Der er fart på Matas-aktien

Matas var i mange år i skammekrogen og konkurrenten Normal tog blandt andet markedsandele og det samme gjorde supermarkederne med deres ret til at sælge håndkøbsmedicin. Derudover er der kommet en række mindre butikker, der sælger helseprodukter, hvilket også har ramt Matas. Endvidere var Matas meget langsomme til at få rigtig gang i deres online-salg.

Aktien ramte 38 i marts 2020 og handles i dag i niveauet 102. Man skal tilbage til 2017 for at finde aktien i det niveau. Nærmeste modstandsniveau er ved 112-115 og herefter i niveauet 125, mens der er støtte i niveauet 94-95 og herefter i niveauet 80-82.

Der er købssignal i alle modeller på dags- og ugeniveauet. RSI har ramt 90 på ugebasis. Momentum på månedsniveauet er brudt igennem det glidende gennemsnit nedefra, hvilket giver et langsigtet positivt billede af situationen i aktien. Aktien ser interessant ud på niveauet.   (Bemærk at jeg ejer aktier i selskabet).


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.