Det er svære tider

Markederne er presset af de mange uoverensstemmelser, der er mellem USA og flere forskellige lande. Kina har nu valgt at sende en delegation afsted til USA, så man kan tale sammen, hvilket giver en lidt bedre stemning i markedet.

Mandag bød på en rebound i Lundbeck, Pandora og Coloplast, mens DFDS fik øretæver for sit tyrkiske rederikøb i foråret.

Coloplast faldt tilbage til støtteniveauet 640 efter kvartalsregnskabet, men er siden steget og handles nu i niveauet 660-680. Stabiliseringen i kursen gør, at der er etableret en bundformation i de tre indikationsmodeller. RSI ramte 60 og er kørt lidt op. Momentum på månedsniveauet holder fast i den positive tendens. Signalmodellerne er i køb og deres nedre støttelinie er i niveauet 625 for Bollingerkanalen og 580 for Parabolic. Aktien ser interessant ud på niveauet.

Mandag bød på to opjusteringer fra henholdsvis Rockwool og Per Aarsleff Holding. Sidstnævnte havde etableret et salgssignal på ugebasis og var i en faldende tendens, men dagens stigning har fået aktien til at gå i køb. Den positive tendens i aktiekursen trækker op i de tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er oppe i 60 på ugebasis. Men hos de glidende gennemsnit ligger det lange glidende gennemsnit over det korte glidende gennemsnit og har etableret en ”Death Cross” og Momentum på månedsniveauet peger fortsat nedaf. Nærmeste støtteniveau er ved 215, mens nærmeste modstandsniveau er ved 250 og herefter i niveauet 265. Brug tilbagefald i aktien til opsamling.

Rockwool holder fast i den stigende og RSI har igen ramt 100 på ugebasis. Der er en faldende tendens Momentum på ugebasis, mens modellen på månedsbasis mister Momentum. Nærmeste støtteniveau er ved 2300, mens nærmeste modstandsniveau er ved 3150. Brug tilbagefald til at samle op.

Torsdag var der regnskab fra blandt andre ISS, Carlsberg og Bavarian Nordic. ISS kunne præsentere et underskud grundet nedskrivninger og opkøb. Teknisk så ISS interessant ud op til regnskabet, men dagens fald på over 5 pct. ødelægger det positive billede og får signalmodellen Parabolic til at gå i salg og det lange glidende gennemsnit bliver testet som støtteniveau. Faldet indikerer, at man bør afvente udviklingen for at se, om 2. halvår bliver som forventet.

Carlsberg leverer et regnskab, der viser en mindre tilbagegang i omsætningen, mens bundlinien viser en stigning. Det er hovedsageligt Østeuropa og Asien, der har vist fremgang, mens Vesteuropa oplevede et fald i omsætningen. Teknisk ??

SimCorp holder fast i den stigende tendens og har nu ramt niveauet 550-570. Men trods den stigende tendens i aktiekursen, så er RSI og Momentum faldet tilbage. RSI har ramt niveauet 65. Nærmeste støtteniveau er ved 540 og herefter i niveauet 500. Anbefaler af man afventer regnskabet.

Alm. Brand bevæger sig vandret i niveauet omkring 64-66. Efter en måned i salg er aktien gået i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis. Momentum på ugebasis bevæger sig vandret i niveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 62 og nærmeste modstandsniveau er ved 72. Afvent regnskabet.

De danske regnskaber i den kommende uge: Tirsdag er det Brdr. Hartmann, Jyske Bank, Netcompanys samt UIE. Onsdag er det GN Store Nord, Matas, SP Group samt Salling Bank og Vestjysk Bank. Torsdag er det Alm. Brand, Ambu, Columbus, FirstFarms, Jeudan, SimCorp og cBrain. Fredag slutter af med A&O Johansen samt Rockwool.

C25 på ugebasis.

