Ender året i plus?

Mandag var der fokus på SAS, da de i weekenden annoncerede, at en amerikansk investor havde givet tilsagn om 700 mio. dollars i lån. Det fik aktien til at stige og der er etableret et købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. RSI har ramt 49. Flyselskaber er svære at styre i porteføljen.

Tivoli meddelte mandag, at man opjusterer forventningerne, hvilket var tredje gang i år. Det varme vejr har ikke skræmt gæsterne væk. Teknisk har aktien bevæget sig vandret i niveauet 800-900. Opjusteringen betyder, at der er etableret et nyt købssignal i Bollingerkanalen. RSI har ramt 40 og den model skal helst være over 50 for at signalet er stærkt. MACD er også under 0. Afvent udviklingen.

Tirsdag var der nedjusteringer fra Demant, hvilket sendte aktien ned med 7,2 pct. Endvidere nedjusterer den schweiziske konkurrent Sonova og aktien tabte 13 pct. Nedjusteringerne skyldes dyre omkostninger til fragt og det er svært at skaffe komponenter. Branchen bliver interessant igen om 3-4 måneder. Demant er brudt ud af kileformation og bekræfter dermed salgssignal, der blev etableret i maj. Det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger over kursudviklingen. RSI er under 40. MACD er under 0. Afvent hele sektoren.
I den anden ende trækker DFDS, der opjusterer forventningerne grundet øget passagertrafik. Samlet er passagertrafik dog ikke oppe på niveauet for 2019 eller før Covid-19.
Teknisk har DFDS etableret et købssignal på ugebasis i Bollingerkanalen, mens de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross i løbet af 2-3 uger. RSI er over 70 og MACD er over 0. Der er en positiv tendens i Momentum på ugebasis.

Onsdag fortsatte regnskabsstrømmen fra Carlsberg, NKT, Matas og Lundbeck. Matas viste en vækst i omsætning og på bundlinien. Endvidere fastholder Matas deres salg på nettet, mens de fysiske butikker oplevede en stigning. Teknisk har aktien været i en sivende tendens fra efteråret, hvor aktien blev handlet i 130. I juli ramte kursen 72,60-76,6 og i dag handles aktien i 83,85. Det korte glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt nedefra, mens det lange glidende gennemsnit i niveauet 87 ligger som en modstandslinie. Stigningen onsdag har fået Bollingerkanalen på ugebasis til at gå i køb. RSI er over 50 og Momentum er stigende. MACD er stadig under 0. Aktien kommer med på kandidatbænken.

Torsdag var der regnskab fra GN Store Nord som nedjusterer forventningerne grundet dyr transport og manglende efterspørgsel.
Teknisk har aktien etableret en bundformation og kursen bevæger sig vandret i niveauet 220-260. Bollingerkanalen er gået i salg på ugebasis og det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger over kursudviklingen. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller, så aktien ser ikke interessant ud på niveauet.

Omvendt var der flotte regnskaber fra D/S Norden og Torm, hvilket fik aktierne til at stige over 5 pct. D/S Norden betaler et ekstraordinært udbytte i dag fredag på 30 kr. Der er købssignal i alle modeller på ugebasis. Man kan bruge fredagens tilbagefald til opsamling. RSI er oppe over 80 og MACD er over 0. Momentum er ligeledes i en stigende tendens, hvilket bekræfter den positive udvikling. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Regnskaber i den kommende uge: onsdag er det Bavarian Nordic, Columbus, Danske Andelskassers Bank, EAC Invest, Firstfarms, Fynske Bank, Møns Bank, Newcap Holding, Parken, Penneo, Rockwool, Sanistål, Scandinavian Tobacco Group samt Sydbank.
Torsdag er det Ambu, Aquaporin, Gabriel Holding, Green Hydrogen Systems, MT Højgaard Holding, Nordfyns Bank, Skako samt cBrain.
Fredag slutter af med SP Group samt Scandinavian Brake Systems.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1700-1800. Der er købssignal i Bollingerkanalen på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i denne uge. Forventer at niveauet 1700 skal testes for at bekræfte signalet. Der er divergens mellem RSI og Momentum på ugebasis, idet RSI er stigende og har ramt 65, mens Momentum på ugebasis har etableret en topformation. MACD er fortsat over 0. Modellerne siger køb.

DK Portefølje
Købssignalet er forsvundet i Lundbeck og vi sælger aktien. Rockwool har nedjusteret, og vi tager aktien ud af porteføljen med en lille gevinst. SimCorp er på salgslisten efter brud af stop-loss. cBrain opjusterer igen den 17/8, men det får ikke aktiekursen til at rykke sig. Vi fastholder cBrain i porteføljen.

Nordisk portefølje
Tager Nibe og Eolus Vind med i porteføljen. Hæver stop-loss på New Wave.

Stigende renter – er der plads til det?
Antallet af nytilmeldt ledige blev på 250.000 og der var forventet 252.000. Endvidere var referatet fra FED dueagtigt, hvilket fik markedet til at stige.

Regnskaber i den kommende uge: Nvidia, salesforce, Medtronic, JD.com, Dollar General, Snowflake, Palo Alto, Autodesk Marvell Technology, Dell Technologies samt Zoom Video Com.

