Der er fokus på energi

Danske Invest Østeuropa - en måde at købe sig ind i de russiske aktier.

Der mangler vind, vand og sol til at opretteholdE en el-produktion til en fornuftig pris. Problemet er så stort, at nogen af de meget energikrævende selskaber overveje at lukke for produktionen.

Den manglende energi trækker op i energiselskaberne som Equinor, Lundin Energy og Fortum. Det russiske indeks har også medvind som det var tilfældet i forbindelse med finanskrisen i 2007/08.

Det russike indeks.

Det russiske indeks holder fast i den stigende tendens og selvom gasprisen skulle falde tilbage, så bliver de strukturelle problemer ikke løst og derfor må det forventes, at gasprisen forbliver høj også et år eller to frem i tiden.

Vil man investere i det russiske marked, kan det ske via investeringsforeninger eller ETF´er. Tidligere havde Formuepleje en russisk afdeling, men den er lukket, så skal man have meget russisk eksponering, er det kun Danske Invest Østeuropa. De øvrige danske investeringsforeninger har ”bare” en mindre eksponering mod Rusland via deres Emerging afdelinger.

Danske Invest Østeuropa – en måde at købe sig ind i de russiske aktier.

Blandt de nordiske selskaber som er eksponeret imod gasmarkedet er blandt andet Equinor og Lundin Energy. Begge er ejere af det største gasfelt i Nordsøen, og endvidere er de begge på vej ind i den grønne omstilling.

Tidligere Statoil.
Er brudt igennem modstandsniveauet 300 – 310. Brug dagens tilbage fald til opsamling.

Mange af de mindre olieselskaber arbejder ”kun” med olie og er ikke gået med på den grønne bølge, og det kan ses i deres aktiekurs, som for de flest vedkommende står stille.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.