Der spilles Hazard!

BørsUdsigten: Skal USD og Olie falde samtidigt? OMXS30 og DAX100 i fortsat fremgang!

 

Wall Street lukkede torsdag med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,3 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres højere med stigninger på mellem 0,1 pct. og 1,0 pct. til morgen, fredag.

De europæiske aktier lukkede med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med stigninger på mellem 0,0 pct. og 0,3 pct., hvis vi lægger de morgenens handel med de europæiske indexfutures til grund.

Wall Street ligger til en åbning med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,4 pct. når vi lægger handelen med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere nu til morgen, fredag.

 

ECB (European Central Bank)

BørsUdsigten noterer, at der ikke længere er vandtætte skotter mellem National- / Centralbankerne.

Såfremt banker eller store investorer manipulerede rentemarkedet på samme måde som National- / Centralbankerne, ville de blive sat i fængsel.

Det er totalt ligegyldigt om renten er falder med 0,1 pct. til minus 0,5 pct.

Der spilles hazard med verdensøkonomien fra centralbankernes side, og der bygges op til en økonomisk nedsmeltning.

Der er ingen vækst i økonomierne – og Tyskland er sandsynligvis allerede i recession defineret som to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst.

Årsagen til at centralbankchef Mario Draghi – stimulerer økonomien med yderligere QE (kvantitative lettelser på 20 mia. EUR i form af køb af obligationer, betyder at Spanien, Italien, Grækenland og også Frankrig (BU’s vurdering), skal have dækket deres budgetunderskud. Samtidig trækker centralbankerne likviditet ud af det private marked med de negative renter – penge der skulle bruges til vækst! Reguleringer af bankerne og pensionskasserne trækker også vækst ud.

Situationen kan beskrives ved, at man betaler mindre for den samme kage (i overført betydning – der produceres det samme (recession negativ vækst).

Det betyder, at vi vi for øjeblikket skubber en stigende gældsbyrde foran os, uden at der er økonomisk vækst.

Ved at “trykke” penge uden vækst betyder, at vi er ved at få den samme situation, som vi havde under Anker Jørgensen i 1970-83 perioden, hvor vi havde det værste af alle af alle økonomiske scenarierSTAGFLATION.

Utroligt at politikkerne og centralbankcheferne IKKE har forstået, at man IKKE løser økonomiske problemer ved at trykke penge.

Ser vi os om i samfundet har vi kraftige prisstigning på fødevarer – og den eneste grund til at vi ikke har inflation lig NU er at der stadig produceres varer til stadig lavere priser – samt at den relative pris på at eje en bolig er utrolig lav.

Som eksempel kan nævnes at en bolig der kostede 3 mio. i 2009 idag kan købes for samme kontantpris.

Hvorfor er den billigere i dag, end i 2009?

I 2009 lå renten på 7 pct. (200K i renteudgift) – idag kan du købe den samme bolig til samme pris – nu er renten blot 0,5 pct. (15K i renteudgift) – altså rentefrit.

Hvis politikkerne er kloge benytter de denne situation til at ophæve rentefradraget helt – men det er de nok ikke (;-D) – modsat bør renteindtægter være skattefrie. Der er ved at være en nulsumsituation.

BørsUdsigten køber ikke præmissen om at den lavere rente skaber vækst og stiller spørgsmålet

Hvorfor har vi en recession med den nuværende rente???

Det bliver interessant om Christine Legarde kan tilbagerulle QE.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede torsdag med en stigning på 0,3 pct. (8,64 point) i indeks 3.009,57.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.010), er der igen en optrend og der er lagt op til en test af den gamle top i 3.027 niveauet. Den stigende tertiære trendlinie i 2.979 niveauet afviste angrebet. Tertiært salgssignal ved brud af 2.992 niveauet.

Der er dog tale om et gap mellem 2.960 og 2.940 niveauerne, der normalt skal lukkes indenfor overskuelig fremtid 2-3 uger. Det giver en mulighed for at købe ved et sandsynligt tilbagefald mod 2.940 niveauet.

BørsUdsigten har “a Perfect Bull” og All In!