C25-indekset har stabiliseret sig i niveauet omkring 1180 efter to uger med fald. Faldet har trukket ned i de tre indikationmodeller på ugebasis. RSI har ramt niveauet 45. Købssignalet i Bollingerkanalen er fortsat intakt og det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 1170 som en støttelinie. Afvent udviklingen.

 

DK portefølje
Hæver stop-loss på Hartmann, Carlsberg og Ørestad. Hæver målkursen og stop-loss for Coloplast.

Nordisk portefølje

 

Bliver det til en dobbelt top i S&P?

Torsdagens nøgletal var blandede, idet der var et fald påbegyndt i juli og Philadelhia faldt lidt tilbage, mens antallet af nytilmeldte ledige overraskede positivt.

Walmart opjusterer forventningerne til årets resultat og resultat pr. aktie ramte 1,29 dollar mod forventede 1,22 dollar.

I den kommende uge er der regnskab fra Alibaba, Medtronic, Lowe´s Companies, TJX, VMware, Estee Laurder Com., samt Target.

Dow Jones Industrial Average er stadig i den stigende tendens, men den tidligere top fra januar er endnu ikke blevet passeret i niveauet 26.624. Den positive tendens i indekset den seneste tid har fået indikationsmodellerne til at stige på ugebasis. På ugebasis ligger det lange glidende gennemsnit i niveauet  24.373 som en støttelinie. Nærmeste modstandsniveau er ved 25.300.

Stærk stigning.

S&P 500 holder fast i den stigende tendens, der blev etableret efter korektion i februar og marts. Indekset er fortsat under den tidligere topformation fra månedsskiftet januar/februar. Den sidste uges uro har ændret tendensen i de tre indationsmodeller på ugebasis, idet RSI er faldet tilbage til 70 og der er en faldende tendens i Momentum på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 2700, mens nærmeste modstandsniveau er ved 2872 og herefter i niveauet 3000.

Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 2750 og det korte glidende gennemsnit ligger i niveauet 2800.

Nasdaq på ugebasis.

Nasdaq Composite holder fast i den stigende tendens og her ligger indekset over den tidligere topformation. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 7500. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet der er en stigende tendens i Momentum, mens RSI falder tilbage og har ramt niveauet under 70.

Nærmeste modstandsniveau er ved 7900 og herefter i niveauet 8000, mens nærmeste støtteniveau er ved 7450 og herefter i niveauet 7200.

Strategi: Hold på det amerikanske marked.

 

Test af 22.000

Det japanske marked har tabt pusten og handles nu i niveauet omkring 22.000. Der er divergens mellem signalmodellerne på ugebasis, idet Bollinger er i salg, mens Parabolic er i køb. Der er en faldende tendens i RSI og MACD på ugebasis, mens Momentum er i en svagt stigende tendens.

Hold øje med den nedre trendlinie.

Momentum på månedsniveauet er ved at etablere en bundformation. Nærmeste støtteniveau er ved 21.600 og nærmeste modstandsniveau er ved 22.800.
Strategi: Hold på japanske aktier.

OMX Stockholm 30 konsoliderer sig i niveauet 1600-1620. På dagsniveauet er Bollingerkanalen gået i salg på dagsniveauet, mens de glidende gennemsnit er tæt på at blive brudt af den vandrette tendens i aktien. Trods konsolidering de sidste par dage så er der fortsat en positiv tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis.

Det svenske indeks på ugebasis

Næste støtteniveau er ved 1525 og nærmeste modstandsniveau er ved 1680.

Strategi: Hold på de svenske aktier.

Holmen B er steget med mere end 25 kr. fra 195-niveauet til den nuværende kurs omkring 225, som tilbage i april var et støtteniveau. Aktien toppede i april i niveauet 240 og herefter i niveauet 275. Signalmodellerne Bollinger og Parabolic er i køb på ugebasis og de glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra.

Rebound i Holmen.

Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet. Anbefaler at man køber aktien på det nuværende niveau.

