DHAZ Notering

BørsUdsigten: Flere Salgssignaler! Bunden ud af Olie!

 

Wall Street lukkede torsdag lavere – efter en uforandret åbning – med fald på mellem 0,5 pct. og 3,0 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Europa lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,1 pct. og 1,2 pct. for de tre toneangivne index (FTSE100, DAX30, og CAC40) BørsUdsigten har valgt at følge.

De asiatiske børser noteres med fald på mellem 0,6 pct. og 1,9 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier ses åbne med fald på mellem 0,2 pct. og 0,7 pct., når vi lægger morgenens handel med indexfutures til grund.

Wall Street indikeres at åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

De danske aktier ved C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen, fredag.

 

Renten styrer igen!

Renten er et udtryk for inflation, og Jerome Powell benægtede ikke, at det var tilfældet.

Ser BørsUdsigten peger der globale inflationsudsigter op. Et voksende forbrug, bedre udvikling i de traditionelle, cykliske virksomheder, samt pengeudpumpningen vil sætte inflationen i vejret, og dermed renterne, og råvarepriserne vil også få et stærk en stærk.

Det betyder, at andre faktorer kommer ind i din investeringsbeslutning.

 

S&P500 – Strategi og Vurdering 

Ser vi på dagschartet for S&P500 – minus 1,5 pct. (59 point) i 3.915, er der tale om et brud af støttelinien i 3.945 niveauet efter første advarsel ved bruddet af den tertiært stigende trend.

BørsUdsigten’s gamle målzone i 4.000 niveauet er ved at være nået – og vi må sætte os nye mål, i dette tilfælde 4.300 niveauet.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten Hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.945 niveauet. (købt i 3.820 niveauet). Genkøb ved brud af 3.950 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af i 3.878 niveauet (solgt i 3.867 niveauet). Stop loss ved brud af 3.859 niveauet. Strategi: Køb

Tjek USD og Rente strategi! 

 

S&P500: Dagschart

 

Nikkei225 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på Nikkei225 (minus 1,4 pct. (425 point) i 29.792 – handles fortsat) er der tale om et brud af den stigende tertiære trend. Det udløser salgssignal ved brud af 29.925 niveauet.

Tertiært/spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 29.925 niveauet. (købt i 29.200 niveauet). Genkøb ved brud af 29.720 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 29.485 niveauet (solgt i 29.189 niveauet). Stop loss ved brud af 29.064 niveauet. Strategi: Køb

NB! Da de asiatiske indeks fortsat handles efter, at denne vurdering er skrevet, kan der være nye signaler – og signalerne er ikke bekræftede!

 

Nikkei225: Dagschart

 

Shanghai Composite – Strategi og Vurdering

Ser vi på dagschartet for Shanghai indekset (minus 2,1 pct. (73 point) i 3.391 – (handles i skrivende stund, hvorfor tolkningen af signalerne kan ændres), er der tale om et udbrud gennem bundlinien i 3.420 niveauet. Den tertiære toplinie i konsolidering i 3.455 niveauet afviste. Bruddet af den faldende sekundære trend indikerer mindst en opbremsning.

Der er tale om et lille “death cross” (24 dages gl. gns. bryder det 50 dgs ditto), hvilket betyder at der overordnet er tale om en negativ trend.

Tertiært har BørsUdsigten solgt / udløst stop loss ved bruddet af 3.420 niveauet (købt i 3.420 niveauet). Genkøb ved brud af 3.420 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 3.577 niveauet (købt i 3.558 niveauet). Genkøb ved brud af 3.517 niveauet. Strategi: Sælg

 

Shanghai Composite: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for OMXC20 – plus 0,2 pct. (3 point) i indeks 1.440 – er der tale om en negativ trend i 1.453 niveauet, og udløsning af et tertiært salgssignal.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst en lang position ved bruddet af 1.453 niveauet (købt i 1.377 niveauet). Genkøb ved brud af 1.463 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.449 niveauet (solgt i 1.475 niveauet). Stop loss ved bruddet af 1.369 niveauet. Strategi: Køb

 

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi & Vurdering

Ser vi på dagschartet for S30, lukkede indekset i plus 0,3 pct. (7 point) i indeks 2.180 niveauet, er der tale om en sidelæns konsolidering med en bundlinie i 2.172 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.055 niveauet (solgt i 2.055 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.172 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.880 niveauet (solgt i 1.880 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.083 niveauet. Strategi: Køb 

 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi & Vurdering 

Ser BørsUdsigten på dagschartet for DAX30 (plus 1,2 pct. (179 point) i indeks 14.776), er der tale om en Der Höchste Aller Zeiten (DHAZ/ATH) notering, og dermed udløsning af  et nyt købesignal efter bruddet af den tertiære toplinie i 14.575 niveauet. Salgssignal ved brud af 14.675 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position 14.575 niveauet (solgt i 14.530 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.675 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 14.060 niveauet (solgt i 13.813 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 14.181 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

10årig Treasury Bond – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for den 10årige amerikanske statsobligation (1,693 pct.) er der tale om et brud af toplinien i konsolideringen i 1,6 niveauet. Det udløser nyt købesignal / bekræftelse af det gamle, og dermed en indikation på yderligere stigninger i renten (fald i obligationerne)

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,638 niveauet solgt i 1,605 pct.). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,66 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten købt i 0,93 pct. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1,326 niveauet. Strategi: Køb

Husk! Når renten stiger falder obligationerne (aktivet). 

10 årig amerikansk statsobligation: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi & Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK (6,237) til morgen, fredag, er der tale om et brud af den sidelæns konsolidering i 6,233 niveauet.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 6,233 niveauet (købt i 6,235 niveauet). Genkøb ved brud af 6,245 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position i 6,22 niveauet (Solgt i 6,1375 niveauet). Stop loss ved bekræftet brud af 6,188 niveauet. Strategi: Køb

Chartet indikerer, at man skal lukke sine spekulative USD positioner.

 

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent

Ser BørsUdsigten på dagschartet for UK Brent (63) til morgen, fredag, er der tale om et brud af bundlinien i konsolideringen i 67 niveauet. Det udløser et rent salgssignal.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten udløst stop loss (solgt) en lang position ved bruddet af 67 niveauet (købt i 68,3 niveauet). Genkøb ved brud af 67,75 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 66,3 niveauet (købt i 42,1 niveauet). Genkøb ved brud af 66 niveauet. Strategi: SÆLG (ændret)

 

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com.

 

NB! Grunden til at BørsUdsigten vælger OMXC20 i stedet for OMXC25CAP– skyldes at det er det eneste chart – der ikke er manipuleret! Alle CAP index er manipulered (vægtet), og derfor er det kun de store investorer (med de store regnemaskiner), der kan får det rigtige resultat når man bruger CAP index til at handle på. De store investorer har derfor en fordel. Endvidere giver CAP indexene ikke det korrekte billede af likviditeten i markedet på grund af vægtningen. Ingen andre aktiemarkeder benytter Capindex som hovedindeks, selvom de har liges så store selskaber – vægtet – som Novo Nordisk. Eksempelvis udgør værdien af FAANG aktierne på S&P500 ca. 30 pct. af den samlede værdi.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.