Det blev jul til sidst

Den amerikanske centralbank hævede renten som ventet.

Rockwool blev en af vinderne efter klimatopmødet i Paris. Aktien tog et hop på 4 pct. I november  faldt Rockwool 200 point tilbage, da man havde kapitalmarkedsdag og man fremlagde nye finansielle ambitioner, hvilket skuffede markedet. Aktien fandt først støtte i december i niveauet 900, men er nu handlet op i 950. Nærmeste modstandsniveau er toppen fra november i niveauet 1100, hvilket giver en mulighed på over 10 pct.

SAS viste overskud efter en årrække med underskud. Det er den lave oliepris samt omkostningsreduktion, der er med til at hjælpe regnskabet i plus. SAS vil satse på flere langdistanceruter. Teknisk har aktien været i en stigende tendens siden begyndelsen af oktober, hvor aktien blev handlet i 12 kr. Idag er kursen i 18.4. Stigningen har trukket RSI op i 98, hvilket indikerer, at aktien har brug for en pause i niveauet. Brug tilbagefaldet til at samle op i aktien.

Carlsberg fandt støtte i niveauet 566-570 og har dermed lukket ”gappet” fra november og holder dermed fast i den stigende tendens. Det betyder, at der er en positiv tendens i Momentum og MACD på ugebasis. Nærmeste modstandsniveau er ved 610-620 og herefter i niveauet 650. Carlsberg er fortsat meget afhængig af udviklingen i Rusland. Tror man på en bedring i Rusland, bør man samle op i aktien.

ALK-Abello har taget et dyk og lukket ”gappet” fra begyndelsen af december. I begyndelsen af november gik de to signalmodeller Bollinger og Parabolic i køb på ugebasis. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross”. Den positive tendens trækker op i MACD og Momentum på ugebasis, mens Momentum på månedsniveauet er faldet tilbage, men holder fast i den stigende tendens. Nærmeste modstandsniveau er 950 og herefter i niveauet 1000-1025. Allergien er blevet en af de ”nye” folkesygdomme, som breder sig og konkurrencen fra de store Pharma-selskaber er forholdsvis begrænsede.

TDC tager en rebound på nyheden om, at TeliaSonera hæver deres abonnementspriser, hvilket vil være positivt for TDC. Aktien er gået fra 32,5 til 34 og holder tendensen, er der etableret en dobbelt bund, hvilket giver en interessant rebound-mulighed i aktien. Der er etableret et købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen. Den spekulative investor kan samle op på det nuværende niveau.

Bang & Olufsen sender deres regnskab på gaden tidligere end ventet, hvilket giver investorerne mulighed for at se hvordan det går med selskabet før et eventuelt opkøb. Det fik aktien til at stige med 13 pct., og aktien er brudt igennem modstandsniveauet 80 og handles nu i niveauet 80-82,5, hvilket tilbage i oktober 2012 var en top.

Per Aarsleff er det sidste selskab før jul, der leverer regnskab. Selskabet har fået fat i et par helt store  kontrakter i år. Teknisk har aktien været i en stigende trendkanal siden oktober 2014, men de sidste 4 måneder er tendensen blevet brudt af en konsolidering i niveauet 2200-2400. Konsolideringen betyder, at de tre indikationsmodeller falder tilbage på ugebasis. Momentum er ved at etablere en bundformation på månedsbasis, hvilket giver en indikation om en ny trend i aktien i løbet af 2-3 måneder.

C20 på ugebasis.
C20 på ugebasis.

C20 kæmper fortsat med modstandsniveauet 1000, som nu bliver testet for 3. gang i år. Der er en positiv tendens i Momentum og RSI på ugebasis, hvilket bekræfter den positive tendens i indekset. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” på ugebasis, hvor det det lange glidende gennemsnit testes som støttelinien i forbindelse med korrektion i sidste uge. Bollingerkanalen er i køb og har været det siden slutningen af oktober.

DK Portefølje
NKT Holding og Zealand Pharma er under stop-loss på ugebasis og aktierne er på salgslisten. Trends udkommer på onsdag.

