Der blæser milde vinde

C25 ser interessant ud.

De internationale aktiemarkeder har taget en mindre opbremsning i denne uge. Markedsdeltagerne mangler stadig info på handelskrigen.

Carlsberg opjusterer forventningerne, hvilket trækker det danske marked i plus. Det er fremgang i Kina og Vesteuropa, der gør, at selskabet opjusterer. Selskabet forventer en tocifret vækst. Dermed har Carlsberg oplevet en helt anden udvikling end flere af konkurrenterne. Der er dog en sort sky over Carlsberg, da de er anklaget for kartel i Indien. Teknisk var aktien i en faldende tendens og der var etableret salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. RSI var under 40. Det lange glidende bliver testet som en støttelinie i niveauet 950. Nærmeste støtteniveau er ved 920, mens nærmeste modstandsniveau er ved 1020 og herefter i niveauet 1150. Anbefaler at man afventer udviklingen.

FLSmidth var nede og teste støtteniveauet 225-230. Trods to uger med en positiv tendens så er aktien fortsat i en faldende tendens. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 275 som et modstandsniveau. Der er en faldende tendens i de tre indikationsmodeller på ugebasis. Signalmodellerne er i salg på ugebasis. Aktien ser ikke interessant ud på kort sigt. Selskabets kvartalsregnskab fra tirsdag viste et fald i ordreindgangen på årbasis, hvilket indikerer, at man skal afvente udviklingen.

Ørsted blev straffet for selskabets regnskab og aktien faldt med over 5 pct. En af grundene til faldet i aktien skyldes, at man nedjusterede forventningerne til det kommende år. Faldet sendte Ørsted- aktien ned i niveauet 580 og dermed blev 3 måneders fremgang klippet af. Aktien ser ikke interessant ud og vi tager den ud af vores portefølje og gevinsten på 64 pct. mod markedets 4 pct. i samme periode.

Danske regnskaber i den kommende uge: Mandag kommer Parken. Tirsdag er Alm. Brand, Coloplast, Lundbeck og Pandora. Onsdag er det Columbus, D/S Norden, Genmab, Netcompany samt TCM Group. Torsdag er det ALK-Abello, Bavarian Nordic, G4S, GN Store Nord, ISS, North Media, Schouw og Vestas.

Er den faldende tendens snart overstået i ISS? Aktien har været i en faldende tendens siden maj 2017, hvor aktien blev handlet i niveauet 285 mod den nuværende kurs 175 i denne uge. De tre indikationsmodeller har på ugebasis etablerede en bundformation. MACD er stadig under 0, mens RSI har ramt 64. Signalmodellen Bollinger er gået i køb på ugebasis, mens der er salgssignal i Parabolic. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 180 som en modstandslinie. Nærmeste modstand herefter er ved 220 og nærmeste støtteniveau er ved 165.

Schouw toppede i juni/juli 2017 i niveauet og i dag handles aktien i niveauet 470-490. Den positive tendens den sidste måned har fået de tre indikationsmodeller på ugebasis til at stige. Men MACD er fortsat under 0 og RSI er i 53. Nærmeste støtteniveau er ved 450, mens nærmeste modstandsniveau er ved 530. Anbefaler at man afventer udviklingen.

 

C25 ser interessant ud.

C25-indekset bevæger sig vandret i niveauet 1100-1150. Der er fortsat blandede signaler på ugebasis i signalmodellerne, idet Bollingerkanalen er i salg og modellen går først i køb ved brud af niveauet 1150. Det korte glidende gennemsnit ligger over det lange glidende gennemsnit på ugebasis og signalerer en positiv tendens i indekset. Den vandrette formation i indekset betyder, at de tre indikationsmodeller bevæger sig vandret og der skal mere fart for at løfte kursen. Nærmeste modstandsniveau er ved 1200 og herefter i niveauet 1225, mens nærmeste støtteniveau er ved 1120 og herefter i niveauet 1090.