S&P 500 holder fast i købssignalet både på dags- og ugeniveauet i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit på 8 og 24 dage etablerede et Golden Cross i begyndelsen af juli. På ugebasis er de glidende gennemsnit blevet brudt nedefra og holder tendensen, bliver der etableret et Golden Cross i løbet af 1-2 uger. RSI har ramt 68 og MACD er over 0.
Den faldende tendens er ikke brudt igennem endnu, hvis man bruger toppen fra januar, men det er den, hvis man bruger toppen fra april.
Nærmeste støtteniveau er ved 4100 og herefter i niveauet 4000, mens der er modstand i niveauet 4400 og herefter i niveauet 4500.

Nasdaq Composite er ligeledes i en stigende tendens, og der er etableret købssignal i Bollingerkanalen både på dags- og ugeniveauet.
RSI har ramt 69 og MACD er over 0. Momentum på ugebasis har været i en stigende tendens siden begyndelsen af juli og er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen i slutningen af juli.
Nærmeste støtteniveau er ved 12.000 og herefter i niveauet 11.000, mens der er modstand i niveauet 13.500 og herefter i niveauet 14.500.
Strategi: Der er etableret købssignal på det amerikanske marked.

Nikkei fortsætter op
Det japanske marked fortsætter den stigende tendens. Købssignalerne blev etableret i midten af juli i henholdsvis Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage. På ugebasis er der ligeledes køb i de fleste modeller. RSI er over 60 og MACD er over 0. Der er ligeledes en stigende tendens i Momentum på ugebasis.


Modstandsniveauet 29.000 bliver testet og næste modstandsniveau er ved 30.000, mens der er støtte i niveauet 26.000 og herefter i niveauet 27.000
Strategi: Ændre til hold fra køb på Japanske aktier.

OMX Stockholm 30 holder fast i den stigende tendens og købssignalerne fra midten af sommerferien bliver stadig fastholdt. På ugebasis holder købssignalerne fra slutningen af juli.
Der er en positiv tendens i RSI på ugebasis og modellen har ramt 58. MACD er over 0. Men Momentum har etableret en topformation.


Nærmeste modstandsniveau er ved 2.080-2.100 og herefter i niveauet 2.200, mens der er støtte i niveauet 1850 og herefter i niveauet 1800.
Strategi: Køb på svenske aktier.

Er der en bund ved kurs 20 i Cloetta? Aktien har været i en faldende tendens, og i august/september var kursen i niveauet 30. I denne uge handles aktien i niveauet omkring 20. Der er salgssignal i Bollingerkanalen både på dags -og ugeniveauet. Det lange glidende gennemsnit ligger både på dags- og ugeniveauet over kursudviklingen, hvilket giver et negativt billede.

Men der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er gået fra 10 til 30 de seneste par uger. MACD er fortsat under 0 men i en stigende tendens. Momentum på ugebasis er ligeledes i en stigende tendens.
Nærmeste modstandsniveau er ved 25 og herefter i niveauet 30, mens der er støtte i niveauet 18 og herefter i niveauet 16. Afvent udviklingen.

Frankfurt DAX holder fast i købssignalerne på dagsniveauet. De glidende gennemsnit har etableret et Golden Cross i midten af juli og det lange glidende gennemsnit lige i niveauet 13.500 som en støttelinie.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 uger er blevet brudt nedefra.
Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI stiger og har ramt 48. MACD er fortsat under 0. Momentum har etableret en topformation på ugebasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 14.000 og herefter i niveauet 15.000, mens der er støtte i niveauet 13.000 og herefter 12.500.
Strategi: Signalerne siger køb det tyske marked.

Teknisk kommentar til Scandinavian Tobacco Group
Scandinavian Tobacco Group bevæger sig vandret i niveauet 130-150. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit lige side om side hvilket giver et uklart signal i modellen.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen som blev etablerede for 1 uge siden. De glidende gennemsnit på 8 og 24 uger indikerer afvent udviklingen.

Den svagt stigende tendens i aktiekurs kan ses i RSI som er gået fra 20 til 45 på 3 uger. Momentum har etablerede en bundformation og stiger. MACD er ligeledes etablerede en bundformation.
Nærmest modstandsniveau 155 og herefter i niveauet 165 mens der er støtte i niveauet 130 og herefter i niveauet 125. Afvent udviklingen.

Olie stabiliserer sig i niveauet
Guldet har tabt Momentum i ugens løb der er gået. Det betyder, at der fortsat er salg i guldet. RSI er faldet tilbage, mens Momentum holder fast i den stigende tendens.

SEK/DKK: har tabt Momentum i ugens løb og RSI er faldet under 50. Bliver støtteniveauet 70 brudt, så er næste støtteniveau ved 69.

Metalmarkedet: Aluminiums kurs bevæger sig vandret i niveauet 2.400-2.500, mens den stigende tendens i kobber er stoppet op og er faldet lidt tilbage. Den samme tendens ses i zink, bly og nikkel.

Landbrugsmarkedet: Den seneste afgrøderapport fra USA´s landbrugsministerium viser øgede forsyninger, men samtidig stiger forbruget også så slutlagerne stiger ikke. Det er hovedsageligt USA, Rusland, Australien og Kina der har øget produktionen af hvede, mens der har været et fald i Indien og EU.
Produktion af oliefrø stiger og forventningerne til slutlagerne, hvilket skulle medfører en mindre prisfald i fremtiden.

Brent Spot faldt tilbage mandag grundet svage tal fra Kina. Olieprisen har etableret et salgssignal i flere modeller på ugebasis. RSI er kommet under 20 og MACD er under 0. Momentum er fortsat i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 90 og herefter er det i niveauet 85-86, mens nærmeste modstandsniveau er ved 100 og herefter i niveauet 108 -110.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.