DK Porte

Nordisk Portefølje
GN Store Nord og Opus Group er under stop-loss på ugebasis og aktierne er på salgslisten.

Nord Port

Første renteforhøjelse i mange år
Torsdagens nøgletal viste, at det går den rigtige vej med færre nytilmeldt ledige, men den positive stemning fra onsdag ebbede ud og markedet endte i rødt torsdag grundet den stigende dollar. Faldet har dog ikke lukket ”gappet” i grafen.

Den kommende uge byder på meget få regnskaber. Blandt dem der kommer er Nike, ConAgra Foods, Cintas samt Cal-Maine Foods.

Dow Jones på ugebasis.
Dow Jones på ugebasis.

Dow Jones er fortsat inde i en sivende tendens. Der er etableret tre små toppe siden begyndelsen af november og ved månedsskiftet ved november/december og i denne uge, hvis indekset ikke slutter højere. Men der var en bund i midten af november og for 4 dage siden. På ugebasis holder købssignalet fra oktober fortsat og først ved brud af niveauet 17.300 så bliver signalet ændret. Momentum har toppet og er faldet tilbage.

S&P 500
S&P 500

S&P 500 har samme trend som Dow Jones-indekset. Faldet i indekset betyder, at det lange glidende gennemsnit på ugebasis er blevet brudt og det nærmeste støtteniveau er ved 2000. På ugebasis er Bollingerkanalen gået i salg på ugebasis. Momentum er faldet tilbage, da kursen er faldet tilbage fra toppen i november, mens RSI er fortsat i en stigende tendens og er lige under 60. Nærmeste modstandsniveau er ved 2100.

Nasdaq Comp.
Nasdaq Comp.

Nasdaq Composite klarer sig bedre end de to gamle indeks. Man ser ikke den samme sivende tendens i det indeks. Der er ikke faldende top og bund. Nærmeste støtteniveau er ved 4900, mens nærmeste modstandsniveau er ved 5150 og herefter i niveauet 5200. Signalmodellen Bollinger er fortsat i køb, men bryder kursen igennem niveauet 4950, så bliver der etableret et salgssignal på ugebasis. Der er en positiv tendens i RSI, mens Momentum er faldet tilbage og har brudt den stigende tendens.

Strategi: Afvent med de amerikanske aktier.

Nikkei bevæger sig vandret
Det japanske indeks er ikke kommet ud af intervallet 19.000-20.000. Den vandrette formation har fået de tre indikationsmodeller til at etablere en faldende tendens på ugebasis. Den samme faldende tendens ses i Momentum på månedsniveauet.

Nikkei
Nikkei

Fredag morgen annoncerede Bank of Japan, at man vil forlænge den gennemsnitlige løbetid på beholdningen af de japanske statsobligationer. Endvidere etableres et nyt program for køb af børsnoterede aktiver, hvilket gav øget udsving på det japanske marked fredag morgen.
Strategi: Fortsat køb på japanske aktier.

Stockholm S30
Stockholm S30

OMX S30 fandt støtte i niveauet 1380-1400 og er steget lidt de seneste par dage. Bollingerkanalen på ugebasis er i salg og har været det i to uger. Det samme signal ser man i Parabolic på ugebasis. Der er fortsat en faldende tendens i Momentum, RSI og MACD på ugebasis. Den overordnede tendens i indekset er fortsat faldende. Den faldende tendens i indekset trækker Momentum ned på månedsniveauet, og modellen har været det siden slutningen af februar. Nærmeste modstandsniveau er ved 1520-1540.
Strategi: Afvent udviklingen på det svenske marked.

Hexpol på ugebasis.
Hexpol på ugebasis.

Hexpol har konsolideret sig i niveauet 85-95, hvilket har fået MACD, Momentum og RSI til at falde tilbage, men alle modeller konsoliderer sig i øjeblikket. Der er salg i signalmodellerne Bollinger og Parabolic på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er steget og har etableret en ny top over en tidligere bund. Bryder kursen igennem 95, så anbefales det, at man samler op i aktien.  