 

DK Portefølje
Tager Novozymes med i porteføljen.

Nordisk portefølje

Stærke tal fra USA

De amerikanske job tal viste en stærk udvikling med en fremgang på 128.000 i beskæftigelsen, mens der var forventet 80.000.

Regnskaber fra USA i den kommende uge: Walt Disney, Qualcomm, Booking Holdings Inc., CVS Health Corp., Zoetis Inc. og Allergan.

Dow Jones Industrial er endnu ikke brudt igennem det gamle modstandsniveau ved 27.218, som blev testet i juli. Indekset har stigende bunde, men mangler Momentum til at bryde igennem modstandsniveauet. Nærmeste støtteniveau er ved 26.000 og herefter i niveauet 25.500, mens nærmeste modstandsniveau er ved 28.000 og herefter i niveauet 28.200.

S6P 500 på ugebasis,

S&P 500 er kommet igennem 3020 og nu handles indekset i 3040-3050. Der er købssignal på både dags- og ugeniveauet. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” på dagsniveauet 13 dage siden. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis, idet Momentum på ugebasis falder tilbage, mens MACD og RSI stiger. RSI er over 80. Momentum på månedsniveauet har etableret topformation og er i en faldende tendens og Momentum er brudt igennem det glidende gennemsnit oppefra. Nærmeste modstandsniveau  er ved 3200, mens der er støtte ved niveauet 2900. Der er et ”gap” i niveauet 2948,46-2963,07, og skal det lukkes indenfor en kort periode, vil det give et mindre negativt billede af indekset.

Nasdaq Composite testede modstandsniveauet 8300 og et brud af det modstandsniveau kan sende indekset op i nærheden af 8500. Nærmeste støtteniveau er ved 8000 og der er fortsat et ”gap” i niveauet 7982-8046. Momentum har mistet pusten på uge-  og månedsniveauet, mens der fortsat er en stigende tendens i MACD og RSI på ugebasis.

Strategi: Afvent udviklingen.

 

Nikkei har ramt 23.000

Det japanske marked fortsætter den stigende tendens og har ramt 23.000. Nærmeste modstandsniveau er ved 24.000 og nærmeste støtteniveau er ved 22.000. De glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 4 uger siden og Bollingerkanalen har etableret et købssignal i midten af september. Den stigende tendens trækker op i de tre indikationsmodeller og RSI har ramt 80.

Stærk udvikling i Japan.

Der er en positiv tendens i Momentum på månedsniveauet, hvilket er positivt for den langsigtede tendens i indekset. Nærmeste modstandsniveau er ved 24.000, mens nærmeste støtteniveau er ved 22.000
Strategi: Anbefaler køb på niveauet.

 


OMX Stockholm 30 har testet modstandsniveauet omkring 1750 og holder sig i niveauet omkring all time high. Der er en positiv tendens i de tre indikationsmodeller. De glidende gennemsnit etablerede et ”Golden Cross” i begyndelsen af oktober. Signalmodellerne er alle i køb. Nærmeste 1800 og herefter i niveauet 1825, mens nærmeste støtteniveau er ved 1660 og herefter i niveauet 1600.
Stærk udvikling i Momentum på uge- og månedsniveauet. RSI har ramt 80 på ugebasis.
Strategi: Fortsat Køb.

Frankfurt Dax 30 er kommet op i niveauet 12.800-12.900. Der er købssignaler i alle modeller på ugebasis. Det lange glidende gennemsnit ligger i niveauet 12.200 som en støttelinie. Der er stadig en positiv tendens i både MACD, Momentum og RSI på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 12.000 og herefter i niveauet 11.600, mens nærmeste modstandsniveau er ved 13.200, som var en topformation ved månedsskiftet maj/juni. 2018.

Momentum på månedsniveauet har tabt en smule hastighed og bevæger sig vandret.
Strategi: Købssignal i Dax.

