Deal or No Deal!

BørsUdsigten: Fortsat Konsolidering i USD (vimpel).

 

Wall Street lukkede mandag med stigninger på mellem 0,6 pct. og 1,8 pct.

Asien noteres højere med stigninger mellem på 0,1 pct. og 2,0 pct. nu til morgen, tirsdag.

De europæiske aktier ses åbne med stigninger på mellem 0,1 pct. og 0,7 pct., når vi lægger handelen med de europæiske aktiefutures til grund.

Wall Street ses åbne med stigninger på mellem 0,2 pct. og 0,5 pct., såfremt Wall Street åbnede nu.

C20 indekset ses åbne højere nu til morgen, tirsdag.

 

Englænderne gør et nyt forsøg (afstemning) efter Theresa May har fået en endnu bedre aftale med EU omkring Brexit. Kræmmermarkedet fortsætter, og der er ifølge Jean Claude Juncker tale om Deal og No Deal!

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 steg med 1,3 pct. (35,78 point) til indeks 2.778,85.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S&P500, blev den bekræftede nedtrend, afløst af en midlertidig bund i 2.725 niveauet, og der blev udløst et spekulativt købesignal ved bruddet af 2.745 niveauet. Nu må vi se om vi også får en højere top, og en ny positiv trend. En positiv trend bekræftes ved brud af 2.820 niveauet. Alternativ vil vi sandsynligvis se en sidelæns konsolidering.

Det kan indikere afslutningen på “A Bear Market Rally” med en lavere top i 2.800 niveauet. Intet er dog bekræftet. Bekræftet brud af 2.820 niveauet vil annullere det oplægget. Modsat kan det også være en konsolidering i en større invers SHS formation.

BørsUdsigten vurderer, at et brud af de gamle toppe i 2.820 niveauet, og efterfølgende 2.940 niveauet.

BørsUdsigten’s målzone ligger i givet fald 3.000 niveauet, men chartet kan udvikle sig til en midlertidig topformatioen i form af en dobbelttop – endnu ikke bekræftet.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 2.745 niveauet (solg i 2.773 niveauet). Stop loss ved brud af 2.725 niveauet. Strategi: Køb. (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst (solgt) ved bruddet af 2.773 niveauet (købt i 2.740 niveauet). Genkøb ved brud af 2.820 niveauet. Strategi: Sælg 

 

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 – Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag, med en stigning på 0,2 pct. (2,01 point) i 989,62.

Ser BørsUdsigten på dagschartet, er der lagt op til en sidelæns konsolidering. Vi fik et lille salgssignal efter bruddet af 988 niveauet. Der er tale om en sidelæns brud, hvilket indikerer mindst en opbremsning. Næste støtte ses i 984 niveauet, og sekundært i 970 niveauet. Brud af 995 niveauet indikerer er angreb på 1.000 niveauet, og efterfølgende 1.033 niveauet.

BørsUdsigten fik et stærkt købesignal ved bruddet af 938-40 niveauet. Efter bruddet af den 4 mdr. gamle base i 940 ser BørsUdsigten ser en test af først 1.000 og efterfølgende 1.033 niveauet. (denne har været gentaget siden bruddet af 940 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten solgt (hjemtaget gevinst) af en lang position ved bruddet af 988 niveauet. Genkøb ved brud af 995 niveauet. Strategi: Sælg 

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 939 niveauet. Hjemtagelse af gevinst trendfølgende ved brud af 970 niveauet. Strategi: Køb 

OMXC20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 0,7 pct. (11 point) i indeks 1.570 niveauet – er der tale om et brud af en sidelæns konsolidering ved bruddet af bundlinien i 1.573 niveauet. Spekulativt salgsignal blev udløst i 1.583 niveauet. Sekundært salgssignal er blevet udløst ved det bekræftede brud af den horisontale støtte i 1.571 niveauet.

BørsUdsigten ser en større invers SHS formation, som værende igang, efter bruddet af 1.540-60 niveauet brydes. Det vil give en målzone i 1.700-25 niveauet.

Der kan dog være tale om afslutningen på “A Bear Market Rally“; men det er slet ikke bekræftet, før et brud af 1.525 niveauet, og en lavere højeste.

Tertiært har BørsUdsigten genkøbt bruddet af 1.565 niveauet. Stop loss ved brud af 1.555 niveauet. Strategi: Køb (ændret) 

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved bruddet af 1.571 niveauet. (købt i 1.438 niveauet). Genkøb ved brud af 1.590 niveauet. Strategi: Sælg 

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

DAX30 lukkede mandag med en stigning på 0,8 pct. (86 point) i 11.543.

Ser BørsUdsigten på DAX30 tester chartet en mulig ny bundlinie i 11.420, efter salgssignalet i 11.470 niveauet. Tertiært blev optrenden brudt i 11.585 niveauet.

Der er tale om en invers SHS chartformation under opbygning og brud af 11.650 niveauet vil bekræfte en ny og større SHS formation.

Tertiært / spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en position ved af 11.525 niveauet. (solgt i 11.285 niveauet). Stop loss ved brud af 11.420 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten solgt en lang position ved bruddet af 11.470 niveauet (købt i 11.430 niveauet). Genkøb ved brud af 11.650 niveauet. Strategi: Sælg

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for USD/DKK krydset (6,628) blev der udløst et stærkt købesignal ved bruddet 6,61 niveauet, og efterfølgende 6,65 niveauet.

Sekundært købesignal blev udsendt ved bruddet af den horisontale modstand i 6,61 niveauet. 6,65 niveauet er blevet brudt og efterfølgende udløst nogle meget stærke købesignaler. BørsUdsigten vil i givet fald se en målzone i 7,00-7,20 niveauet i løbet af de næste 12 mdr.

Spekulativt / Tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,56 niveauet (solgt i 6,595 niveauet).  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,62 niveauet (Testes NU). Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,61 niveauet. Stop loss ved brud af 6,57 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyserne fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer.Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.