DAX 30
DAX 30

Frankfurt, Dax 30 var nede og teste støtteniveauet omkring 10.200 i december og er nu handlet op i 10.600. Trods et par positive dage så er der en faldende tendens i MACD og Momentum på ugebasis. Der er fortsat købssignal i Bollingerkanalen, der har sin nedre støttelinie i niveauet 10,250, men Parabolic har sin støttelinie i niveauet 10.000. Momentum på månedsniveauet etablerede en bund ved månedsskiftet september/oktober, men har haft en vigende tendens siden, men er fortsat over den tidligere bund.
Strategi: Anbefaler at man afventer udviklingen i det tyske marked.

 

Ny mulighed for Rockwool

Rockwool har fået medvind i aktiekursen grundet den nye klimaaftale. Rockwool havde i november en kapitalmarkedsdag, hvor men hævede omsætningsvæksten til 2-4 pct. om året de kommende 3 år. EBIT-margien skulle gerne ramme 10 pct. i 2018, og det er Rockwools forventningen at investeringsafkastet kommer op på 14-15 pct. i 2018. Endvidere vil man fokusere mere på Europa og Nordamerika, mens Kina og Indien har en mindre prioritet i de kommende år.

Det seneste kvartal vist et fald i omsætningen fra 580,9 mio. kr. til 571,6 mio. kr. og årets resultat endte på 19 mio. kr. mod 35,3 mio. kr. i samme periode året før. Fundamental-modellen indikerer en fair pris i niveauet 1000-1050, hvilket giver et potentiale på over 7 pct.

Rockwool på ugebasis
Rockwool på ugebasis

Teknisk er aktien hoppet op fra 900 til 950 og der er etableret et nyt købssignal på dagsniveauet i Bollingerkanalen, mens der er salgssignal i de to signalmodeller Bollinger og Parabolic på ugebasis. Der er etableret en bundformation i RSI og Momentum på ugebasis, mens MACD fortsætter den faldende tendens på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 880-920, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1080-1100. De glidende gennemsnit blev brudt af faldet i november og ligger nu i niveauet 900 og 1010. Momentum er fortsat faldende på månedsbasis. Anbefaler at man tager aktien med på kandidatbænken, da signalerne om aktien ikke er tydelige.  

 

Olien falder fortsat

EUR/USD falder tilbage og er blevet afvist i 1,10. Nærmeste støtteniveau er 1,06, som blev testet i begyndelsen af december. Den overordnede tendens er fortsat faldende. Momentum på månedsniveauet peger nedaf, hvilket indikerer, at krydset skal falde tilbage til støtteniveauet.

NOK/DKK er ramt af faldet i olieprisen. Krydset handles nu i niveauet 78-79, som tilbage i oktober var et støtteniveau. Der er en faldende tendens i Momentum på uge- og månedsbasis. Der er modstand i niveauet 79,5 og i niveauet 81,5.

SEK/DKK holder fortsat fast i den stigende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger som en støttelinie i niveauet 79,5. Der er en positiv tendens, som indikerer, at den svenske krone kan bryde igennem modstandsniveauet 81, som flere gange har været et modstandsniveau i år.

Guldet er fortsat i en faldende tendens og har ramt niveauet 1050. Man skal tilbage til august/september 2009 for at finde guldet i samme niveau som i dag. Der er en faldende tendens i kursgrafen, og der er salg i Bollingerkanalen på ugebasis. RSI er i en faldende tendens og har ramt niveauet 40.

Metalvaremarkedet konsoliderer sig fortsat. Tre vigtige råvarer som zink, tin og kobber bevæger sig alle vandret. Holder tendensen, kan det blive begyndelsen på en bundformation.

Landbrugsprodukterne oplever en uensartet tendens med hvedeprisen, der bevæger sig vandret og sukkerprisen der etablerer en topformation efter en stigning på godt 100 point fra begyndelsen af oktober og frem til begyndelsen af december.

Nordsø olien.
Nordsø olien.

Olieprisen er i ny all time low siden 2008, som var i niveauet 35. I juni/juli 2014 var prisen i 115 og i dag er prisen 37 dollar for en tønde olie. Momentum peger fortsat nedad på både uge- og månedsniveauet.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.