Gentagelse:

Børsudsigten vurderer fortsat, at der er to scenarier i den nuværende situation:

Får vi et brud af 3.027, vil vi se en test af 3.150-200 niveauet inden ultimo 2019.

Modsat kan vi også se en mulig midlertidig top i form af en dobbelt top og en falddybde til 2.400 niveauet ved brud af 2.840 og efterfølgende 2.740 niveauet.

Der er alt mulig grund til at holde øje med den sidelæns konsolidering efter en test af bundlinien i 2.843-40 niveauet. Bundlinien afviste, men bekræftet brud af det gamle bundniveau i 2.843-40 niveauet vil bekræfte starten på ben 2 i i den faldende trend. Det skyldes at negative korrektioner/korrektive bevægelser oftest – men ikke altid – har to bølger! Jo længere tid der går med konsolideringen jo mindre sandsynligt bliver det med et brud ned.

Udbrud fra konsolideringen SKAL følges. EXIT af amerikanske aktier ved bekræftet brud af 2.843-40 niveauet.

Tertiær/Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 2.910 niveauet. hjemtagelse af gevinst ved brud af 2.992 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.940 niveauet. Stop loss ved brud af 2.940 niveauet. Strategi: Køb

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede torsdag med et fald på 0,2 pct. (2,18 point) i 1.032,42.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20, blev det onsdag til et stort vendesignal på C20 indekset bekræftet, efter en reversal, og et “flush out”. Det spekulative købesignal blev udløst ved bruddet af 1.033 niveauet. Sekundært  købesignal ved brud af 1.053 niveauet. Momentum er aftagende (faldende hældningskoefficient på den sekundære trend).

BørsUdsigten vurderer fortsat, at vi skal have en test af 1.100 niveauet i år.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.033 niveauet. Stop loss ved ved brud af 1.013 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten hjemtaget gevinst af en lang position ved bruddet af 1.037 niveauet. Genkøb ved brud af 1.053 niveauet. Strategi: Sælg

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,8 pct. (14 point) i indeks 1.651 – er der fortsat tale om en accelererende optrend. Der er god momentum i stigningen. Ikke desto mindre er der også en god modstand i 1.650-51 niveauet. Det kunne indikere en opbremsning – og lidt gevinsthjemtagning.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.540 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.638 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1,567 niveauet. Stop loss ved brud af 1.558 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 0,4 pct. (51 point) i indeks 12.410 – er der tale om yderligere optrend. Desuden er der opstået to mindre “gaps”, der skal lukkes indenfor nærmeste fremtid.

BørsUdsigten noterer, at vi ligger tæt på en annullering af en midlertidig topformation i 1.625 niveauet.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.850 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.340 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 11.840 niveauet (solgt i 12.500 niveauet). Hjemtagelse af gevinst ved brud af 12.125 niveauet. Strategi: Køb

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,74) til morgen, fredag, er der tale om en tertiær sidelæns konsolidering, og en sekundær stigende trend. Begge støttelinier er under pres og et brud af 6,74 niveauet vil sende USD/DKK i første omgang ned i 6,69 niveauet, og bekræftelse af nedtrenden åbne mulighed for er SHS formation.

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten solgt ved stop loss en lang position ved bruddet af 6,75 niveauet (købt i 6,765). Genkøb ved brud af ved brud af 6,77 niveauet. Strategi: Køb 

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,74 niveauet. Stop loss ved brud af ved brud af 6,73 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (60,2) til morgen, fredag, ligger vi nu i en faldende konsolidering, der oftest munder ud i en positiv fortsættelse. Det store salgssignal kommer ved brud af 58,7 og 58 niveauerne. Et brud vil indikere en test af først 56 og dernæst 53 niveauerne.

Der er udløst et lille salgssignal. Det betyder, at vi afventer køb af upstream olieaktier, og evt. tager toppen af beholdningen.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 61,5 niveauet (købt i 59 niveauet). Genkøb ved brud af 61,2 niveauet. Strategi: Sælg.

Sekundært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 61 niveauet (købt i 61,5 niveauet). Genkøb ved brud af 63 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.

Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.

Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Kommentarer er lukket.