Dantes Inferno?

BørsUdsigten: “Pyskologien” har taget over! De første “Vendesignaler”!

 

Wall Street lukkede fredag med fald på mellem 0,6 pct. og 0,9 pct. for de tre indeks BørsUdsigten har valgt at følge.

Asien noteres lavere med fald på 2,0 pct. (Japan), til morgen, mandag. Kina, Hong Kong, Taiwan, Australien og Sydkorea holder lukket på grund nationale helligdage og af det kinesiske nytår (rottens år) den næste uge.

De europæiske aktier lukkede fredag med stigninger på mellem 0,9 pct. og 1,4 pct. for de 3 indeks (CAC, DAX og FTSE) som BørsUdsigten følger.

De europæiske aktieindeks ses åbne med fald på mellem 1,0 pct. og 1,3 pct., når vi lægger morgenens handel med de europæiske indeksfutures til grund.

Wall Street ligger til at åbne med fald på mellem 0,9 pct. og 1,2 pct., når vi lægger morgenens handel med indeksfutures til grund.

C20 indekset ses åbne lavere, nu til morgen, mandag.

 

Dantes Inferno!

En bog af Dan Brown (også filmatiseret med Sidse Babett Knudsen og Tom Hanks)

Pyskologien tager over” i markedet, hvilket der ikke er meget at sige til da det er store foranstaltninger den kinesiske regering iværksætter midt i det kinesiske Nytår!

Frygten for Døden udløser / kan udløse massehysteri – og dermed en købemulighed!

Lidt Statistik

Vurderingen under udarbejdelse- og udsendes separat i løbet af dagen.

 

S&P500 Strategi og Vurdering

S&P500 lukkede fredag med et fald på 0,9 pct. (30,07 point) i indeks 3.295,47.

Ser BørsUdsigten på chartet for S&P500 (3.295), er der tale om en opbremsning af den accelererende tertiære trend ved bruddet af 3.320 niveauet, og udsendelse af et tertiært salgssignal. Børsudsigten ser en omvendt kileformation, hvor køberne bliver svagere og svagere.

BørsUdsigten’s målzone for S&P500 3.300 niveauet er nu opfyldt, og der udstikkes ikke et nyt prisobjektiv for nærværende.

Tertiært/Spekulativt har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 3.320 niveauet (købt i 3.145 niveauet). Genkøb ved brud 3.328 niveauet. Strategi: Sælg (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 3.153 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 3.265 niveauet. Strategi: Køb

Der er fortsat tale om en “bull”, hvor både S&P500 og USD ligger i en stigende trend. Noter dog at der er udløst tertiært salgssignal.

S&P500: Dagschart

 

OMXC20 Strategi og Vurdering

C20 indekset lukkede fredag med en stigning på 0,8 pct. (9,77 point) i 1.193,56.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for C20 (1.194), er der tale om en tertiær stigende trend med en tertiær stigende trend. Der er der tale om et kraftigt udbrud, og en accelererende tertiær optrend, efter bruddet af 1.147 niveauet. Tertiært salgssignal udløses ved brud af 1.177 niveauet tertiært og sekundært 1.147 niveauet.

Med udgangspunkt i månedschartet sætter BørsUdsigten et nyt objektiv til 1.270-1.300 niveauet (indenfor de næste 6 måneder). Objektivet annulleres ved brud af 1.126 niveauet.

Tertiært (kort sigt) har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 1.135 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.184 niveauet. Strategi: Køb

Sekundært (mellemlang sigt) har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.100 niveauet.  Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.147 niveauet. Strategi: Køb

C20: Dagschart

 

OMXS30 – Strategi og Vurdering.

Ser BørsUdsigten på dagschartet for S30 – plus 1,0 pct. (17 point) i indeks 1.813 – er der tale om en inside reversal og dermed et stærkt købesignal. BørsUdsigten vurderer, at vi skal have en åbning over 1.815 før vi ændrer strategi. Der kan fortsat være tale om en “lille” topformation.

BørsUdsigten noterer et prisobjektiv i 1.850 niveauet indenfor de næste par måneder.

Tertiært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 1.810 niveauet. Genkøb ved brud af 1.810 niveauet (testes NU). Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 1.744 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 1.782 niveauet. Strategi: Køb.

OMXS30: Dagschart

 

DAX30 – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet DAX30 – plus 1,4 pct. (188 point) i indeks 13.577 – er der tale om et brud af den tertiær sidelæns konsolidering. Bruddet 13.458 niveauet udløste købesignal.

Der Höchste aller Zeiten 13.583 (januar 2018) er blevet testet igen med et dagshøjeste på 13.605 noteringen efter onsdag i sidste uge at have testet 13.640 niveauet. All time high 13.583 niveauet (jan 2018); men vi skal nok lige have en puster inden et nyt angreb.

