Det går da meget godt

På trods af lidt opbremsning i detailsalget så falder arbejdsløsheden fortsat i flere lande, hvilket viser, at der er travlt i flere brancher som byggeriet og renovering samt fremstilling af biler og computer. Udfordringen for de sidste områder er komponenter.

Mandag var der fart på Bavarian Nordic, Orphazyme og Matas. Bavarian Nordic-aktien stiger, da de går videre med deres boostervaccine mod coronavirus i fase 2 med 150 raske personer. Endvidere vil EU støtte projektet med 108 mio. euro, hvilket er med til et fjerne usikkerheden om finansiering af projektet. Teknisk har aktien etableret en bundformation i juli i niveauet 235-240 og mandag lukkede aktien i 313,4. Der er en positiv tendens i både MACD, Momentum og RSI på ugebasis. RSI har ramt 80 på ugebasis. Der er en positiv tendens i Momentum på månedsbasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 360 og i niveauet 380. Den positive udvikling er fortsat tirsdag

Tirsdag var der endvidere fokus på HusCompagniet, som har fortsat den stigende tendens, efter EQT har solgt deres aktier i selskabet.

Novo Nordisk er steget med 12,7 pct. i august. Der har været fart på aktien siden april, hvor aktien blev handlet i niveauet 450 og onsdag lukkede aktien i 653,8. Der er købssignal i alle modeller på ugebasis. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” allerede ved årsskiftet. RSI er faldet tilbage 85 efter at have testet 95. Momentum på månedsbasis er i en stigende tendens og nærmeste modstandsniveau er ved 695 og herefter i niveauet 725.

Alm. Brands hovedaktionær Foreningen Alm. Brand af 1792 solgte onsdag 21 mio. aktier med en rabat på 7,8 pct. til en række institutionelle investorer, da man ikke havde råd til at være med i kapitaludvidelsen i forbindelse med købet af Codan. Alm. Brand-aktien faldt tilbage fra kurs 76-78 i april til 46-48 i august. Der er 2 ”gaps” i grafen på dagsniveauet. Det første er i niveauet 72,5-77,1 og herefter i niveauet 62,4-62,8. De første købsignaler på dagsniveauet er dukket op. Det korte glidende gennemsnit er blevet nedefra og Bollingerkanalen har etableret sit første købssignal på ugebasis efter 17 uger i salg. Den stigende tendens i aktiekursen trækker op i Momentum, MACD og RSI på ugebasis. Momentum på månedsbasis har etableret en bundformation. Nærmeste modstandsniveau er ved 65 og nærmeste støtteniveau er ved 40. Aktien ser interessant ud.

Torsdag var det de mindre aktier, som løb med opmærksomheden: cBrain, North Media og Per Aarsleff.
I denne uge kommer der en række regnskaber fra danske virksomheder: Tirsdag er der regnskab fra Orphazyme og German High Street Properties. Onsdag er der Nilfisk Holding.

C25 på ugebasis.

C25-indekset holder fast i den stigende tendens og der er købssignal i Bollingerkanalen. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i marts og det lange glidende gennemsnit har klaret det som en støttelinie i hele perioden.
På ugebasis er der købssignal i Bollingerkanalen og det har stået på siden slutningen af april. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” ved månedsskiftet maj/juni. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1825 som en støttelinie.
De tre indikationsmodeller har alle etableret en topformation. RSI har ramt 90 og er derfor faldet tilbage i forhold til sidste uge. Nærmeste modstandsniveau er ved 2125 og herefter i niveauet 2250, mens der er støtte i niveauet 1960 og herefter i niveauet 1920. Der er flere interessante danske aktier i øjeblikket.

DK Portefølje
Afkastet i den danske portefølje år til dato 20,1 pct., mod C25-indekset, som i år til dato har givet et afkast på 18,6 pct. Hæver målkursen og  stop-loss på cBrain. 

Nordisk portefølje

Er der en større korrektion på vej?
Den amerikanske centralbank overvejer at lukke ned for støtteopkøbene af obligationer i første kvartal af 2022, hvilket har været med til at styrke dollaren over for euroen.

Regnskaber i den kommende uge: Broadcom Inc., DocuSign Inc., Chewy Inc., Brown-Forman Cor., Okta Inc., Hormel Foods Corp. samt Nordson Corp.

S&P 500 holder igen fast i den stigende tendens efter en mindre korrektion i sidste uge. Stigningen betyder, at der er etableret købssignal på dagsniveauet igen og købssignalerne på ugebasis bliver fastholdt. Det lange glidende gennemsnit er i niveauet 4250. Den fortsat stigende tendens trækker op i RSI og får MACD til at bevæge sig vandret, mens Momentum fortsat falder på både uge- og månedsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 4400 og herefter i niveauet 4350, mens der er modstand ved niveauet 4600 og herefter i niveauet 4650.

Nasdaq Composite har ligeledes taget en rebound og er handlet op i niveauet 15.000, hvilket har givet købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit på 8 og 24 dage har etableret et ”Golden Cross” i går.
På ugebasis holder modellerne fast i købssignalerne og det lange glidende gennemsnit på 24 uger ligger i niveauet 14.100 som en støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 73 og er i en stigende tendens, mens MACD og Momentum er i en faldende tendens på ugebasis.
Momentum på månedsbasis er ligeledes i en faldende tendens og nærmeste støtteniveau er ved 14.400 og ved niveauet 14.200, mens der er modstand ved 15.200 og ved niveauet 15.400.
Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Bund i det japanske marked?
Det japanske marked har fundet støtte i niveauet 27.000-27.500. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, men Bollingerkanalen er stadig i salg i Bollingerkanalen på dagsniveauet.

