er næste modstandsniveau ved 950. Anbefaler køb på niveauet.

Lundbeck blev torsdag opjusteret af et amerikansk finanshus, hvilket fik aktien til at stige med 5,5 pct. Teknisk har de tre indikationsmodeller etableret en topformation på ugebasis. RSI er faldet under af det overkøbte niveau og handles nu i neutral zone. Nærmeste støtteniveau er ved 170, mens nærmeste modstandsniveau er ved 210-215, som var en top i slutningen af august. Momentum på månedsniveauet fortsætter den stigende tendens, hvilket er positivt.

Bang & Olufsen viste i selskabets første kvartalsregnskab onsdag en fremgang i omsætningen og bundlinien. Omsætningen gik fra 434 mio. kr. i 1. kvartal sidste år til 506 mio. kr. og EBIT gik fra -171 mio. kr. til -105 mio. kr. Aktien bevæger sig vandret i niveauet 42-46. Der er fortsat en faldende tendens i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Bryder kursen igennem 45, etableres der et nyt købssignal i Bollingerkanalen. Selskabet selv mener, at de i den kommende uge vil lancere et nyt produkt, der bliver en game changer.

Den kommende uge byder på regnskab fra Tryg, der kommer fredag den 9/10 og så er sæsonen i gang for 3. kvartals regnskaberne. Næste runde bliver den 21/10, hvor Chr. Hansen, Expedit og Ringkjøbing Landbobank kommer med regnskab.

Tryg-aktien har været i en faldende tendens siden toppen i slutningen af marts og har givet et negativt afkast på 6 pct. Aktien har fundet støtte i niveauet 130. Der er en positiv tendens i MACD på ugebasis. Bryder kursen igennem 135, så er der en mulig trendvending i gang,

Ringkjøbing Landbobank er steget over 30 pct. i år, men de seneste 4 måneder har aktien bevæget sig vandret i niveauet 1480-1560.

C20-indekset på ugebasis
C20-indekset på ugebasis

C20 bevæger sig fortsat vandret i niveauet omkring  950, og det betyder, at RSI er faldet tilbage på ugebasis og modellen har ramt niveauet 41. RSI-modellen er nede i det nærheden af det oversolgte niveau, hvilket indikerer et svagt indeks.

De glidende gennemsnit på ugebasis etablerede ”Death Cross” for 3 uger siden og Bollingerkanalen er i salg på 7 uge. Momentum på ugebasis er ligeledes i en faldende tendens og har været det siden slutningen af april, hvor modellen toppede, mens markedet først etablerede sin top i slutningen af juli.

Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 1000 og nærmeste støtteniveau er ved 900. Momentum på månedsniveauet er fortsat i en faldende tendens, så afvent med de helt store opkøb.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.