Dantes Inferno!

En bog af Dan Brown (også filmatiseret med Sidse Babett Knudsen og Tom Hanks)

Pyskologien tager over” i markedet, hvilket der ikke er meget at sige til da det er store foranstaltninger den kinesiske regering iværksætter midt i det kinesiske Nytår!

Frygten for Døden udløser / kan udløse massehysteri – og dermed en købemulighed!

Vi forestiller os altid det værst tænkelige, når vi bliver konfronteret med vores egen dødelighed

Lidt Statistik

Den spanske syge 1917-18 over – 50 mio. mennesker døde

Den asiatiske influenza 1957 – 2 mio. døde

Hong Kong influenza 1968 – 4 mio. døde

Sars 2002 – 800 døde og 8.096 tilfælde dødelighed 10 pct. varighed 100 dage.

Mers 2012 – 280 døde 823 tilfælde dødelighed 34 pct.

Wuhan 2020 – indtil videre 80 døde – 461 alvorlige tilfælde ud af 2.700 tilfælde – dødelighed p.t. 3 pct.

Til sammenligning koster en normal influenza 400.000 liv på verdensplan heraf 80.000 i Kina og knap 2.000 i Danmark

Wuhan Coronaen er tilsyneladende ikke luftbåren, da det primært er familier og plejepersonale, der bliver ramt.

Naturligvis er der en risiko for mutationer af virussen – men frygten ses større end de faktuelle tal.

Markedet handler på frygt, og som Warren Buffett siger ”Vær frygtsom når andre er grådige og vær grådig når andre er frygtsomme”.

Det er der ikke noget at sige til, når man ser myndighedernes drastiske tiltag for at bremse udbredelsen af virussen.

Alene frygten bremser vækst – Hoteller, Fly og Transport (godt for CO2 regnskabet)

BørsUdsigtens vurdering siden 22. januar:

Udbruddet af coronavirus kan være en katalysator for en midlertidig top i. Det skete ved udbruddet af Sars. Indtil videre ligger vores chart imidlertid særdeles stærkt, så vi afventer et salgssignal før vi eksekverer (;-D))

 

Noter venligst, at sidst vi havde en virus i Kina (SARS) faldt oliepriserne og rejseaktiviteterne, hvilket har en afsmittende effekt på aktiemarkederne.

Det kinesiske nytår (rottens år) starter, og det betyder en afdæmpning af udviklingen.

Det kan ”smitte” af på aktiemarkederne! (;-D)

Rationelt ser det ud til at Epidemien er under kontrol – men vi bør afvente købesignaler før køb / eksponering mod markedet!

 


Gul risikokategori:
Investeringsprodukter, hvor der er risiko for, at indskuddet ved produktet kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, og omfatter Garantbeviser, Andelsbeviser, Aktier, der er handlet på et reguleret marked, Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked, Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det indskudte beløb, Øvrige statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR, Udenlandske realkreditobligationer, Investeringsforeningsbeviser (UCITS), Specialforeninger (Non-UCITS) samt Strukturerede obligationer og indlån med fuld tilbagebetalingspligt af hovedstolen.


Ansvarsfraskrivelse
er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Der er derfor ikke noget forbud mod at handle inden udbredelse af . er udarbejdet af Børsudsigten for Børsudsigten på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som Børsudsigten har modtaget fra kilder, som Børsudsigten finder pålidelige, men Børsudsigten garanterer for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Aktiespots vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i anførte vurderinger og skøn. Børsudsigten indestår ikke for, at de i angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. Børsudsigten hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af Aktiespots informationer, vurderinger eller skøn. er til personligt brug for Børsudsigtens kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Allan Thestrup

Skrevet af Allan Thestrup

Allan leverer en analyse hver morgen, med fokus på markedernes udvikling og signaler.