 

Teknisk kommentar til 3 aktier 
De 3 aktier er Lundbeck, Netcompany og TCM Group
Lundbeck er overordnet i en faldende tendens og der er salgssignal i både Bollingerkanalen og Parabolic på ugebasis. Men et brud af niveauet 240 vil ændre signalet. Det lange glidende gennemsnit ligger som en modstandslinie i niveauet 250. Der er etableret en bundformation i de tre indikationsmodeller på ugebasis. MACD er under 0 og RSI er under 40. Momentum på månedsniveauet har ligeledes etableret en bundformation og er på vej op i mod det glidende gennemsnit i modellen.

På dagsniveauet er der etableret et købssignal, idet Bollingerkanalen er gået i køb og det glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross” for 5 dage siden.
Nærmeste støtteniveau er ved 220 og herefter i niveauet 190, mens nærmeste modstandsniveau er ved 250 og herefter i niveauet og herefter i niveauet 270-280. Afvent regnskabet.    

Netcompany har genetableret sit købssignal på dags- og ugebasis. Dermed er aktien igen i en stigende trendkanal efter støttelinien for alvor blev testet i august. De stigende aktiekurser har sendt Momentum op både på uge- og månedsniveauet i en stigende tendens.


Nærmeste modstandsniveau er ved 300 og herefter i niveauet 325, mens nærmeste støtteniveau er ved 260 og herefter i niveauet 240. RSI er i 70 og MACD er over 0. Aktien ser interessant ud og giver aktien en købsanbefaling på niveauet.

TCM Group har etableret en faldende tendens siden midten af juni, hvor aktien lå i niveauet 120- 122 og i dag handles aktien i niveauet 105-110. På dagsniveauet er der etableret et købssignal i Bollingerkanalen og de glidende gennemsnit har etableret et ”Golden Cross”. På ugebasis er der salgssignal i Bollingerkanalen og Parabolic. De glidende gennemsnit etablerede et ”Death Cross” i midten af september. Momentum på månedsniveauet har tabt pusten og er faldet igennem det lange glidende gennemsnit ovenfra. Nærmeste støtteniveau er ved 100 og herefter i niveauet 94, mens nærmeste modstandsniveau er ved 120-122 og herefter i niveauet 130. Afvent udviklingen. 

Hvor skal olieprisen hen?
Guldet er i en sivende tendens, men er endnu ikke brudt igennem støtteniveauet 1480. Den sivende tendens har trukket ned i tre indikationsmodeller på ugebasis. RSI er under 40, mens MACD er fortsat over 0 på ugebasis. Der er etableret et salgssignal på ugebasis i Bollingerkanalen.

SEK/DKK: holder fast i niveauet omkring 69,5 som i sidste uge. Der er divergens mellem de tre indikationsmodeller på ugebasis i Momentum, der er faldende. Nærmeste støtteniveau er ved 69, mens nærmeste modstandsniveau er ved 70,5.

EUR/USD: holder fast i den stigende tendens og der er en positiv tendens Momentom både på uge- og månedsniveauet. Nærmeste modstandsniveau er ved 1,12.

Metalmarkedet:  Flere industrimetaller er i køb og det er kun nikkel, som er i en faldende tendens.

Landbrugsmarkedet: Der er stadig en positiv tendens i flere afgrøder. Majs har mistet sit købssignal og afgrøden bevæger sig vandret og den samme tendens ses i sukker.

Brent Spot bevæger sig vandret i niveauet 58-62. På dagsniveauet er olien igen gået i salg, så trods en fortsat vandret formation i olien, så er prisen faldet lidt tilbage. Faldet kan ses i RSI og Momentum på ugebasis. Nærmeste støtteniveau er ved 56, mens nærmeste modstandsniveau er ved 62 og herefter i niveauet 66.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Avatar

Skrevet af Lars Persson

Uddannet på Handelshøjskolen i København og har arbejdet med teknisk analyse siden 1997.