På ugebasis er der fortsat salgssignal i Bollingerkanalen og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 28.500 som en modstandslinie. De tre indikationsmodeller på ugebasis er ved at finde en bundformation, men tendensen er ikke brudt for alvor endnu. RSI har ramt 36. Momentum på månedsbasis har endnu ikke fundet en bund, men den faldende tendens er aftagende.
Strategi: Fastholder afventningen.

OMX Stockholm 30 holder fast i den vandrette formation på ugebasis, som blev etableret i midten af juli. På dagsniveauet er der etableret et salgssignal og de glidende gennemsnit er blevet brudt oppefra, hvilket giver et lidt negativt billede af situationen.

2 gaps på dagsniveauet.

På ugebasis er der fortsat købssignal i alle modellerne og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2280 som støttelinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD og Momentum falder. RSI har ramt 75.
Momentum på månedsniveauet er derimod i en stigende tendens og er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra. Nærmeste modstandsniveau er fortsat ved 2425 og i niveauet 2450, men der er støtte i niveauet 2300 og ved 2250.
Strategi: Afvent udviklingen.

Munters Group aktiekurs har bevæget sig vandret i niveauet 71,5-85 og det har stået på siden oktober, På dagsniveauet har de glidende gennemsnit etableret et ”Golden Cross” og Bollingerkanalen på dagsniveauet har ligeledes etableret et nyt købssignal. På ugebasis er der etableret købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra, hvilket er et positivt tegn. Holder tendensen i det glidende gennemsnit, bliver der etableret et ”Golden Cross” i løbet af 2-3 uger.

De tre indikationsmodeller har alle etableret bundformation. RSI har ramt 62, mens MACD fortsat er under 0. Nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 85-87 og bliver det brudt, er næste modstandsniveau ved 100, mens nærmest støtteniveau er ved 77. Køber aktien til porteføljen.

Frankfurt DAX 30 er stadig i salg på dagsniveauet. Bollingerkanalen har nu været i salg i 6 dage og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 15.800 og bliver testet som en støttelinie.

På ugebasis holder købssignalerne fortsat, selvom Bollingerkanalens nedre kanallinie er tæt på kursudviklingen og et fald igennem den nedre linie vil udløse et salgssignal. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 15.500 som en støtte linie.
MACD bevæger sig vandret, mens der er en stigende tendens i Momentum på ugebasis og RSI har ramt 65. Nærmeste modstandsniveau er fortsat 16.000 og herefter i niveauet 16.250, mens der er støtte i niveauet 15.500 og i 15.250.
Strategi: Ændre til køb på det tyske marked.  

 

Teknisk kommentar til 2 aktier 
De 2 aktier er Nilfisk Holding og United International Enterprises.
Nilfisk Holdings aktiekurs har bevæget sig vandret i niveauet 200-240 siden maj. Det betyder, at signalmodellen på dagsniveauet har skiftet signal flere gange. I øjeblikket er der salgssignal i modellerne på dagsniveauet, men et brud af niveauet 230 vil ændre det til køb.

På ugebasis er signalet i Bollingerkanalen skiftet fra køb til salg. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 206-207 som en støttelinie. Den vandrette formation i aktiekursen betyder, at de tre indikationsmodeller har været i en faldende tendens, men der er etableret bundformation i alle tre og RSI har ramt 58. Den samme tendens ses i Momentum på månedsbasis.
Nærmeste modstandsniveau er ved 230-240 og herefter i niveauet 280-290, mens der er støtte i niveauet 200 og herefter i niveauet 180. Aktien ser interessant ud på niveauet og kommer på kandidatbænken.

United International Enterprises (UIE) har kursmæssigt bevæget sig vandret i niveauet 1600-1780 siden begyndelsen af marts, hvilket har givet skiftende signaler både på dags- og ugeniveauet. På ugebasis har Bollingerkanalen etableret nyt købssignal efter 5 uger i salg i juni og juli måned. Den stigende tendens i aktiekursen har fået de glidende gennemsnit til at etablere et ”Golden Cross” i sidste uge.

De tre indikationsmodeller er alle i en stigende tendens. RSI har ramt 59 og MACD er over 0. Momentum på månedsbasis har til gengæld etableret en dobbelt top og er i en faldende tendens. Nærmeste støtteniveau er ved 1600 og herefter 1550-1560. Afvent udviklingen.

Der er ikke brug for guld
Guldet holder fast i niveauet omkring 1780-1800. På dagsniveauet er der etableret et købssignal og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der fortsat salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic-modellen. Der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller. RSI har ramt 60 på ugebasis. Afvent udviklingen.

SEK/DKK: stabiliserer sig omkring 72,5-73. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 73 som en modstandslinie. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI har ramt 48. Forventer at fortsat vil bruge sin valuta til at holde fast i eksporten.

EUR/USD: er ved at etablere en bundformation og der er en stigende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er over 40, mens MACD er under 0. Momentum på månedsbasis er i en faldende tendens endnu.

Metalmarkedet: bevæger sig vandret og konsoliderer sig i deres nuværende niveauer.

Landbrugsmarkedet: Der er fortsat en stigende tendens i kakao, bomuld, orange juice, kaffe og sukker, mens der er en uensartet udvikling for kornafgrøderne, hvor der er en fortsat stigende tendens for havre, mens hvede bevæger sig vandret.

Brent Spot har taget en rebound og handles nu i niveauet 72, som også var tilfældet i midten af august og juli. Stigningen har givet et købssignal i Bollingerkanalen på dagsniveauet, mens der fortsat er salgssignal på ugebasis i de fleste modeller. Afvent køb indenfor olieindustrien.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.