Frankfurt Dax 30 er faldet tilbage og tester støtteniveauet 12.200. Det støtteniveau blev også testet ved månedsskiftet juni/juli i år. Bryder kursen igennem 11.800 oppefra og ned, så bliver der etableret en skulder-hoved-skulder formation og så skal indekset ned i niveauet omkring 10.000.

Hvad bliver det til??

Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis, så det ser ikke interessant ud i det tyske indeks. Momentum er ligeledes i en faldende tendens, hvilket??

Strategi: Hold på tyske aktier.

Teknisk kommentar til 3 aktier

De 3 aktier er GN Store Nord, H+H og Per Aarsleff

GN Store Nord holder fast i den stigende tendens og har nu ramt niveauet 320.Den positive tendens i aktien har trukket RSI op i niveauet 80-90. Men MACD-modellen og Momentum på ugebasis afslører, at hastigheden opad ikke er så hurtig som det ser ud til. Nærmeste støtteniveau er ved 300. Der er ”gap” i niveauet 255,2-261,5 og ved niveauet 255,2-261,5.

Stærk udvikling

Signalmodellerne er i køb på ugebasis og har været det siden midten af februar. Nærmeste støtteniveau er ved 300 og ved niveauet 290 samt 245, mens nærmeste modstandsniveau er ved niveauet 365-370.

Momentum på månedsniveauet har en aftagende hastighed. Anbefaler at man afventer udviklingen i aktien.

H+H har taget en pæn rebound efter regnskabet. Aktien er gået fra 93 til 108.8 og stigningen trækker op i de tre indikation på ugebasis. RSI har passeret 55. MACD er brudt igennem det glidende gennemsnit i modellen nedefra. De glidende gennemsnit er blevet brudt nedefra og den faldende tendens er blevet brudt af de sidste to dages stigninger.

H+H på ugebasis.

Stigningen i aktiekursen betyder, at der er etableret et ”gap” i niveauet 94,6-98,9 og i niveauet 104,8-105,4. Nærmeste støtteniveau er ved 112 og herefter i niveauet 120. Anbefaler køb på niveauet.

Per Aarsleff tester modstandsniveauet 245, som også blev testet i maj. Den stigende tendens i aktiekursen har fået signalmodellerne Bollinger og Parabolic til at gå i køb på ugebasis. Stigningen betyder, at det glidende gennemsnit i MACD er blevet brudt nedefra og RSI har ramt niveauet 65.

Per Aarsleff med stor stigning efter opjustering.

Nærmeste støtteniveau er ved 205-210, som var en top ved årsskiftet 2017/2018. Næste modstandsniveau er ved 280 og herefter i niveauet 295. Anbefaler at man afventer et brud af niveauet 250.

 

Olien holder stand  

Guldet fortsætter den faldende tendens og er nu under 1180. RSI er på ugebasis i 2, hvilket er det laveste niveau siden 2008. Nærmeste støtteniveau er ved 1145.

Guldet falder.

EUR/USD: Handles nu i niveauet omkring 1,14. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,17, mens nærmeste støtteniveau er ved 1,13.

SEK/DKK: Er igen faldet tilbage og handles nu i niveauet 71-71,5 og bevæger sig fortsat vandret i konsolideringsfasen.

Metalvaremarkedet: Der er fortsat en faldende tendens i alle 6 industri-metaller.

Landbrugsmarkedet:  Der er fortsat stigende priser i kornprodukterne, mens priserne på kakao, sukker, bomuld og levende dyr falder. Træ-priserne har fundet en bund i niveauet under 420 og er handlet op i niveauet 440-460.

Støtte i niveauet 71.

Brent Spot er faldet tilbage og nu handles olien i niveauet omkring 72. RSI er under 40 på ugebasis. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. De glidende gennemsnit er blevet brudt på ugebasis og signalmodellerne er gået i salg på ugebasis.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Trends for Trends på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Trends har modtaget fra kilder, som Trends finder pålidelige, men Trends garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Trends indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Trends hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Trends' kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

, , ,

Kommentarer er lukket.