BørsUdsigten vurderer fortsat, at der er lagt op til en test af 13.800-900 niveauet inden for de næste par måneder.

Tertiært / Spekulativt har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 13.458 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 13.510 niveauet. Strategi: Køb (ændret)

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 13.400 niveauet. Stop loss ved brud af 13.278 niveauet. Strategi: Køb.

DAX30: Dagschart

 

USD/DKK – Strategi og Vurdering

Ser BørsUdsigten på dagschartet for valutakrydset USD/DKK (6,777) til morgen, mandag, er der tale om et rent købesignal / bekræftelse af den stigende trend efter valutakrydset har brudt den sekundære faldende trend i 6,742 niveauet.

BørsUdsigten vurderer, at der er tale om en positiv konsolidering, der fortsat kan udvikle sig til en negativ fortsættelse – så hav stop loss klar (som altid).

Spekulativt / tertiært har BørsUdsigten genkøbt ved bruddet af 6,715 niveauet. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,76 niveauet. Strategi: Køb.

Sekundært har BørsUdsigten genkøbt en lang position ved bruddet af 6,72. Hjemtagelse af gevinst ved brud af 6,73 niveauet. Strategi: Køb

USD/DKK: Dagschart

 

UK Brent Spot

Ser BørsUdsigten på UK Brent (59,50 USD) til morgen, mandag, er der tale om en tertiære negativ trend, efter salgssignalet ved bruddet af bundlinien i 64 niveauet.

Tertiært har BørsUdsigten udløst stop loss ved bruddet af 65 niveauet. Genkøb ved brud af 62 niveauet. Strategi: Sælg

Sekundært har BørsUdsigten hjemtaget gevinst ved brud af 66 niveauet. Genkøb ved brud af 66 niveauet. Strategi: Sælg

UK Brent: Dagschart

Chart: Investing.com

 

BørsUdsigten Ny Form

BørsUdsigten er lidt anderledes end den BørsUdsigt der har været udgivet tidligere.

Det er dog ikke den største ændring. Den største ændring er, at de tekniske markedsanlyser fremover vil være GRATIS. Man skal dog fortsat registre sig og logge ind for at få adgang.

BørsUdsigten har endnu ikke lavet en ny fast form; hvorfor formen kan ændres løbende.

Den gamle “redacteur” vil tilstræbe, at der mindst kommer en vurdering og strategi for C20 indekset, S&P500, og USD/DKK, og måske – hvis tiden taler for – S30/Dax30.

Udsendelsestidspunktet vil være senest 08.30 (ca.) Kommentarer (fundamentale vurderinger) vil komme i den tekniske vurdering. Jeg vil forsøge at adskille kommentarerne evt. ved at bruge kursiv. I må meget gerne sprede budskabet om gratis adgang.

 

Ansvarsfraskrivelse:
Ovennævnte vurdering er uden ansvar – og baseret udelukkende på teknisk analyse og handelstekniske erfaringer.

BørsUdsigten opfordrer til at hvis man ikke er professionel – søger rådgivning. Det er dig alene, der er ansvarlig for gevinst og tab ved brug af BørsUdsigten’s vurderinger!

Vigtigt! (gentagelse igen – igen – igen – igen) – Få Styr på Markedsrisikoen!

BørsUdsigten er et risiko- og optimeringsværktøj, der registrerer markedets bevægelser, og kommer med vurderinger og strategier til eksponeringen i aktiemarkedet. Markedsudviklingen udgør ca. 80 pct. af en akties værdi, og resten af individuelle faktorer. Derfor er det vigtigt at forholde sig til markedsrisikoen, når man handler.

Det er her BørsUdsigten kommer ind i billedet!

Ovennævnte vurderinger og strategier benyttes til at vægte eksponeringen af ens aktiebeholdning i relation til trenden på aktiemarkedet.

Du kan også bruge BørsUdsigten’s strategier alene ved, at handle på købs- og salgssignaler, og vægte  antallet af købte og solgte aktier efter ens egen investeringshorisont.

BørsUdsigten har valg en basisportefølje (primær), en mellemlang (sekundær) og en kort spekulativ indgang (tertiær). Dette for på en enkel måde at minimere risikoen, og kun have aktier / positioner, når investorerne ser positivt på markedet.

Med BørsUdsigten’s strategi undgår man at købe for sent og sælge for tidligt!

Det er naturligvis op til den enkelte investor at vægte ovennævnte til ens risikoprofil.

Når BørsUdsigten skriver, at der skal åbnes en short er det et tilvalg, hvor man hos mange internetmæglere kan ”låne” aktier og spekulere i kursfald – eller man kan benytte ETF (Exchange Tradede Funds) – ofte gearede – til at afdække risiko og spekulere i kursfald. Vær opmærksom på skatteforhold.

BørsUdsigten tager ikke hensyn til eller forholder os til skatteforhold i vores vurderinger! Det er op til læserne selv.reserved.

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.